383.371 tin đăng mua bán và 151.545 thành viên

Shop của Thành viên Free, Điện thoại 0901492039, Thành viên Châu Thiện Chí trên MuaBanNhanh

Xem những tin bán mới nhất của thành viên 0901492039, Điện thoại: 0901492039, Thành viên Free, Hồ Chí Minh Tham gia MuaBanNhanh.com ngày: 2016-11-30 16:29:44 hiện có 99 tin đăng được tìm thấy
 • Cần bán/Dịch vụ Concentric Việt Nam Bơm Bánh răng Động cơ xi lanh thủy lực khí nén
  Liên hệ
  Concentric Việt Nam Bơm Bánh răng Động cơ xi lanh thủy lực khí nén
  Chau Thien Chi co.,ltd là đại lý Concentric tại Việt Nam chuyên cung cấp bơm thủy lực, thiết bị nâng hạ, động cơ bánh răng, bộ nguồn thủy lực,
  CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  94 Phan văn Trị Gò Vấp TPHCM


  Đại lý Concentric Tại Việt Nam cung cấp máy bơm concentric , động cơ và bộ nguồn thủy lực, động cơ bánh răng, bộ nguồn thủy lực, van , xi lanh thủy lực khí nén, Máy phân chia dòng xoay, Bộ khuếch đại

  Gear Pumps

  Gear Motors

  Fan Drives

  Electro-Hydraulic Steering Units

  Power Packs

  Rotary Flow Dividers/Intensifiers

  Standard Product Capabilities

  GC

  Displacement: 1.06 - 11.65cc

  Max. Speed: 4,000 rpm

  (4 to 12 cc) WM600 Motors

  WM600

  Displacement: 4 - 12cc

  Max. Speed: 3,600 rpm

  (6 to 28 cc) WM900 Motors

  concentric WM900

  Displacement: 6 - 28cc

  Max. Speed: 4,000 rpm

  (19 to 50 cc) WM1500 Motors

  WM1500

  Displacement: 19 - 50cc

  Max. Speed: 3,000 rpm

  (16 to 41 cc) F12 Ferra Pumps

  F12 Ferra Motors

  Displacement: 16 - 41cc

  Max. Speed: 3,000 rpm

  (19 to 50 cc) F15 Ferra Pumps (New)

  F15 Ferra Motors

  Displacement: 19 - 50cc

  Max. Speed: 3,600 rpm

  (23 to 87 cc) FM20 Motors

  concentric FM20

  Displacement: 23 - 87cc

  Max. Speed: 3,600 rpm

  (58 to 161 cc) FM30 Motors

  FM30

  Displacement: 58 - 161cc

  Max. Speed: 3,000 rpm

  Fan Drives

  Power Range: Static to 150Kw

  Max. Speed: 0 to 11,000 rpm

  D.C. Pump / Motors

  Displacement: 0.8 - 23cc

  Max. Pressure: 275 Bar (4,000 psi)

  concentric EHS

  Displacement: 5.5 - 31cc

  Max. Pressure: 5Kw

  Max. Speed: 500 to 2,500 rpm

  Birotational

  Displacement: 0.60 - 1.5cc

  Max. Pressure: 180 Bar (2,610 psi)

  (0.80 to 5.7 cc)

  Classic

  Displacement: 0.80 - 5.7cc

  Max. Pressure: 255 Bar (3,700 psi)

  (.8 to 6.36 cc) HE

  HE

  Displacement: 0.8 - 6.36cc

  Max. Pressure: 255 Bar (3,700 psi)

  (0.8 to 23 cc) D.C. Pump / Motors

  D.C. Pump / Motors

  Displacement: 0.8 - 23cc

  Max. Pressure: 275 Bar (4,000 psi)

  (1.0 to 11.6 cc) AC

  concentric AC

  Displacement: 1.0 - 11.6cc

  Max. Pressure: 275 Bar (4,000 psi)

  concentric GC

  Displacement: 1.59 to 8.48 cc

  Max. Pressure: 241 Bar (3,500 psi)

  D

  Displacement: 3.81 to 13.33 cc

  Max. Pressure: 207 Bar (3,000 psi)

  W300

  Displacement: 0.8 - 5.7cc

  Max. Pressure: 230 bar (3,335 psi)

  Max. Speed: up to 6000 rpm

  (1.0 to 11.6 cc) GC Pumps

  concentric GC

  Displacement: 1.0 - 11.6cc

  Max. Pressure: 275 Bar (4,000 psi)

  Max. Speed: 4,000 rpm

  (1.0 to 22.8 cc) Two Stage High/Low Pumps

  High/Low

  Displacement: 1.0 - 22.8cc

  Max. Pressure: 207 Bar (3,000 psi)

  Max. Speed: 4,000 rpm

  (1 to 161 cc) Multiple Pump Capabilities

  Multiples

  Displacement: 1 - 161cc

  Max. Pressure: 275 Bar (4,000 psi)

  Max. Speed: 4,000 rpm

  (3 to 12 cc) W600 Pumps

  W600

  Displacement: 3 - 12cc

  Max. Pressure: 276 bar (4,000 psi)

  Max. Speed: 700 to 4,000 rpm

  (3.8 to 22.9 cc) D Pumps

  D

  Displacement: 3.8 - 22.9cc

  Max. Pressure: 207 bar (3,000 psi)

  Max. Speed: 600 to 3,600 rpm

  (6 to 23 cc) WQ900 Pumps

  concentric WQ900

  Displacement: 6 - 23 cc

  Max. Pressure: 230 bar (3,400 psi)

  Max. Speed: 500 to 4,000 rpm

  (6 to 28 cc) W900 Pumps

  W900

  Displacement: 6 - 28 cc

  Max. Pressure: 276 bar (4,000 psi)

  Max. Speed: 500 to 4,000 rpm

  (6.2 to 23.7 cc) Calma Series Pumps (New)

  Calma Series

  Displacement: 6.2 - 23.7cc

  Max. Pressure: 250 Bar (3,625 psi)

  Max. Speed: 4,000 rpm

  (16 to 41 cc) F12 Ferra Pumps

  F12 Ferra

  Displacement: 16 - 41cc

  Max. Pressure: 276 bar (4,000 psi)

  Max. Speed: 3,000 rpm

  (19 to 50 cc) F15 Ferra Pumps (New)

  F15 Ferra

  Displacement: 19 - 50cc

  Max. Pressure: 276 bar (4,000 psi)

  Max. Speed: 3,600 rpm

  (19 to 50 cc) W1500 Pumps

  concentric W1500

  Displacement: 19 - 50cc

  Max. Pressure: 276 bar (4,000 psi)

  Max. Speed: 500 to 3,300 rpm

  (23 to 161 cc) F20 & F30 Ferra Pumps

  F20 & F30 Ferra

  Displacement: 23 - 161cc

  Max. Pressure: 276 bar (4,000 psi)

  Max. Speed: 3,600 rpm

  (23 to 161 cc) F20LS/F30LS Ferra Load Sense Pumps

  F20LS/F30LS

  Displacement: 23 - 161cc

  Max. Pressure: 276 bar (4,000 psi)

  Max. Speed: 3,600 rpm

  (25 to 33 cc) W1200 Pumps

  concentric W1200

  Displacement: 25 - 33cc

  Max. Pressure: 214 Bar (3,100 psi)

  Max. Speed: 700 to 3,000 rpm

  (0.75kW to 2.2kW)

  Dijest Version pamphlet

  Dijest Version

  Gearmotors (6W to 40W)

  Parallel shaft(GTR-L)

  Parallel shaft(GTR-L)

  Motor capacity/ 6W to 40W

  Reduction ratio/ 1/3 to 1/360

  To To GTR MINI Series (6W to 90W) Catalog

  Top of page Top of page

  Gearmotors (15W to 90W)

  Parallel shaft(G)

  Parallel shaft(G)

  Motor capacity/ 15W to 90W

  Reduction ratio/ 1/5 to 1/1800

  To To GTR MINI Series (6W to 90W) Catalog

  Right Angle shaft(H)

  Right Angle shaft(H)

  Motor capacity/ 15W to 90W

  Reduction ratio/ 1/10 to 1/1800

  To To GTR MINI Series (6W to 90W) Catalog

  Concentric hollow/solid shaft(F2)

  Concentric hollow/solid shaft(F2)

  Motor capacity/ 15W to 90W

  Reduction ratio/ 1/10 to 1/240

  To To GTR MINI Series (6W to 90W) Catalog

  Parallel shaft(GT)

  Parallel shaft(GT)

  Motor capacity/ 15W to 60W

  Reduction ratio/ 1/5 to 1/200

  To To GTR MINI Series (6W to 90W) Catalog

  Top of page Top of page

  Gearmotors (50W to 2.2kW)

  Parallel shaft(G3)

  Parallel shaft(G3)

  Motor capacity/0.1kW to 2.2kW

  Reduction ratio/ 1/5 to 1/1200

  To GTR MIDI Series (0.1kW to 2.2kW) Catalog

  Right Angle shaft(H2)

  Right Angle shaft(H2)

  Motor capacity/0.1kW to 2.2kW

  Reduction ratio 1/5 to 1/1500

  To GTR MIDI Series (0.1kW to 2.2kW) Catalog

  Hollow/solid shaft(F)

  Hollow/solid shaft(F)

  Motor capacity/50W to 2.2kW

  Reduction ratio/ 1/5 to 1/1800

  To GTR MIDI Series (0.1kW to 2.2kW) Catalog

  Concentric hollow/solid shaft(F3)

  Concentric hollow/solid shaft(F3)

  Motor capacity/0.1kW to 2.2kW

  Reduction ratio/ 1/5 to 1/1500

  To GTR F3 Series (0.1kW to 2.2kW) Catalog

  Top of page Top of page

  Inverters (Bundled with Gearmotors)

  Inverters

  Inverters

  Motor capacity/0.1kW to 2.2kW

  To GTR MIDI Series (0.1kW to 2.2kW) Catalog

  Top of page Top of page

  Index Gearmotors (GT-STEP)

  Parallel shaft

  Parallel shaft

  Motor capacity/25W to 0.2kW

  No. of stops: 4 to 12 Cycle time (S): 1 to 24

  To GTR MIDI Series (0.1kW to 2.2kW) Catalog

  Top of page Top of page

  Bevel Gearboxes (KOMPASS)

  Output shaft diameter:4 to 40

  Reduction ratio/ 1/1 to 1/2

  To GTR MIDI Series (0.1kW to 2.2kW) Catalog

  Top of page Top of page

  Servomotor Reducers

  Precision low-backlash specification

  Precision low-backlash specification

  Parallel shaft/Right Angle shaft/Hollow/solid shaft/

  Concentric hollow/solid shaft

  Motor capacity/100W to 2000W

  Reduction ratio/ 1/5 to 1/240

  To GTR A Series Servomotor Reducers (100W to 2,000W) Catalog

  Precision 1 arc-min/3 arc-min specification - Concentric hollow/solid shaft

  Precision 1 arc-min/3 arc-min specification

  Concentric hollow/solid shaft

  Motor capacity/100W to 2000W

  Reduction ratio/ 1/10 to 1/120

  To GTR A Series Servomotor Reducers (100W to 2,000W) Catalog

  Top of page Top of page

  Servomotor Small High Precision Reducer Parallel Shaft/Right Angle Shaft

  Precision low-backlash specification

  Parallel shaft(AGC)

  Motor capacity/100W to 3000W

  Reduction ratio/1/3 to 1/30

  To GTR AR Series Servomotor Reducer Catalog

  Precision 1 arc-min/3 arc-min specification - Concentric hollow/solid shaft

  Right Angle Shaft(AFC)

  Motor capacity/100W to 3000W

  Reduction ratio/ 1/3 to 1/60

  To GTR AR Series Servomotor Reducer Catalog

  Top of page Top of page

  Battery-Powered Type Gearmotor

  Battery-Powered Type Gearmotor

  Battery-Powered Type Gearmotor

  Motor capacity/50W to 400/ Reduction ratio/ 1/5 to 1/240

  Bơm Torishima | Vành chèn Bơm Torishima | Phốt bơm Torishima | Đèn diệt khuẩn Sankyo denki | Van thủy lực Moog | Van điện từ Moog | Động cơ Rossi
 • Cần bán/Dịch vụ Đại Lý Magnaloy - Khớp nối | Manifolds
  Liên hệ
  Đại Lý Magnaloy - Khớp nối | Manifolds
  Đại Lý Magnaloy tại Việt Nam Tel: 0901.492.039 chuyên cung cấp khớp nối, cylinder,Flexible Drive Couplings,Pump/Motor Mounts,Cylinder Rod End Alignment Couplers,Fluid Power Accessories,Hydraulic Manifolds & Manifolding Accessories,Reservoirs...
  Magnaloy Việt Nam P090014N
  Magnaloy Việt Nam P09001403
  Magnaloy Việt Nam P09001404
  Magnaloy Việt Nam P09001604
  Magnaloy Việt Nam P09001804
  Magnaloy Việt Nam P09002005
  Magnaloy Việt Nam P09002006
  Magnaloy Việt Nam P09002206
  Magnaloy Việt Nam P09002404
  Magnaloy Việt Nam P09002406
  Magnaloy Việt Nam P09002806
  Magnaloy Việt Nam P09002808
  Magnaloy Việt Nam P09010006
  Magnaloy Việt Nam P09010008
  Magnaloy Việt Nam P09010408
  Magnaloy Việt Nam P097N7
  Magnaloy Việt Nam P097U9
  Magnaloy Việt Nam P097H5
  Magnaloy Việt Nam USA4F17
  Magnaloy Việt Nam SAE AA 2
  Magnaloy Việt Nam SAE A
  Magnaloy Việt Nam 63 2A/B4
  Magnaloy Việt Nam 63 S4 4
  Magnaloy Việt Nam 80 2A/B4
  Magnaloy Việt Nam 80 S4
  Magnaloy Việt Nam 056 M056_ _ Horizontal & Vertical
  Magnaloy Việt Nam 182-1 M18250_ _ & M18252_ _ Horizontal & Vertical & E64455_ _ & E70055_ _ Engine
  Magnaloy Việt Nam 182-2 M18258_ _ & M18260_ _ Horizontal & Vertical & E64460_ _ & E70060_ _ Engine
  Magnaloy Việt Nam 182-3 M18268_ _ & M18270_ _ Horizontal & Vertical & E64470_ _ & E64472_ _ & E70070_ _ & E70071_ _ Engine
  Magnaloy Việt Nam 182-4 M18247_ _ Horizontal & E64450_ _ & E70050_ _ Engine
  Magnaloy Việt Nam 284-1 M28468_ _ Horizonta & E78768_ _ Engine
  Magnaloy Việt Nam 284-2 M28475_ _ Horizontal & E78775_ _ Engine
  Magnaloy Việt Nam 284-3 M28486_ _ Horizontal & E78786_ _ Engine
  Magnaloy Việt Nam 324-1 M32476_ _ Horizontal & S324_ _ _ _ 7.57 to 8.70 length
  Magnaloy Việt Nam 324-2 M32487_ _ Horizontal & S324 _ _ _ _ 8.70 to 10.20 length
  Magnaloy Việt Nam 324-3 S324_ _ _ _ 8.70 to 10.20 length (wide window)
  Magnaloy Việt Nam 324-4 S324_ _ _ _ 10.20 to 12.20 length
  Magnaloy Việt Nam 324-5 S324_ _ _ _ 12.20 and greater length
  Magnaloy Việt Nam 444-1 S444_ _ _ _ 8.95 to 10.45 length
  Magnaloy Việt Nam 444-2 S444_ _ _ _ 10.45 to 12.45 length
  Magnaloy Việt Nam 444-3 S444_ _ _ _ 12.45 and greater length
  Magnaloy Việt Nam Magnaloy Hydraulic Bar Manifolds
  Magnaloy Việt Nam NFPA D03 Directional Valves in Parallel Circuits
  Magnaloy Việt Nam 42 NFPA D03 Directional Valves in Series Circuits
  Magnaloy Việt Nam 44 NFPA D03 Retro Design Directional Valves in Parallel Circuits
  Magnaloy Việt Nam 46 NFPA D03 High Flow Retro Design Directional Valves in Parallel Circuits
  Magnaloy Việt Nam 48 NFPA D05 Directional Valves in Parallel Circuits
  Magnaloy Việt Nam 50 NFPA D05 Directional Valves in Series Circuits
  Magnaloy Việt Nam 52 NFPA D05 High Flow Directional Valves in Parallel Circuits
  Magnaloy Việt Nam 54 NFPA D05E Alt.A Directional Valves in Parallel Circuits
  Magnaloy Việt Nam 56 NFPA D05H Alt.B Directional Valves in Parallel Circuits
  Magnaloy Việt Nam 58 NFPA D08 Directional Valves in Parallel Circuits
  Magnaloy Việt Nam 60 NFPA D08 High Flow Retro Design Directional Valves in Parallel Circuits
  Magnaloy Việt Nam 62 NFPA D08 Directional Valve in Series Circuits
  Magnaloy Việt Nam NFPA D03 Valves - Perimeter Ported
  Magnaloy Việt Nam NFPA D03 Valves - Down Side Ported
  Magnaloy Việt Nam NFPA D05 Valves - Perimeter Ported
  Magnaloy Việt Nam NFPA D05 Valves - Down Side Ported
  Magnaloy Việt Nam SP-A03_-1/PZ
  Magnaloy Việt Nam SP-A03_-1/DZ
  Magnaloy Việt Nam SP-A05_-1/PZ
  Magnaloy Việt Nam SP-A05_-1/DZ
  Magnaloy Việt Nam SP-S03_-1/PZ
  Magnaloy Việt Nam SP-S03_-1/DZ
  Magnaloy Việt Nam SP-S05_-1/PZ
  Magnaloy Việt Nam SP-S05_-1/DZ
  Magnaloy Việt Nam NFPA D03 Valves - Side Ported
  Magnaloy Việt Nam NFPA D05 Valves - Side Ported
  Magnaloy Việt Nam NFPA D05 Valves - High Flow Side Ported
  Magnaloy Việt Nam NFPA D08 Valves - Side Ported
  Magnaloy Việt Nam SP-A03_-1/_
  Magnaloy Việt Nam SP-A05_-1/_
  Magnaloy Việt Nam SP-AH05_-1/_
  Magnaloy Việt Nam SP-A08_-1/_
  Magnaloy Việt Nam SP-S03_-1/_
  Magnaloy Việt Nam SP-S05_-1/_
  Magnaloy Việt Nam SP-SH05_-1/_
  Magnaloy Việt Nam SP-S08_-1/_
  Magnaloy Việt Nam P12 3/4” NPT 1/4” NPT
  Magnaloy Việt Nam S12 #12 SAE #6 SAE
  Magnaloy Việt Nam B12 3/4” BSPP 1/4” BSPP
  Magnaloy Việt Nam T12 3/4” BSPT 1/4” BSPT
  Magnaloy Việt Nam M12 M27 x 2.0 M12 x 1.5
  Magnaloy Việt Nam P16 1” NPT 1/4” NPT
  Magnaloy Việt Nam S16 #16 SAE #6 SAE
  Magnaloy Việt Nam B16 1” BSPP 1/4” BSPP
  Magnaloy Việt Nam T16 1” BSPT 1/4” BSPT
  Magnaloy Việt Nam M16 M33 x 2.0 M12 x 1.5
  Magnaloy Việt Nam All Ports Blocked
  Magnaloy Việt Nam All Ports Blocked, Gauge Ports Provided
  Magnaloy Việt Nam PR & TK Ports Connected for Series Circuit
  Magnaloy Việt Nam CP-ASP03_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-ASP03_-1/G
  Magnaloy Việt Nam CP-ASS03_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-SSP03_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-SSP03_-1/G
  Magnaloy Việt Nam CP-SSS03_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam page For NFPA D05 Valve Stations Aluminum Ductile/Steel
  Magnaloy Việt Nam All Ports Blocked
  Magnaloy Việt Nam All Ports Blocked, Gauge Ports Provided
  Magnaloy Việt Nam PR & TK Ports Connected for Series Circuit
  Magnaloy Việt Nam CP-ASP05_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-ASP05_-1/G
  Magnaloy Việt Nam CP-ASS05_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-SSP05_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-SSP05_-1/G
  Magnaloy Việt Nam CP-SSS05_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam page For NFPA D08 Valve Stations Aluminum Ductile/Steel
  Magnaloy Việt Nam All Ports Blocked
  Magnaloy Việt Nam All Ports Blocked, Gauge Ports Provided
  Magnaloy Việt Nam PR & TK Ports Connected for Series Circuit
  Magnaloy Việt Nam CP-ASP08_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-ASP08_-1/G
  Magnaloy Việt Nam CP-ASS08_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-SSP08_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-SSP08_-1/G
  Magnaloy Việt Nam CP-SSS08_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-ASP03_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-ASP03_-1/G
  Magnaloy Việt Nam CP-SSP03_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-SSP03_-1/G
  Magnaloy Việt Nam CP-ASS03_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-SSS03_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-ASP05_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-ASP05_-1/G
  Magnaloy Việt Nam CP-SSP05_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-SSP05_-1/G
  Magnaloy Việt Nam CP-ASS05_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-SSS05_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-ASP08_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-ASP08_-1/G
  Magnaloy Việt Nam CP-SSP08_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-SSP08_-1/G
  Magnaloy Việt Nam CP-ASS08_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam CP-SSS08_-1/Z
  Magnaloy Việt Nam NFPA D03 Valve on NFPA D05 Station
  Magnaloy Việt Nam NFPA D05 Valve on NFPA D08 Station
  Magnaloy Việt Nam NFPA 2F06 Valve on NFPA 2F07 Station
  Magnaloy Việt Nam NFPA P-08 Valve on NFPA P-10 Station
  Magnaloy Việt Nam VA-A03/05-_BA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-A05/08-_BA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-AF6/F7-_AA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-AP8/P0-_AA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-S03/05-_BA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-S05/08-_BA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-SF6/F7-_AA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-SP8/P0-_AA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-A03/05-_BA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-A03/05-_AA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-S03/05-_BA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-S03/05-_AA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-A05/08-_AA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-S05/08-_AA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-AF6/F7-_AA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-SF6/F7-_AA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-AP8/P0-_AA-0
  Magnaloy Việt Nam VA-SP8/P0-_AA-0
  Magnaloy Việt Nam For Use with NFPA D05 Valves MA-A05ZZ-PA-ZZ-0 MA-A05ZZ-PA-ZZ-0
  Magnaloy Việt Nam Unloading (Venting) Module Aluminum Ductile/Steel
  Magnaloy Việt Nam 99 For Use with NFPA D05 Valves MA-A05ZZ-UM-ZZ-0 MA-S05ZZ-UM-ZZ-0
  Magnaloy Việt Nam For Use with NFPA D03 Valves
  Magnaloy Việt Nam For Use with NFPA D05 Valves
  Magnaloy Việt Nam MA-A03ZZ-OP-ZZ-0
  Magnaloy Việt Nam MA-A05ZZ-OP-ZZ-0
  Magnaloy Việt Nam MA-S03ZZ-OP-ZZ-0
  Magnaloy Việt Nam MA-S05ZZ-OP-ZZ-0
  Magnaloy Việt Nam Tapping Plates Aluminum Ductile/Steel
  Magnaloy Việt Nam For Use with NFPA D03 Valves
  Magnaloy Việt Nam For Use with NFPA D05 Valves
  Magnaloy Việt Nam For Use with NFPA D08 Valves
  Magnaloy Việt Nam MA-A03_ _-TP-_ _-1
  Magnaloy Việt Nam MA-A05_ _-TP-_ _-1
  Magnaloy Việt Nam MA-A08_ _-TP-_ _-1
  Magnaloy Việt Nam MA-S08_ _-TP-_ _-1
  Magnaloy Việt Nam MA-A05ZZ-UM-ZZ-0 MA-S05ZZ-UM-ZZ-0
  Magnaloy Việt Nam MA-A03ZZ-OP-ZZ-0 MA-S03ZZ-OP-ZZ-0
  Magnaloy Việt Nam MA-A05ZZ-OP-ZZ-0 MA-S05ZZ-OP-ZZ-0
  Magnaloy Việt Nam RV-C10-2-02 S-10-1-2 DE-RVA-00-0200 50-200 PSI
  Magnaloy Việt Nam RV-C10-2-15 S-10-1-15 DE-RVA-00-1500 50-1500 PSI
  Magnaloy Việt Nam RV-C10-2-30 S-10-1-30 DE-RVA-00-3000 1500-3000 PS
  Magnaloy Việt Nam MA-S03_ _-TP-_ _-1
  Magnaloy Việt Nam MA-S05_ _-TP-_ _-1I
  Magnaloy Việt Nam RV-C10-2R-02 S-10-2-2 8500-2124 50-200 PSI
  Magnaloy Việt Nam RV-C10-2R-15 S-10-2-15 8500-2125 50-1500 PSI
  Magnaloy Việt Nam RV-C10-2R-30 S-10-2-30 8500-2126 1500-3000 PSI
  Magnaloy Việt Nam RV-T3A-08 S-10-3-8 RPGCJDV 25-800 PSI
  Magnaloy Việt Nam RV-T3A-15 S-10-3-15 RPGCJBV 50-1500 PSI
  Magnaloy Việt Nam RV-T3A-30 S-10-3-30 RPGCJAV 100-3000 PSI
  Magnaloy Việt Nam RV-T10A-15 S-10-10-15 RPECJBV 50-1500 PSI
  Magnaloy Việt Nam RV-T10A-30 S-10-10-30 RPECJAV 100-3000 PSI
  Magnaloy Việt Nam RV-C10-2R-02 S-10-2-2 50-200 PSI
  Magnaloy Việt Nam RV-C10-2R-15 S-10-2-15 200-1500 PSI
  Magnaloy Việt Nam RV-C10-2R-30 S-10-2-30 1500-3000 PSI
  Magnaloy Việt Nam Delta Power Hydraulics
  Magnaloy Việt Nam DE-RVD-00-0200 50-200 PSI
  Magnaloy Việt Nam DE-RVD-00-1500 200-1500 PSI
  Magnaloy Việt Nam DE-RVD-00-3000 1500-3000 PSI
  Magnaloy Việt Nam RVP08
  Magnaloy Việt Nam RVP10
  Magnaloy Việt Nam RVP14
  Magnaloy Việt Nam RVP20
  Magnaloy Việt Nam RVP25
  Magnaloy Việt Nam RVPT-1
  Magnaloy Việt Nam RVPT-2
  Magnaloy Việt Nam RVPT-3
  Magnaloy Việt Nam RVPT-4
  Magnaloy Việt Nam RVS05-1
  Magnaloy Việt Nam RVS10A-1
  Magnaloy Việt Nam RVS10B-2
  Magnaloy Việt Nam RVS10-2
  Magnaloy Việt Nam RVS20-2
  Magnaloy Việt Nam RVS20-3
  Magnaloy Việt Nam RVS30-2
  Magnaloy Việt Nam RVS30-3
  Magnaloy Việt Nam RVS40-3
  Magnaloy Việt Nam RDVS40-2
  Magnaloy Việt Nam RDVS60-2
  Magnaloy Việt Nam RDVS50-3
  Magnaloy Việt Nam RDVS60-3
  Magnaloy Việt Nam RVS1-T-1
  Magnaloy Việt Nam RVS1-T-2
  Magnaloy Việt Nam RVS1-T-3/M
  Magnaloy Việt Nam RVS1-T-4/M
  Magnaloy Việt Nam RVS2-T-1
  Magnaloy Việt Nam RVS2-T-2
  Magnaloy Việt Nam RVS2-T-3/M
  Magnaloy Việt Nam RVS2-T-4/M
  Magnaloy Việt Nam RVS3-T-1
  Magnaloy Việt Nam RVS3-T-2
  Magnaloy Việt Nam RVS3-T-3/M
  Magnaloy Việt Nam RVS3-T-4/M
  Magnaloy Việt Nam RJIC010-FT
  Magnaloy Việt Nam RJIC015-FT
  Magnaloy Việt Nam RJIC020-FT
  Magnaloy Việt Nam RJIC030-FT
  Magnaloy Việt Nam RJIC040-FT
  Magnaloy Việt Nam RJIC050-FT
  Magnaloy Việt Nam RJIC060-FT
  Magnaloy Việt Nam RJIC080-FT
  Magnaloy Việt Nam RJIC100-FT
  Magnaloy Việt Nam RJIC120-FT
  Magnaloy Việt Nam RJIC150-FT
  Magnaloy Việt Nam RJIC200-FT
  Magnaloy Việt Nam RJIC010-RB
  Magnaloy Việt Nam RJIC015-RB
  Magnaloy Việt Nam RJIC020-RB
  Magnaloy Việt Nam RJIC030-RB
  Magnaloy Việt Nam RJIC040-RB
  Magnaloy Việt Nam RJIC050-RB
  Magnaloy Việt Nam RJIC060-RB
  Magnaloy Việt Nam RJIC080-RB
  Magnaloy Việt Nam RJIC100-RB
  Magnaloy Việt Nam RJIC120-RB
  Magnaloy Việt Nam RJIC150-RB
  Magnaloy Việt Nam RJIC200-RB
  Magnaloy Việt Nam RLC010-FT
  Magnaloy Việt Nam RLC020-FT
  Magnaloy Việt Nam RLC030-FT
  Magnaloy Việt Nam RLC045-FT
  Magnaloy Việt Nam RLC060-FT
  Magnaloy Việt Nam RLC080-FT
  Magnaloy Việt Nam RLC100-FT
  Magnaloy Việt Nam RLC120-FT
  Magnaloy Việt Nam RLC150-FT
  Magnaloy Việt Nam RLC200-FT
  Magnaloy Việt Nam RLP010-RT
  Magnaloy Việt Nam RLP020-RT
  Magnaloy Việt Nam RLP030-RT
  Magnaloy Việt Nam RLP045-RT
  Magnaloy Việt Nam RLP060-RT
  Magnaloy Việt Nam RLP080-RT
  Magnaloy Việt Nam RLP100-RT
  Magnaloy Việt Nam RLP120-RT
  Magnaloy Việt Nam RLP150-RT
  Magnaloy Việt Nam RLP200-RT
  Magnaloy Việt Nam RLP010-HT
  Magnaloy Việt Nam RLP020-HT
  Magnaloy Việt Nam RLP030-HT
  Magnaloy Việt Nam RLP045-HT
  Magnaloy Việt Nam RLP060-HT
  Magnaloy Việt Nam RLP080-HT
  Magnaloy Việt Nam RLP100-HT
  Magnaloy Việt Nam RLP120-HT
  Magnaloy Việt Nam RLP150-HT
  Magnaloy Việt Nam RLP200-HT
  Magnaloy Việt Nam RLP080-PHT
  Magnaloy Việt Nam RLP100-PHT
  Magnaloy Việt Nam RLP120-PHT
  Magnaloy Việt Nam RLP150-PHT
  Magnaloy Việt Nam RLP200-PHT
  Magnaloy Việt Nam RTP010-HT
  Magnaloy Việt Nam RTP020-HT
  Magnaloy Việt Nam RTP030-HT
  Magnaloy Việt Nam RTP045-HT
  Magnaloy Việt Nam RTP060-HT
  Magnaloy Việt Nam RTP080-HT
  Magnaloy Việt Nam RTP100-HT
  Magnaloy Việt Nam RTP120-HT
  Magnaloy Việt Nam RTP150-HT
  Magnaloy Việt Nam RTP200-HT
  Magnaloy Việt Nam RTP300-HT
  Magnaloy Việt Nam RTP400-HT
  Magnaloy Việt Nam RTP080-PHT
  Magnaloy Việt Nam RTP100-PHT
  Magnaloy Việt Nam RTP120-PHT
  Magnaloy Việt Nam RTP150-PHT
  Magnaloy Việt Nam RTP200-PHT
  Magnaloy Việt Nam RHC010-FT
  Magnaloy Việt Nam RHC020-FT
  Magnaloy Việt Nam RHC030-FT
  Magnaloy Việt Nam RHC040-FT
  Magnaloy Việt Nam RHC060-FT
  Magnaloy Việt Nam RHP010-RT
  Magnaloy Việt Nam RHP020-RT
  Magnaloy Việt Nam RHP030-RT
  Magnaloy Việt Nam RHP040-RT
  Magnaloy Việt Nam RDIN020-AFA
  Magnaloy Việt Nam RDIN030-AFA
  Magnaloy Việt Nam RDIN040-AFA
  Magnaloy Việt Nam RDIN060-AFA
  Magnaloy Việt Nam RDIN080-AFA
  Magnaloy Việt Nam RDIN100-AFA
  Magnaloy Việt Nam RDIN120-AFA
  Magnaloy Việt Nam RDIN150-AFA
  Magnaloy Việt Nam RDIN200-AFA
  Magnaloy Việt Nam RDIN300-AFA
  Magnaloy Việt Nam FBS-10012-012P
  Magnaloy Việt Nam FBS-10216-012P
  Magnaloy Việt Nam FBS-10816-104P
  Magnaloy Việt Nam FBS-10816-F
  Magnaloy Việt Nam FBS-10816-FG
  Magnaloy Việt Nam FBS-10012-B
  Magnaloy Việt Nam FBS-10216-B
  Magnaloy Việt Nam FBS-10816-B
  Magnaloy Việt Nam FB-F-008
  Magnaloy Việt Nam FB-F-108
  Magnaloy Việt Nam FB-F-600
  Magnaloy Việt Nam GI-01-SAE
  Magnaloy Việt Nam GI-01-NPT
  Magnaloy Việt Nam GI-06-SAE
  Magnaloy Việt Nam SLLG-03T
  Magnaloy Việt Nam SLLG-03T-C
  Magnaloy Việt Nam SLLG-05T
  Magnaloy Việt Nam SLLG-05T-C
  Magnaloy Việt Nam SLLG-10T
  Magnaloy Việt Nam SLLG-10T-C
  Magnaloy Việt Nam PLLG-03T
  Magnaloy Việt Nam PLLG-05T
  Magnaloy Việt Nam PLLG-10T
  Magnaloy Việt Nam MDB056-B
  Magnaloy Việt Nam MDB143-B
  Magnaloy Việt Nam MDB145-B
  Magnaloy Việt Nam MDB182-B
  Magnaloy Việt Nam MDB184-B
  Magnaloy Việt Nam MDB213-B
  Magnaloy Việt Nam MDB215-B
  Magnaloy Việt Nam MDB254-B
  Magnaloy Việt Nam MDB256-B
  Magnaloy Việt Nam MDB284-B
  Magnaloy Việt Nam MDB286-B
  Magnaloy Việt Nam MDB324-B
  Magnaloy Việt Nam MDB326-B
  Magnaloy Việt Nam MDB364-B
  Magnaloy Việt Nam MDB365-B
  Magnaloy Việt Nam MDB404-B
  Magnaloy Việt Nam MDB405-B
  Magnaloy Việt Nam MDB444-B
  Magnaloy Việt Nam MDB445-B
  Magnaloy Việt Nam MDB447-B
  Magnaloy Việt Nam MDB449-B
  Magnaloy Việt Nam M010-01024
  Magnaloy Việt Nam M010-01224
  Magnaloy Việt Nam M015-01420
  Magnaloy Việt Nam M015-01620
  Magnaloy Việt Nam M020-02018
  Magnaloy Việt Nam M020-02416
  Magnaloy Việt Nam M020-02814
  Magnaloy Việt Nam M030-10014
  Magnaloy Việt Nam M040-10812
  Magnaloy Việt Nam M050-11612
  Magnaloy Việt Nam M050-12412
  Magnaloy Việt Nam M060-12812
  Magnaloy Việt Nam M060-20012
  Magnaloy Việt Nam M070-20812
  Magnaloy Việt Nam M080-21612
  Magnaloy Việt Nam M080-22412
  Magnaloy Việt Nam M080-30012
  Magnaloy Việt Nam M100-30812
  Magnaloy Việt Nam M140-40812
  Magnaloy Việt Nam R010-01024
  Magnaloy Việt Nam R010-01224
  Magnaloy Việt Nam R020-01420
  Magnaloy Việt Nam R020-01620
  Magnaloy Việt Nam R020-02018
  Magnaloy Việt Nam R030-02416
  Magnaloy Việt Nam R030-02814
  Magnaloy Việt Nam R040-10014
  Magnaloy Việt Nam R040-10812
 • Cần bán/Dịch vụ Cảm Biến Gems | Cảm biến lưu lượng Tại TPHCM Đà Nẵng Vũng Tàu
  37.000VND
  Cảm Biến Gems | Cảm biến lưu lượng Tại TPHCM Đà Nẵng Vũng Tàu
  CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  94 Phan Văn Trị Gò Vấp TPHCM

  Cảm biến dòng chảy GEMS, cảm biến lưu lượng GEMS, Cảm biến mức chất lỏng GEMS, Cảm biến áp suất GEMS, Công tắc dòng chảy GEMS, công tắc áp suất GEMS, Van điện từ GEMS, Van Solenoid GEMS, Công tắc từ tiệm cận GEMS, Công tắc nhiệt độ GEMS, Van điện từ thủy lực GEMS, Van màn điện từ GEMS, Cảm biến áp lựcGEMS, cảm biến mức điện dung GEMS, Cảm biến chênh áp GEMS, Bộ đo lưu lượng GEMS.

  Sensor & control Cảm biến Gems tại Việt Nam
  3100B0016G0AE000 Đại lý Gemsensor tại Việt Nam
  Supply: 8-30V dc GEMS sensor Vietnam distributor
  Output: 4-20mA
  Range: 0-16 Bar G
  1= +IN, 2= N/C, 3= 0V, 4= N/C Cảm biến Gems tại Việt Nam
  3100H300PG0280000F Đại lý Gemsensor tại Việt Nam
  Range:0 to 3000PSI G GEMS sensor Vietnam distributor
  Serial:TT10534T-225-10-0007
  Sensor & control
  3100B0016G0AE000 Cảm biến Gems tại Việt Nam
  Supply: 8-30V dc GEMS sensor Vietnam distributor Đại lý Gemsensor tại Việt Nam
  Output: 4-20mA
  Range: 0-16 Bar G
  1= +IN, 2= N/C, 3= 0V, 4= N/C GEMS sensor Vietnam distributor
  3100H300PG0280000F
  Range:0 to 3000PSI GĐại lý Gemsensor tại Việt Nam
  Serial:TT10534T-225-10-0007 GEMS sensor Vietnam distributor GEMS sensor Vietnam distributor
  Pupply:8-30Vdc ,Output: 1-5V
  1200HGG3002A3UA
  Flowswitch: Type FS-550E GEMS sensor Vietnam distributor Cảm biến Gems tại Việt Nam
  Part No: 020 0484 G1 Đại lý Gemsensor tại Việt Nam
  IB0016 IBE2020-FBOA GEMS sensor Vietnam distributor
  S= 20mm nf GEMS sensor Vietnam distributor
  U= 20-250V AC/DC
  I= 350mA AC/ 100mA DC Cảm biến Gems tại Việt Nam
  3100B0016G0AE000 GEMS sensor Vietnam distributor Đại lý Gemsensor tại Việt Nam
  Supply: 8-30V dc GEMS sensor Vietnam distributor
  Output: 4-20mA
  Range: 0-16 Bar GEMS sensor Vietnam distributor
  G Cảm biến Gems tại Việt Nam
  1= +IN, 2= N/C, 3= 0V, 4= N/C Đại lý Gemsensor tại Việt Nam
  # WARRICK CONTROLS GEMS SENSORS 16DM 11 PIN OCTAL SOCKET GEMS sensor Vietnam distributor
  #1 Ford Lincoln Mercury & Ford Motorsport Racing parts
  (4038)B GEMS Flip Pak Sensor 28196 5A 100-130 VAC SPST (4038)B
  (5) GEMS Sensors Model RF 2500, Type RFI Cảm biến Gems tại Việt Nam
  (8106) GEMS Level Sensor LS-800-2A NWOB (8106) Đại lý Gemsensor tại Việt Nam
  (9855) GEMS Liquid Level Sensor 52100 GEMS sensor Vietnam distributor
  GEMS Sensors 2200 Series Pressure Transducer
  1 GEMS 129661 FLOW SENSOR
  1 GEMS 142543 RF-2500 ROTOR FLOW SENSOR Cảm biến Gems tại Việt Nam
  1 GEMS 144915 SENSOR Đại lý Gemsensor tại Việt Nam
  1 GEMS ST-60793 ST60793 SENSOR SWITCH GEMS sensor Vietnam distributor
  Opto-Pak Electro-Optic Controller
  20173 GEMS SENSORS
  2X GEMS-SOL SOLENOID VALVE 24VDC 5.5W + 1 X PCI PRESSURE SENSOR KIT Cảm biến Gems tại Việt Nam
  2X Fluid FLOW SWITCH FS-3 GEMS SENSORS Đại lý Gemsensor tại Việt Nam
  39" GEMS Sensors Level Transmitter XT-800-3BR-BN-6.00-23.0-03300 Part No. 158363 GEMS sensor Vietnam distributor
  4 x Fuel injector Sensor Motec DTA MBE Weber Alpha Megasquirt GEMS ECU Amp Tyco
  GEMS 70820 Flow Sensor, .10 GPM, 20VA. 120V-240V, 1/4" NPT
 • Cần bán/Dịch vụ Động Cơ Motor Bosch Rexroth Đại Lý Rexroth Tại Việt Nam
  18.000VND
  Động Cơ Motor Bosch Rexroth Đại Lý Rexroth Tại Việt Nam
  CTC CO.,LTD Là Đại Lý chính hãng cung cấp motor hộp số Bosch Rexroth .
  Liên hệ phòng bán hàng của công ty:

  Induction Motor,Induction Motor,Induction Motor,Induction Motor,Induction Motor,Induction Motor.
  Motor Bosch Rexroth MKE118D-027 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MKE118D-035 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth IndraDyn S - MSM Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MSM019A-0300 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MSM019B-0300 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MSM031B-0300 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MSM031C-0300 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MSM041B-0300 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth IndraDyn A - MAD Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD100B-0050 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD100B-0100 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD100B-0150 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD100B-0200 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD100B-0250 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD100C-0050 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD100C-0100 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD100C-0150 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD100C-0200 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD100C-0250 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD100D-0050 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD100D-0100 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD100D-0150 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD100D-0200 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD100D-0250 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD130B-0050 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD130B-0100 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD130B-0150 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD130B-0200 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD130B-0250 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD130C-0050 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD130C-0100 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD130C-0150 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD130C-0200 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD130C-0250 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD130D-0050 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD130D-0100 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD130D-0150 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD130D-0200 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD130D-0250 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD160B-0050 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD160B-0100 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD160B-0150 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD160B-0200 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD160C-0050 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD160C-0100 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD160C-0150 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD160C-0200 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD180C-0050 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD180C-0100 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD180C-0150 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD180C-0200 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD180D-0050 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD180D-0100 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD180D-0150 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD180D-0200 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD225C-0050 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD225C-0100 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
  Motor Bosch Rexroth MAD225C-0150 Động cơ Bosch Rexroth Hộp Số Bosch Rexroth
 • Cần bán/Dịch vụ Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki Tại TPHCM Bình Dương Cần Thơ
  500.000VND
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki Tại TPHCM Bình Dương Cần Thơ
  CTC CO.,LTD chuyên cung cấp bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denky tại Việt Nam.
  Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất
  Giá cả hợp lý - Giao Hàng Nhanh Chống - Bảo Hành Chính Hãng - Miễn Phí giao hàng Toàn Quốc.
  CHÚ Ý: Chúng tôi chỉ cung cấp hàng chất lượng được nhập khẩu chính hãng từ nhà sản xuất Sankyo Denky tai JAPAN
  Thông tin liên hệ :
  Mr.Tân 0901.492.039
  Email: tan.pham@chauthienchi.com
  Skype: live:tanchauthienchi
  Một số model Sankyo Denky:
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki G4T5
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki G6T5
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki G8T5
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki G15T8
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki G20T10
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki G25T8
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki G30T8
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki G40T10
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki GTL2
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki GTL3
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki GL4
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki GL6
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki GL8
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki GL10
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki GL15
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki GL20
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki GL25
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki GL30
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki GL40
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki GTL2
  Đèn Diệt Khuẩn Sankyo Denki GTL3
  Đèn diệt khuẩn Sankyo Denki Tại Sài Gòn | Tại TPHCM | Tại Bình Dương | Tại Đồng Nai
 • Cần bán/Dịch vụ Van Sun Hydraulics | Cuộn hút SUN Hydraulics
  21.000VND
  Van Sun Hydraulics | Cuộn hút SUN Hydraulics
  Hãy gọi ngay cho chúng tôi 0901.492.039 hoặc để lại tin nhắn vào hộp thư Email: tan.pham@chauthienchi.com để được hỗ trợ tốt nhất về hãng San hydraulics.
  CTC co.,ltd là đại lý của nhiều hãng bơm công nghiệp , van công nghiệp , động cơ, motor, tự động hóa, điện điện tử của nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới.
  Một số model sun hydraulics
  Xem đầy đủ hơn TẠI ĐÂY hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ
  FSC 4820 Valves, Nonpowered
  MFG SKU
  CBEA-LAV-YHL
  CBEALAVYHL
  CBEA-LBN-YAC
  CBEALBNYAC
  CBEA-LHV-BBB
  CBEALHVBBB
  CBEA-LHV-BBY
  CBEALHVBBY
  CBEH-LCN-YHL/S
  CBEHLCNYHLS
  CBIA-CAV
  CBIACAV
  CBIA-LAV
  CBIALAV
  CBIA-LHV-HBY SET 3150 PSI
  CBIALHVHBYSET3150PSI
  CBIGLCV
  CBIH-LKV-YNR
  CBIHLKVYNR
  CSAD-XXN-ECH
  CSADXXNECH
  CWEA-LHN-NAL-1500PSI SET
  CWEALHNNAL1500PSISET
  CWGA-LHN-PAN/S
  CWGALHNPANS
  CWIA-LHN
  CWIALHN
  FCCB-XAV.65
  FCCBXAV65
  FCDBLAV7.5
  FCDBLAV75
  FCEB-LAN-15
  FCEBLAN15
  FCEB-LAN-18
  FCEBLAN18
  FCEB-LAN-22
  FCEBLAN22
  FCFBXAN
  FSC 4820 Valves, Nonpowered
  MFG SKU
  FDCB-LAN
  FDCBLAN
  FDCB-LAN-9.5DCK
  FDCBLAN95DCK
  FREA-XAN
  FREAXAN
  FXCALAVGBP04
  FXCAXAV3.5
  FXCAXAV35
  FXCAXAVGAJ4
  FXFA-LAV-40GPM
  FXFALAV40GPM
  LOJA-XDV
  LOJAXDV
  LRDA-XDN
  LRDAXDN
  LRFA-XDN
  LRFAXDN
  LRHA-XDN
  LRHAXDN
  MWGB-LJN@3920
  MWGBLJN3920
  NCFB-LCN-IAY/S
  NCFBLCNIAYS
  NFCC-KDN-GAU/S
  NFCCKDNGAUS
  PBDB
  PBDB
  PBDB LBV
  PBDBLBV
  PBDB-LAN
  PBDBLAN
  PBDB-LAN
  PBDBLAN
  PBDB-LAN
  PBDBLAN
  PBDB-LAN
  PBDBLAN
  PBDB-LBN
  PBDBLBN
  PBDB-LNN
  PBDBLNN
  PBDB-LQN
  PBDBLQN
  FSC 4820 Valves, Nonpowered
  MFG SKU
  PBDB-LQV
  PBDBLQV
  PBDB-LWN
  PBDBLWN
  PBDB-MQN
  PBDBMQN
  PBDB-OQN-ECJ
  PBDBOQNECJ
  PBDBQDN-50PSI
  PBDBQDN50PSI
  PBFB-LAV
  PBFBLAV
  PBFB-LAV-BB2
  PBFBLAVBB2
  PBFB-LBN
  PBFBLBN
  PBFB-OBN
  PBFBOBN
  PBHB-LAN-HCE
  PBHBLANHCE
  PBHB-LWN
  PBHBLWN
  PDBD-LAN
  PDBDLAN
  PPDB LAN
  PPDBLAN
  PPDB-LAN-ECI
  PPDBLANECI
  PPDB-LAN-EFV
  PPDBLANEFV
  PPDBLAV
  PPFB-LBN-BJP
  PPFBLBNBJP
  QPAA-LCN
  QPAALCN
  QPAC-LAN
  QPACLAN
  RBAC-LAN
  RBACLAN
  FSC 4820 Valves, Nonpowered
  MFG SKU
  RBAC-LEN
  RBACLEN
  RDBA-LWN@3480
  RDBALWN3480
  RDDA0LAV-ZCP/S
  RDDA0LAVZCPS
  RDFA-LCN@3630
  RDFALCN3630
  RDHA-CCN
  RDHACCN
  RDHA-LCN
  RDHALCN
  RPEC-JAN
  RPECJAN
  RPGC-JAN-CAD
  RPGCJANCAD
  RPGC-JEN-CAD
  RPGCJENCAD
  RPGC-LAN
  RPGCLAN
  RPGC-LAN
  RPGCLAN
  RPIC-KWN
  RPICKWN
  RPIC-LWN
  RPICLWN
  RSDC-FAN
  RSDCFAN
  RSDC-FEN
  RSDCFEN
  RSFC-JEN
  RSFCJEN
  RSFC-LAN
  RSFCLAN
  RSJC LBV
  RSJCLBV
  RSJC-CAN
  RSJCCAN
  RVID-LCN@3630
  RVIDLCN3630
  SCCA-CAN-2350PSI
  SCCACAN2350PSI
  FSC 4820 Valves, Nonpowered
  MFG SKU
  SCCA-CAN-ECI-2350PSI
  SCCACANECI2350PSI
  SCGA-LWN
  SCGALWN
  XRCX-LCN-HV/S-224
  XRCXLCNHVS224
  YFEK XHN BB
  YFEKXHNBB
  YFEK XHN-BB/S
  YFEKXHNBBS
  YPDA-JAN-AB
  YPDAJANAB
  YPDA-LQV-AI
  YPDALQVAI
  YSCBFANAA
  YSCCFANAA
  DKFS-XHN
  DKFSXHN
  FRDA-LAN-3GPM
  FRDALAN3GPM
  PBFB LAN
  PBFBLAN
  PBFB-LBN-BBA
  PBFBLBNBBA
  RDDA-LAN-FEV
  RDDALANFEV
  XPBFB LAN
  XPBFBLAN
  RDDA-LEN-FEI/S
  RDDALENFEIS
  RPGC-FAN-CAL
  RPGCFANCAL
  RPGC-JCN-CBX
  RPGCJCNCBX
  CB1GLDNHBB/S
  CB1GLDNHBBS
  CBIGLDNHBB/S
  CBIGLDNHBBS
  FSC 4820 Valves, Nonpowered
  MFG SKU
  PBJB-LBN-KB3
  PBJBLBNKB3
  PRHB-LAN@230
  PRHBLAN230
  PRHB-LAN@2540
  PRHBLAN2540
  RPEC-CEV-FAA-175PSI
  RPECCEVFAA175PSI
  RPEC-FAN-CBI
  RPECFANCBI
  RPEC-KAN-FAA
  RPECKANFAA
  RPEC-LAN-FBP
  RPECLANFBP
  RPEC-LAN-YFK/S
  RPECLANYFKS
  RPEC-LEN
  RPECLEN
  RPECLBNYFJ-S
  RPECLBNYFJS
  RPGC LAN YCX
  RPGCLANYCX
  RPGC-JAN-CBX
  RPGCJANCBX
  RPGC-JBN-CBX
  RPGCJBNCBX
  XRPGC LAN YCX
  XRPGCLANYCX
  YPEB-LAN-BA
  YPEBLANBA
  YPFE-LAN-AB
  YPFELANAB
  CBCALINECT
  CBCALINYEJ-S
  CBCALINYEJS
  FCFB-LAV-33
  FCFBLAV33
  FDEA-LAV
  FDEALAV
  FSC 4820 Valves, Nonpowered
  MFG SKU
  NCCB KCN GBA
  NCCBKCNGBA
  NCCB-LCN
  NCCBLCN
  NCCB-LCN
  NCCBLCN
  NCCB-LCN-GBY/S
  NCCBLCNGBYS
  NCCBLAV
  17313 ITEM NO.4
  17313ITEMNO4
  2A731
  6041-04
  604104
  8307 13F ALL
  830713FALL
  8307 13F ALL ITEM 2
  830713FALLITEM2
  A504-21V-A06
  A50421VA06
  CACA-LHN
  CACALHN
  CACA-LHN-XEV/2
  CACALHNXEV2
  CAEA-LHN-YXO
  CAEALHNYXO
  CAGA-LHN
  CAGALHN
  CAIA-LHN
  CAIALHN
  CBCA LAN
  CBCALAN
  CBCA-LAN-EBY/S
  CBCALANEBYS
  CBCA-LAN-ZDT
  CBCALANZDT
  CBCA-LAN-ZTC
  CBCALANZTC
  CBCA-LHN-ECC
  CBCALHNECC
  FSC 4820 Valves, Nonpowered
  MFG SKU
  CBCA-LHN-EPJ
  CBCALHNEPJ
  CBCA-LHN-YEV/S
  CBCALHNYEVS
  CBCA-LHN-YVY
  CBCALHNYVY
  CBCARBN
  CBCGLJNECI
  CBCH-LJN
  CBCHLJN
  CBDC LHN
  CBDCLHN
  CBEG-LCN-BCK
  CBEGLCNBCK
  CBEG-LCN-YHL
  CBEGLCNYHL
  CBEH-LJN
  CBEHLJN
  CBEH-LJN-YHL
  CBEHLJNYHL
  CBEH-LJN-YTD
  CBEHLJNYTD
  CBGG RCV
  CBGGRCV
  CBGH-LCN
  CBGHLCN
  CBGH-LJN
  CBGHLJN
  CBGH-LJN-YKM
  CBGHLJNYKM
  CBGH-LJN-YKP
  CBGHLJNYKP
  CBGH-LKN
  CBGHLKN
  CBIH-LKV
  CBIHLKV
  CWEG-LGN
  CWEGLGN
  FSC 4820 Valves, Nonpowered
  MFG SKU
  CWIG-LGN
  CWIGLGN
  CXCB-XZN
  CXCBXZN
  CXCDXEN
  CXDA XCV
  CXDAXCV
  DAAM-TCN
  DAAMTCN
  DPBB-LAN
  DPBBLAN
  FDBA LAN GBX
  FDBALANGBX
  KPGC-JEN-CAD
  KPGCJENCAD
  NQEB XAN
  NQEBXAN
  NSAB KXV BA
  NSABKXVBA
  NSAB KXV BT
  NSABKXVBT
  NSAB-KXV-AA
  NSABKXVAA
  PBDB LAN ECI
  PBDBLANECI
  PBDB-FAN-ECJ
  PBDBFANECJ
  PBDB-FBN
  PBDBFBN
  PBDB-LAN-EBY
  PBDBLANEBY
  PBDB-LAN-EJ1
  PBDBLANEJ1
  PBDB-LAN-EJI
  PBDBLANEJI
  PBDB-LAV
  PBDBLAV
  PBDB-LAV-EB2
  PBDBLAVEB2
  FSC 4820 Valves, Nonpowered
  MFG SKU
  PBDB-MAN
  PBDBMAN
  PBFB-LBN-BBB
  PBFBLBNBBB
  PBFB-LNN
  PBFBLNN
  PBJB-LAN-K2N/S
  PBJBLANK2NS
  PPDB LNN
  PPDBLNN
  PPDB LNN EBP
  PPDBLNNEBP
  PPDB-LAN
  PPDBLAN
  PPDB-LBN
  PPDBLBN
  PPDB-LBN-ECI
  PPDBLBNECI
  PPFB-LAN-BAD
  PPFBLANBAD
  PRDB-LBN
  PRDBLBN
  RBAC-FCN-FAI
 • Cần bán/Dịch vụ Xi lanh khí nén Nopak | Van Điện Từ Galland Henning
  25.000VND
  Xi lanh khí nén Nopak | Van Điện Từ Galland Henning
  CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  94 Phan văn Trị Gò Vấp TPHCM


  Van điện từ nopak, xi lanh nopak, khí nén Nopak

  NOPAK Low Pressure Cast Head Cylinders

  Options, Modifications and

  Ordering Information Galland Henning Nopak

  Class 1, 2 & M Cast Head Cylinder

  Cutaway View

  Cylinder Design and Construction Features

  Types of Cushioning Action

  (Classes 1, 2 and M) 9 Galland Henning Nopak

  Piston Assembly 9

  Rod End Detail 9

  Parallel Base Mounting

  Clevis Mounting Galland Henning Nopak

  Right Angle Flat Base Mounting

  Trunnion Mounting

  Class M

  Cylinder Force, Air Consumption

  and Torque Values

  Accessories

  Replacement Parts

  Reed Proximity Switch Galland Henning Nopak

  Đại Lý Duplomatic tại Việt Nam, Nhập trực tiếp từ Ý, Cung cấp đầy đủ CO/CQ, giao hàng miễn phí toàn quốc, van điện từ duplomatic, bơm duplomatic, xi lanh khí nén duplomatic, van an toàn duplomatic

  Van điện từ duplomatic, Bơm duplomatic, xilanh duplomatic, Van Điện từ Duplomatic

  Đại lý duplomatic tại việt nam,bơm duplomatic,duplomatic,HÃNG DUPLOMATIC, VAN DUPLOMATIC,hãng duplomatic,nhà phân phối duplomatic tại việt nam,xi lanh duplomatic,van an toàn duplomatic,Van duplomatic,xy lanh duplomatic,van công nghiệp duplomatic,xy lanh công nghiệp duplomatic,đại lý duplomatic tại việt nam,nhà phân phối van công nghiệp duplomatic,van an toàn duplomatic,

  cảm biến nhiệt độ IFM, cảm biến tiệm cận IFM, cảm biến vòng quay IFM, cảm biến điện dung IFM, cảm biến đo tốc độ IFM , cảm biến quang IFM, cảm biến kiểm soát rò rỉ IFM, cảm biến mức giới hạn IFM, cảm biến IFM

  Norgren, Xi lanh, Van Điện Từ, Truyền Động, bơm, bộ lọc khí

  bộ lọc khí Norgren, Xylanh Norgren, thiết bị truyền động Norgren, bơm chân không Norgren, Thiết bị chuyển mạch Norgren, Công tắc áp suất Norgren, Máy sấy Norgren,Norgren, bơm Norgren, Máy ép Norgren,

  Bơm Torishima, Đại lý Torishima,Torishima Pump, Torishima Tại TPHCM, Torishima Tại Hà Nội, Torishima Tại Đà Nẵng.

  Cảm biến novotechnik, thước đo tuyến tính novotechnik, Đầu dò vị trí Novotechnik, Đại lý novotechnik, Gía novotechnik, Novotechnik tại Việt Nam,mua bán novotechnik,thước đo chiều dài novotechnik,

  Biến Tần Semikron, Chỉnh Lưu Semikron, IGBT Semikron, Chips Semikron, Disk Diode Semikron, Thyristors Semikron, Phụ Kiện Semikron, Hãng Semikron, Đại Lý Semikron,

  Đồng hồ đo áp suất yokogawa, Đồng hồ đo lưu lượng yokogawa, Bộ điều khiển Yokogawa, Đồng hồ nhiệt Yokogawa, Cảm biến đo chênh áp Yokogawa,SUFIX 710110-F-HE/LN Thiết bị hãng Yokogawa, Đại lý Yokogawa,Mã Yokogawa,

  Đèn Diệt Khuẩn, Đèn UV, Tia UV, Sankyo Denky, Thiết bị diệt khuẩn bệnh viện, diệt khuẩn môi trường nước, Diệt khuẩn không khí, Diệt khuẩn PTN, Diệt khuẩn tia cực tím, nuôi cấy mô, công nghiệp thực phẩm,

  Fairchild, Đồng hồ đo áp suất, Đồng hồ đo lưu lượng, Bộ điều khiển Fairchild, Đồng hồ nhiệt Fairchild, Cảm biến đo chênh áp, role Fairchild, Thiết bị điện tử Fairchild,

  Chỉnh lưu SanRex, MODULES SanRex, DIODES SanRex, Thyristor SanRex, Triac SanRex, AC SanRex, DC AUTO SanRex, DC Power SanRex, Chấn lưu SanRex, Bộ điều chỉnh điện

  Hãng MOXA, Nport của MOXA,Ethernet,cổng serial,TCP server, TCP client, UDP server/ client, Pair connection, Ethernet modem,Thiết bị chuyển mạch ,Rackmount, Máy tính công nghiệp
  Encoder ELTRA, Bộ mã hóa Eltra, Cảm biến Eltra,

  Bộ Điều Khiển PLC, Biến Tần AllenBradley, Máy Tính Công Nghiệp, Màn Hình Giao Diện,Thiết bị chuyển mạch Allen Bradley , cảm biến tốc độ Allen Bradley , contacters Allen Bradley , PLC Allen Bradley , Role Allen Bradley, cảm biến quang Allen Bradley, biến tần Allen Bradley, khởi động từ Allen Bradley, điều khiển chuyển động Allen Bradley, motor Allen Bradley, động cơ servo Allen Bradley , encoders Allen Bradley

  Encoder Hohner,Encoder EPC,ELCIS ENCODER,Encoder Library,Encoders Bourns,Encoders Allen Bradley,Encoder SICK, ENCODER SEEED,Encoder LIKA, Encoder KOYO,encoder Dynapar,Tekel encoder, Givi misure encoder, Numerikjena encoder, Elgo encoder, Elcis encoder, Sicode encoder, Elap encoder, SIKO encoder, Baumer encoder, Baumer Huebner encoder, Baumer IVO encoder, Lika encoder, Line Seiki encoder, Lenord encoder, Elco encoder, Kwangwo encoder, Kuebler Fritz encoder, Hontko encoder, Sumtak encoder, RENCO encoder, BEI encoder – Beicode, ELCO encoder, Fraba encoder, Scancon encoder, Hengstler encoder, FSM encoder, Dynapar encoder

  Encoder, Bộ mã hóa, cảm biến

  Van Sun hydraulics, cuộn hút sun hydraulics, van thủy lực, van điều khiển áp suất, Van An Toàn, Van Điện Từ, Van Khí Nén, Đại Lý Sun hydraulics

  Đồng Hồ Đo áp suất WIKA, Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ, Công Tác áp Suất WIKA, Con Dấu Cơ Khí , Cảm biến áp suất, Đại Lý WIKA

  khớp nối quay Deublin, Khớp hơi Deublin, Vòng trượt Deublin, Xoay đoàn Deublin,Khớp Nối Đầu Cảm Biến Hơi,Khớp Nối Khí Nén,Khớp Nối Thủy Lực, Xi phông Deublin, Kits Deublin, đại lý deublin, khớp nối deublin.

  Động cơ không chuỗi than, hộp số, bộ điều khiển, encoder - bộ mã hóa, Tuyến tính động cơ

  Van Điện Từ ASCO, Van khí nén ASCO, xilanh Asco, Thiết bị truyền động Asco, Van Solenoid ASCO

  Motor Bosch Rexroth, Động Cơ Bosch Rexroth, Hộp số Bosch Rexroth,Van Điện Từ Bosch Rexroth, Bơm Thủy Lực Bosch Rexroth,Van Thủy Lực Bosch Rexroth,

  Công tắc hành trình PIZZATO, PIZZATO, Modules PIZZATO,

  WITTENSTEIN, Thiết bị truyền động, Servo, Bộ Điều Khiển Servo, Động Cơ cyber, ổ đĩa Piezo,

  KOBA, Đệm Thủy Lực, giảm sốc, Van điều tiết, giảm chấn,

  Gearmotors , hộp số, động cơ, biến tần, động cơ điện,BONFIGLIOLI

  Fife Motor C6T17NC151F Cat.No 113253.00 Part No 008837005, Fife Power Unit Model P25-1H22A1A S/N 65161 194, Fife Filter 04721-00104722-00104723-001

  Bộ Nguồn AEG,Protect UPS, AEG,Bộ Lưu Điện AEG,Bộ Chuyển Đổi Nhiệt Độ

  Cảm biến lưu lượng Fololo,cảm biến áp suất Fololo,cảm biến nhiệt FOLOLO,Đồng hồ đo mức Fololo,Đầu dò áp suất Fololo,Bộ chuyền đổi áp suất,Cảm biến áp lực dầu Fololo,Đầu dò Transducer,Tiếp điểm báo mức,NPXM-C201200,

  Cảm biến GEMS,Van điện từ GEMS,cảm biến lưu lượng GEMS, Cảm biến Mức GEMS, Cảm biến áp suất GEMS, Công tắc dòng chảy GEMS, công tắc áp suất GEMS, Van Solenoid GEMS, Công tắc từ tiệm cận GEMS, Công tắc nhiệt độ GEMS, Van điện từ thủy lực GEMS, Van màn điện từ GEMS, Cảm biến áp lực GEMS, cảm biến mức điện dung GEMS, Cảm biến chênh áp GEMS, Bộ đo lưu lượng GEMS.

  Động cơ Baldor,động cơ giảm tốc Baldor,Hộp số Baldor, Máy nén khí BALDOR,Motor Baldor,Máy nén khí trục vít BALDOR,MT-3353-BLYAN,động cơ hộp số Baldor,Đại lý động cơ Baldor tại Việt Nam | Baldor vietnam , Động cơ giảm tốc Baldor , Động cơ Baldor , Biến tần Baldor , Hộp số giảm tốc Baldor , Baldor vietnam , AC Motors Baldor, AC Motors loại lớn Baldor, DC Motors Baldor, Servo Motors Baldor, Ổ đĩa Baldor, Bộ ly hợp Baldor , Máy Tiện Baldor.

  Bộ điều khiển Kollmorgen, Động cơ Servo Kollmorgen,Động cơ Kollmorgen,Động cơ điện Kollmorgen, Kollmorgen Sevomotor Drive, Xy lanh Kollmorgen, Kollmorgen Servomotors, Kollmorgen Motors, Kollmorgen servo drives, Kollmorgen stepper drives, Kollmorgen Linear Actuators, Kollmorgen Vehicle Controls

  Bộ lọc Kromschroder,Bộ điều chỉnh áp suất,công tắc áp suất Kromschroder,van solenoid Kromschroder,Solenoid valves,Đại Lý Kromschrode Tại Việt Nam, van bướm, công tắc áp suất và điều khiển, Solenoid valves, Gas valves, Gas burner, Gas controls, Boiler control, Room controls, Combustion,Gas valves Kromschroder, Boilers, Burners, Documents, Certificates

  Bơm Trục Vít Knoll,Bơm Trục Vít KTS,Bơm Màng Knoll,Bơm Chìm Knoll,Bơm Torishima,Động cơ Rossi

  Van Điện Từ,Van An Toàn,Van Chống Tụt,Van Thủy Lực,Van áp suất

  Cảm biến áp suất Hydac,bộ lọc cao áp HyDac,van cầu HyDac,bộ lọc dầu hồi HyDac,van điện từ Hydac

  Van thuỷ lực Moog,van điện từ Moog,Động cơ servo Moog,Van điều khiển Moog,Servo Valve Moog,van tỉ lệ Moog,van điều khiển Moog,van áp suất,bơm piston cao áp,van điều khiển tuyến tính,động cơ điều khiển,vòng trượt, van dầu thủy lực,bộ chia dầu thủy lực,Ổ đĩa Servo Moog,Linear Actuators Moog,bộ điều khiển Moog,Ổ đĩa stepper Moog,Moog Pump,vòng trượt,cảm biến
 • Cần bán/Dịch vụ Van Điện Từ Xi Lanh Khí Nén Galland Henning Nopak
  14.000VND
  6 ngày trước - Quận 1 - Hồ Chí Minh
  Van Điện Từ Xi Lanh Khí Nén Galland Henning Nopak
  CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  94 Phan văn Trị Gò Vấp TPHCM

  NOPAK Low Pressure Cast Head Cylinders Galland Henning Nopak

  Options, Modifications and

  Ordering Information Galland Henning Nopak

  Class 1, 2 & M Cast Head Cylinder

  Cutaway View

  Cylinder Design and Construction Features

  Types of Cushioning Action

  (Classes 1, 2 and M) 9

  Piston Assembly 9 Galland Henning Nopak

  Rod End Detail 9

  Parallel Base Mounting

  Clevis Mounting Galland Henning Nopak

  Right Angle Flat Base Mounting

  Trunnion Mounting

  Class M

  Cylinder Force, Air Consumption

  and Torque Values Galland Henning Nopak

  Accessories

  Replacement Parts

  Reed Proximity Switch Galland Henning Nopak

  Torishima : Bơm , vành chèn, phốt bơm

  Duplomatic: bơm, van, xi lanh

  Rossi: Động cơ, hộp giảm tốc, hộp số, bộ giảm tốc

  Sankyo Denky: Bóng đèn diệt khuẩn, đèn khử trùng, đèn UV

  Kollmorgen: Động cơ Servo, bộ điều khiển, xi lanh khí nén, động cơ điện…

  Bosch Rexroth: Motor, động cơ, Bợm thủy lực, van thủy lực, hộp số, bộ giảm tốc,..

  WITTENSTEIN: Động cơ, thiết bị truyền động, bộ điều khiển,…

  BONFIGLIOLI: Động cơ, Bộ giảm tốc, hộp số, biến tần

  Kromschroder: Công tắc áp suất, van điện từ, Van Gas, bộ điều khiển, Bộ lọc…

  Baldor: động cơ, máy nén khí, biến tần, bộ giảm tốc, bộ ly hợp,…

  IFM: Cảm biến tiệm cận, cảm biến lưu lượng, cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt độ,…

  Norgren: Xi lanh, Van Điện Từ, thiết bị Truyền Động, bơm, bộ lọc khí,…

  Novotechnik : cảm biến, thước đo tuyến tính, xi lanh khí nén, xi lanh dầu…

  Semikron: Biến tần, chỉnh lưu, IGBT, DIODE, Thyristors,…

  Yokogawa: Đồng hồ đo, cảm biến, bộ điều khiển,…

  Fairchild: Đồng hồ đo, bộ điều khiển, cảm biến,…

  SanRex: Chỉnh lưu, MODULES, diode, Thyristor, DC Power, Chấn lưu, bộ điều chỉnh điện…

  MOXA : Nport , Ethernet, Rackmount,

  ELTRA: encoder, bộ mã hóa

  Allen Bradley: động cơ, cảm biến, biến tần…

  Sun hydraulics: van, phụ kiện van, cuộn hút thủy lực…

  Deublin: Khớp nối, khớp hơi, xoay đoàn, vòng trượt…

  ASCO: Van điện từ, van khí nén, xi lanh, thiết bị truyền động,…

  PIZZATO: Công tắc hành trình, Modules,…

  KOBA: Đệm thủy lực, giảm sốc, giảm chấn, Van điều tiết,…

  AEG: Bộ nguồn, Protect UPS, Bộ Lưu Điện, Bộ Chuyển Đổi Nhiệt Độ, bộ điều chỉnh nhiệt độ,…

  Fololo: đầu dò, cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp lực dầu, đầu dò áp suất, đồng hồ đo mức, tiếp điểm báo mức,…

  GEMS: cảm biến, Van điện từ GEMS,cảm biến lưu lượng, Cảm biến Mức, Cảm biến áp suất, Công tắc dòng chảy, công tắc áp suất, Van Solenoid, Công tắc từ tiệm cận, Công tắc nhiệt độ, Van điện từ thủy lực, Van màn điện từ, Cảm biến áp lực, cảm biến mức điện dung, Cảm biến chênh áp, Bộ đo lưu lượng

  Knoll: bơm trục vít, bơm màng, bơm chìm

  Hydac: cảm biến, van…

  MOOG: Van dầu thủy lực,bơm piston cao áp, động cơ, cảm biến, vòng trượt,…
 • Cần bán/Dịch vụ Cảm Biến Vị Trí NOVOTECHNIK ctc co.,ltd
  17.000VND
  Cảm Biến Vị Trí NOVOTECHNIK ctc co.,ltd
  CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  94 Phan văn Trị Gò Vấp TPHCM

  cảm biến vị trí novotechnik, xi lanh novotechnik, đầu dò vị trí Novotechnik
  Xi lanh vô trùng: A Series TX 2 của cảm biến tuyến tính phát hiện vị trí của một xi lanh được sử dụng trong một máy đóng gói vô trùng. Được sử dụng để đóng gói vô trùng trong dược phẩm, thực phẩm và nước giải khát và các ngành công nghiệp hóa nó cho phép số lượng điền chính xác.
  Công ty Châu Thiên Chí là đại lý chính thức hãng Novotechnik tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp xi lanh vô trùng novotechnik, thước đo tuyến tính novotechnik, cảm biến novotechnik, đầu dò vị trí Novotechnik. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, cung cấp đầy đủ CO/CQ . Hỗ trợ giao hàng miễn phí toàn quốc .
  Một số model novotechnik. Qúy khách hàng hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi ( Tel: 0901.492.039) để được hỗ trợ sản phẩm bạn đang quan tâm hoặc vào TẠI ĐÂY để xem đầy đủ hơn:
  KL 100 1K0/M SE
  70438
  KL 250 5K0/M SE
  70491
  KL 500 5K0/M SE
  70444
  KL 750 5K0/M SE
  82318
  KL 1000 5K0/M SE
  82432
  T-0025
  023202
  T-0050
  023203
  T-0075
  023204
  T-0100
  023205
  T-0150
  023206
  TS-0025
  023232
  TS-0050
  023233
  TS-0075
  023234
  TS-0100
  023235
  TS-0150
  023236
  T-0025-.1
  023207
  TS-0025-.1
  023237
  T-0050-.1
  023208
  TS-0050-.1
  023238
  T-0050-.05
  023209
  TS-0050-.05
  023239
  T-0075-.05
 • Cần bán/Dịch vụ Xi lanh vô trùng Novotechnik Tại Hà Nội Quảng Nam TPHCM
  26.000VND
  Xi lanh vô trùng Novotechnik Tại Hà Nội Quảng Nam TPHCM
  Bất cứ nơi nào máy móc công nghiệp hoạt động với độ chính xác của micron, bạn sẽ tìm thấy Novotechnik tại nơi làm việc . Cảm biến vị trí Novotechnik cho phép các tầu tốc hành để thông suốt đường cong vòng ở tốc độ cao, và fly- và drive- by-wire cho các máy bay và xe hơi tương ứng. Các cảm biến vị trí tuyến tính Novotechnik ( đầu dò vị trí Novotechnik) được sử dụng để duy trì tốc độ không đổi trong các máy đóng gói và định vị chính xác của các chân tiêm và xi lanh trong các máy ép phun.
  Bạn sẽ tìm thấy chúng trong các thiết bị di động và y tế, máy công cụ, trong phòng thí nghiệm - trong bất kỳ ứng dụng mà độ chính xác, độ lặp lại và độ tin cậy là tối thượng
  Các sản phẩm hãng Novotechnik như đầu dò vị trí Novotechnik , xi lanh vô trùng novotechnik, thước đo tuyến tính Novotechnik, cảm biến Novotechnik... được công ty chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu. Khi cung cấp hàng sẽ kèm theo chứng nhận xuất xứ ( CO ) và chứng nhận chất lượng (CQ ) của mã hàng sản phẩm.

  TS-0075-.05
  023243
  T-0100-.05
  023214
  023244
  023244
  T-0150-.05
  023215
  TS-0150-.05
  023245
  LWH-0050*
  024302
  LWH-0075
  024303
  LWH-0100
  024304
  LWH-0110*
  024360
  LWH-0130
  024305
  LWH-0150
  024306
  LWH-0175
  027307
  LWH-0200
  024308
  LWH-0225
  024309
  LWH-0250
  024310
  LWH-0275
  024311
  LWH-0300
  024312
  LWH-0325
  024313
  LWH-0360
  024314
  LWH-0375
  024315
  LWH-0400
  024316
  LWH-0425*
  024317
  LWH-0450
  024318
  LWH-0500
  024320
  LWH-0550
  024322
  LWH-0600
  024324
  LWH-0650*
  24326
  LWH-0750
  024330
  LWH-0800*
  024332
  LWH-0900
  024336
  LWG-0050
  026102
  LWG-0075
  026103
  LWG-0100
  026104
  LWG-0150
  026106
  LWG-0175
 • Cần bán/Dịch vụ Bơm piston Moog | Van Điện Từ Moog ctc co.,ltd
  26.000VND
  Bơm piston Moog | Van Điện Từ Moog ctc co.,ltd
  Van thuỷ lực Moog,van điện từ,Động cơ servo Moog,Van điều khiển Moog,Servo Valve Moog,van tỉ lệ Moog,van điều khiển Moog,van áp suất,vòng trượt,cảm biến,bơm piston cao áp,van điều khiển tuyến tính,động cơ điều khiển,vòng trượt, van dầu thủy lực,bộ chia dầu thủy lực,Ổ đĩa Servo Moog,Linear Actuators Moog,bộ điều khiển Moog,Ổ đĩa stepper Moog,Moog Pump
  CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  94 Phan văn Trị Gò Vấp TPHCM

  Email: tan.pham@chauthienchi.com

  Fiter
  Model: A67999-100
  SERVO VALVE
  Replaced by: J662-120A
  (Part No: J662A120)
  D952-2001-10
  HPR18A1RKP032KM28J1Z00
  weight: ca. 35-48 kg/pc package included(D952-2001,HPR18A1 RKP032KM28J1Z00)
  Replaced by: G761-3502B
  (Type: H19JOGM4VPZ
  Model: D760-161A)
  DigiPack Parison Wall Thickness Controller
  Replaced by: J141-214A
  weight: ca. 8kg/pc
  (Model: J141-212A)
  DigiPack 30 point
  Replaced by: J141-212B
  weight: ca. 8kg/pc

  (Model: J141-212A)
  004S63JOGB4VPL D662Z4341K D661-4506C D661 D664Z4306K D663Z4305K E062 D662
  M040 G2L20G422-615G3L15G423-416 G3L25G423-612 D634 D634-521P40KA2M0NSM2
  G122 D NE122E128 BG040 G040-125-001 G123 G123-815A001 G631 G631-3006D
  D635-D635Z681EP16XX1AORSS2M D691Z2086GQ80XUAAAVVS2N D631-335CF-4
  D631 N122-001D791Z106AS16JPNAFU680 D630-053AH020HB200VE
  D136-001-007
  D136-001-001
  D136-003-001
  D136-002-002
  G040-123-001
  D661-G23JOAA6VSX2HA
  072-559A S15FDFAVBL
  D663-4006 L03HXBD6NSM2-0
  D061-8312 J15HOB4HB1
  D138-001-001
  D138-002-002
  D138-003-001
  Cảm biến GEMS,Van điện từ GEMS,cảm biến lưu lượng GEMS, Cảm biến Mức GEMS, Cảm biến áp suất GEMS, Công tắc dòng chảy GEMS, công tắc áp suất GEMS, Van Solenoid GEMS, Công tắc từ tiệm cận GEMS, Công tắc nhiệt độ GEMS, Van điện từ thủy lực GEMS, Van màn điện từ GEMS, Cảm biến áp lực GEMS, cảm biến mức điện dung GEMS, Cảm biến chênh áp GEMS, Bộ đo lưu lượng GEMS.Động cơ Baldor,động cơ giảm tốc Baldor,Hộp số Baldor, Máy nén khí BALDOR,Motor Baldor,Máy nén khí trục vít BALDOR,MT-3353-BLYAN,động cơ hộp số Baldor,Đại lý động cơ Baldor tại Việt Nam | Baldor vietnam , Động cơ giảm tốc Baldor , Động cơ Baldor , Biến tần Baldor , Hộp số giảm tốc Baldor , Baldor vietnam , AC Motors Baldor, AC Motors loại lớn Baldor, DC Motors Baldor, Servo Motors Baldor, Ổ đĩa Baldor, Bộ ly hợp Baldor , Máy Tiện Baldor.
 • Cần bán/Dịch vụ Bộ chia dầu thủy lực Moog | Valve Moog
  18.000VND
  Bộ chia dầu thủy lực Moog | Valve Moog
  CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  94 Phan văn Trị Gò Vấp TPHCM

  Email: tan.pham@chauthienchi.com

  Van thuỷ lực Moog,van điện từ,Động cơ servo Moog,Van điều khiển Moog,Servo Valve Moog,van tỉ lệ Moog,van điều khiển Moog,van áp suất,vòng trượt,cảm biến,bơmpiston cao áp,van điều khiển tuyến tính,động cơ điều khiển,vòng trượt, van dầuthủy lực,bộ chia dầu thủy lực,Ổ đĩa Servo Moog,Linear Actuators Moog,bộ điều khiển Moog,Ổ đĩa stepper Moog,Moog Pump
  DigiPack Parison Wall Thickness Controller
  Replaced by: J141-214A
  weight: ca. 8kg/pc
  (Model: J141-212A)
  DigiPack 30 point
  Replaced by: J141-212B
  weight: ca. 8kg/pc
  (Model: J141-212A)
  G631-3004B
  MOOG Servo valve : G631 Series (H40JOFM4VBR)
  ~ 10kgs
  SERVO VALVE:420kg/cm2,G631-3004B D/N:88/MOOG,FEED-BACK CONTROL,2PRESS MAIN PUMP CONTR,MOOG
  D681Z4815G
  G631-3600A
  G761-3003/SI9 JOGM4VP
  D634–319C
  J085A403
  D136-001-007
  761-3003
  G761-3033B
  Model: D633-521B
  G122202A001
  G122-202-A001
  G122-828B017
  FK-CF-PTZ-3612-2-IQ-R1
  R08K01FOSX2
  D122-034-017
  D633-495B
  D634-319C
  D661-4444C
  D662-4356K
  D765-1089-5
  D791-5045
  a67999-065 filter
  A67999-200
  D661-4033
  CZ1006C3A
  G761-3005
  D136-001-008
  D137-001-011
  D128-011-BA006
  D791-5045 replace D791-5009
  D635-371E
  D691-087D
  A67999-065 filter
  A67999-200
  D661-4033
  CZ1006C3A
  G761-3005
  D136-001-008
  D137-001-011
  D128-011-BA006
  D791-5009
  D635-371E
  D691-087D
  D691-072D
  G761-3008
  G761-3009
  AC4598-24
  D662-4087
  D061-8311
  D136-001-007
  d661-4444c
  D635-671E
  D691-087D
  D634-524A
  D634-341C
  D691Z2086G
  D662-4002
  D661-4010
  D661-5626C
  D661-5628C
  D792-5012
  D663-4008
  B97069-061
  D061-8312
  N122-001
  D634-1035
  D641-230
  122-105
  D631-294
  D661-4598C/G45H0AA6VSX2HA
  Fife Motor C6T17NC151F Cat.No 113253.00 Part No 008837005, Fife Power Unit Model P25-1H22A1A S/N 65161 194, Fife Filter 04721-00104722-00104723-001, Van Điện Từ ASCO, Van khí nén ASCO, xilanh Asco, Thiết bị truyền động Asco, Van Solenoid ASCO,Motor Bosch Rexroth, Động Cơ Bosch Rexroth, Hộp số Bosch Rexroth,Van Điện Từ Bosch Rexroth, Bơm Thủy Lực Bosch Rexroth,Van Thủy Lực Bosch Rexroth, chổi than E cacbor, động cơ rossi, bơm torishima, bơm duplomatic,cảm biến tiệm cận IFM.
 • Cần bán/Dịch vụ Van điều khiển Moog | Vòng Trượt Moog Bán Toàn Quốc
  14.000VND
  Van điều khiển Moog | Vòng Trượt Moog Bán Toàn Quốc
  CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  94 Phan văn Trị Gò Vấp TPHCM

  Email: tan.pham@chauthienchi.com

  Encoder Hohner,Encoder EPC,ELCIS ENCODER,Encoder Library,Encoders Bourns,Encoders Allen Bradley,Encoder SICK, ENCODER SEEED,Encoder LIKA, Encoder KOYO,encoder Dynapar,Tekel encoder, Givi misure encoder, Numerikjena encoder, Elgo encoder, Elcis encoder, Sicode encoder, Elap encoder, SIKO encoder, Baumer encoder, Baumer Huebner encoder, Baumer IVO encoder, Lika encoder, Line Seiki encoder, Lenord encoder, Elco encoder, Kwangwo encoder, Kuebler Fritz encoder, Hontko encoder, Sumtak encoder, RENCO encoder, BEI encoder – Beicode, ELCO encoder, Fraba encoder, Scancon encoder, Hengstler encoder, FSM encoder, Dynapar encoder
  MOOG van servo :
  D691-072D
  G761-3008
  G761-3009
  AC4598-24
  D662-4087
  D061-8311
  D136-001-007
  d661-4444c
  D635-671E
  D691-087D
  D634-524A
  D634-341C
  D691Z2086G
  D661-4010
  D661-5626C
  D661-5628C
  D792-5012
  D663-4008
  B97069-061
  D061-8312
  N122-001
  D634-1035
  D641-230
  122-105
  D631-294
  D136-001-007
  D661-G23JOAA6VSX2HA
  072-559A S15FDFAVBL
  D663-4006 L03HXBD6NSM2-0
  D061-8312 J15HOB4HB1
  D138-001-001
  D138-002-002
  D138-003-001
  VK005-009
  VK005-018
  G123-815A001
  D061-852A
  D664-1701G
  G761-3004
  G761-3003
  G123-815A001
  J761-001
  D634-319C
  VK005-009
  VK005-018
  G123-815A001
  D061-852A
  D664-1701G
  G761-3004
  G761-3003
  G761-3005
  G123-815A001
  D634-319C
  D633-308B R08K01MONSM2
  D634-501A R40K02MONSM2
  J869-005
  D661-4506C
  D661-4651/G35JOAA6VSX2HA
  G413-615
  D633 E 714A A08KA4MOVLJ
  D792-5018
  G771K227
  G771-K226
  G771-K201
  G771-K201
  G771-K620
  G404-533JL40
  304-004
  760K645A
  G761-S63J0GM4VPL
  D765-1603-5/S38JOGMGUSXD
  D664-4009
  D631-751C
  D791-4004
  B61042005
  G631-3703b
  D661-4854
  J869-0034A
  D951-2081-10
  072-559A
  D661-4561C/G60KOAA5VSM2HA
  D661-4651/G35JOAA6VSX2HA
  D661-4652/G15JOAA6VSX2HA
  D951-2081
  D791-4038
  J869-0009A
  J869-0006A
  J076A140
  D634-341C
  D664-4380K
  075F130C
  078F130C
  D062-512e
  0514-950001
  D661-4341C
  G123-815A001
  D633-460B
  0514701443
  0062-191C
  D691-4004G
  D662-4050D
  D661-4636
  D663-4007
  D663Z4307K
  D661-4651
  B97007-061
  D662-4005
  D665Z733E
  D665Z411B
  G3194-001
  743f002B filter
  743f002B
  G122-829-001
  G413-604A
  C08428-001
  D661-5009
  0514 700 377
  0514 400 241
  631F751F
  D122-034-017
  743f003a
  D633-495B
  D634-319C
  D661-4444C
  D662-4356K
  D765-1089-5
  D791-5045
  Van thuỷ lực Moog,van điện từ,Động cơ servo Moog,Van điều khiển Moog,Servo Valve Moog,van tỉ lệ Moog,van điều khiển Moog,van áp suất,vòng trượt,cảm biến,bơm piston cao áp,van điều khiển tuyến tính,động cơ điều khiển,vòng trượt, van dầu thủy lực,bộ chia dầu thủy lực,Ổ đĩa Servo Moog,Linear Actuators Moog,bộ điều khiển Moog,Ổ đĩa stepper Moog,Moog Pump
 • Cần bán/Dịch vụ Van Thủy Lực | ctc co.,ltd Phân Phối Valve Toàn Quốc
  37.000VND
  Van Thủy Lực | ctc co.,ltd Phân Phối Valve Toàn Quốc
  CTC CO.,LTD chuyên van , xi lanh khí nén tại Việt Nam Van khí nén | Van bi | Van bướm | Van một chiều | Van cửa ( van cổng ) | Van cầu | Van điện từ | Van an toàn | Van lọc | Van công nghiệp khác | Van thủy lực | Van giảm áp | Van áp suất | Van màng | Van tiết lưu | Van hơi | Bẫy hơi | Van xả khí | Van kiểm tra | Van cân bằng | Van rổ | Van dao | Van góc | Van kim | Van xả đáy | Van dừng | Van tự động | Van lấy mẫu | Van thở | Van chỉnh lưu | Van dầu | Van chụp | Van bích | Van xẻng | Van áp bắt ren…
  CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  94 Phan văn Trị Gò Vấp TPHCM

  Email: tan.pham@chauthienchi.com

  Van thủy lực Duplomatic
  Van thủy lực Wanling MPCV-02W
  Van thủy lực Wanling MPCV-02A
  Van thủy lực Wanling MPCV-02B
  Van thủy lực Wanling MPCV-03W
  Van thủy lực Wanling MPCV-03A
  Van thủy lực Wanling MPCV-03B
  Van thủy lực Wanling MPCDV-03W
  Van thủy lực Wanling MPCDV-03A
  Van thủy lực Wanling MPCDV-03B
  Van thủy lực Wanling MPCDV-06W
  Van thủy lực Wanling MPCDV-06A
  Van thủy lực Wanling MRV-02P
  Van thủy lực Wanling MRV-02A
  Van thủy lực Wanling MRV-02W
  Van thủy lực Wanling MRV-03P
  Van thủy lực Wanling MRV-03A
  Van thủy lực Wanling MRV-03B
  Van thủy lực Wanling MRV-03W
  Van thủy lực Wanling MRV-06P
  Van thủy lực Wanling MRV-06A
  Van thủy lực Wanling MRV-06B
  Van thủy lực Wanling MTV-02P
  Van thủy lực Wanling MTV-02T
  Van thủy lực Wanling MTV-03T
  Van thủy lực Wanling MTV-03P
  Van thủy lực Wanling MTV-06T
  Van thủy lực Wanling MTV-06P
  Van thủy lực Wanling MTCV-02P
  Van thủy lực Wanling MTCV-02W
  Van thủy lực Wanling MTCV-02A
  Van thủy lực Wanling MTCV-02B
  Van thủy lực Wanling MTCV-03A
  Van thủy lực Wanling MTCV-03B
  Van thủy lực Wanling MTCV-03W
  Van thủy lực Wanling MTCV-03P
  Van thủy lực Wanling MTCV-06A
  Van thủy lực Wanling MTCV-06B
  Van thủy lực Wanling MTCV-06W
  Van thủy lực Wanling RV-01G
  Van thủy lực Wanling RV-01T
  Van thủy lực Wanling RV-02G
  Van thủy lực Wanling RV-02T
  Van thủy lực Wanling RV-04T
  Van thủy lực Wanling RV-06T
  Van thủy lực Wanling RV-10T
  Van thủy lực Wanling RV-03G
  Van thủy lực Wanling RV-06G
  Van thủy lực Wanling RV-10G
  Bộ lọc khí GFC3000
  Bộ lọc khí TC4010-06
  Van điện từ JELPC 2W-160-15
  Van điện từ UW-15 DC24V
  Van điện từ UW-15 AC220V
  Van AIRTAC 4V210-08
  Van điện từ UD-8 AC220V
  Van Điện Từ phi 21 2W160-15
  Van giảm áp RDD-DN25 10bar
  Van xả tự động SMC AD402-04
  Bộ xả nước tự động JORC
  Van điện từ US-25 AC220V
  Van bướm tay gạt Shinyi DN50
  Van an toàn bằng đồng Bronze Safety Valve
  Van bướm tay gạt Shinyi DN100
  Van bướm tay gạt Shinyi DN125
  Van 1 chiều thép không rỉ DN150
  Van điện từ UW-15 AC220V
  Van bướm tay quay Shinyi DN65
  Van bướm tay quay Shinyi DN200
  Van bướm tay quay Shinyi DN350

  Van bướm tay quay Shinyi DN450
 • Cần bán/Dịch vụ Van dầu thủy lực Moog Địa chỉ bán tại Việt Nam
  14.000VND
  2 tuần trước - Quận 1 - Hồ Chí Minh
  Van dầu thủy lực Moog Địa chỉ bán tại Việt Nam
  Chuyên cung cấp: Van thuỷ lực Moog,van điện từ,Động cơ servo Moog,Van điều khiển Moog,Servo Valve Moog,van tỉ lệ Moog,van điều khiển Moog,van áp suất,vòng trượt,cảm biến,bơm piston cao áp,van điều khiển tuyến tính,động cơ điều khiển,vòng trượt, van dầu thủy lực,bộ chia dầuthủy lực,Ổ đĩa Servo Moog,Linear Actuators Moog,bộ điều khiển Moog,Ổ đĩa stepper Moog,Moog Pump,
  CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  94 Phan văn Trị Gò Vấp TPHCM
  Email: tan.pham@chauthienchi.com

  Moog Pump
  D952-2009-10
  HPR1841RKP032KM28H1Z00
  (P/N: D952-2009-10 + Adaptor CA51297-001-00)
  Moog Pump
  P/N: D952-2009-10 + Adaptor CA51297-001-00
  Adaptor CA51297-001-00
  Printed Circuit Board
  D137-001-006
  ANALOG MODULE QAIO 16/4-A, BK5151 BUS COUPLE,For:AUTOMATION SYSTEM M3000
  D682Z4862G A B02HXUW6HEY2HN B02HXUW6HEY2HN
  PROPORTIONAL VALVE
  Servo valve
  Model: J141-212B
  Servo valve
  Replaced by: G761-3004B
  (Model: G761-3004)
  CONTROL BOARD
  P/N: G122-202A001 (G122-202/A001)
  Type: P.I. Servoamplifier
  Filter O-ring
  Model: G2141-013-015
  Fiter
  Model: A67999-100
  A67999-065?????
  Filter O-ring

  Model: G2141-013-015
  D661-4739-P60HAAM6VSX2-A
  D634-341CR40K02MONSS2D651-E491;D661-4059;D661-4060;D661-4627A;
  D661-446C;D661-2935-6:D661-4055:D661-444C:072-558A:D691-2137G;
  D634-341C;D665-404A;D661-4651;D634-319C; D634-341C ;D665-404A;
  D661-4697C;D631-333C;D661-556C;D661-571C;D661Z556C;G761-3004,G761-3003
  D634-319C D634-341C D661-4789, G761-3004,G761-3003
  D072-559A D072-383A-HP5 S15FOFA4VBL J761 S63JOGA4VPL
  G631-3005D662 D662-4015-D02HABF6VSX2B D691
  D691-2705D-Q60FTATCNEC2N D630 D633D633 419AR16KO1AONSP2 D791
  D791-4007S25JQS6VSX2-B G123 G123-815A001D792 D792-4006 S40JOQS6VSX2-B D661
  D661-XXX-P30HAAF6VSX2-B D662-4005-D01HABF6VSX2 B97007 B97067 H19G761/3003
  H19G D634 D634-319CR40K02MONSP2J761-003S63JOGA4VPL J761-001 J072 J761
  Động cơ Kollmorgen,Bộ điều khiển Kollmorgen,Động cơ Servo Kollmorgen,Xy lanh Khí Nén Kollmorgen,Motor Kollmorgen, Kollmorgen Sevomotor Drive, Xy lanh Kollmorgen, Động cơ Kollmorgen, Kollmorgen Servomotors, Kollmorgen Motors, Kollmorgen servo drives, Kollmorgen stepper drives, Kollmorgen Linear Actuators, Kollmorgen Vehicle Controls
 • Cần bán/Dịch vụ Địa Chỉ Bán Bơm Màng Knoll | Bơm Trục Vít Knoll
  14.000VND
  3 tuần trước - Quận 1 - Hồ Chí Minh
  Địa Chỉ Bán Bơm Màng Knoll | Bơm Trục Vít Knoll
  CHAU THIEN CHI CO.,LTD tự hào là đại lý KNOLL (Gemany) chuyên cung cấp bơm trục vít KTS, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm màng…Bơm chìm Torishima, Bơm thủy lực Duplomatic,động cơ Rossi
  CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  94 Phan văn Trị Gò Vấp TPHCM
  Email: tan.pham@chauthienchi.com

  Về Bơm Trục Vít MS
  Do phạm vi tốc độ rất lớn, MS vít máy bơm được sử dụng cho cả hai vận chuyển các sản phẩm nhớt và đồng thời là máy bơm làm sạch CIP. Các trục truyền đạt mà không cần thay đổi hướng cho phép vận chuyển sản phẩm nhẹ nhàng. Việc thiếu gần hoàn tất của pulsation tạo ra hành vi vận chuyển lý tưởng. máy bơm trục vít đôi là đơn vị hiệu suất cao đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết nhờ vào lợi thế của họ, chính xác trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và mỹ phẩm. đặc điểm đặc biệt của MS vít máy bơm là mang mạnh mẽ với kim và vòng bi với dầu bôi trơn tuần hoàn, linh hoạt nhờ tuyệt vời để các nhà máy bơm 3 phần, và dễ bảo trì và dịch vụ nhờ trọng lượng riêng thấp. giá giao hàng lên đến 50 m³ / h, áp suất lên đến 20 bar.
  Về Bơm ly tâm T

  Knoll máy bơm ly tâm đã được trên thị trường từ năm 1972, được sản xuất trong một thiết kế chìm, và được sử dụng để cung cấp chất bôi trơn làm mát và rửa nước. Chúng được đặc trưng bởi hiệu quả cao nhờ cánh bơm của họ hình cho dòng chảy tối ưu. Nhờ thiết kế Knoll máy bơm ly tâm vững chắc và mạnh mẽ của họ có cuộc sống phục vụ lâu dài và khả năng tải rất cao.
  Cảm biến quang (ID2202; Code: 5122000031)
  Cảm biến lưu lượng 1NO, 24Vdc, 400mA, 1/2". (SC440/1-A4-GSP; Id-No: P10523 (5258L)) EGE-Elektronik
  Module 1- count 24/100khz. (6ES7138-4DA03-0AB0) Siemens
  Van An Toàn Caster 3060/33C250
  Endcode CM65-108GA01 hiệu Santest
  TORISHIMA PUMP Model CER 32-160 H=30m, 2850rpm, Q=0.1m3/min
  Bộ chuyển đổi điện - khí nén Model: 11-0-0014739, Type: PRE-I, F-No: PS120001-040-S41, 0~20mA, 0.8~4bar, Product brand: V.I.B
  Cuộn điện từ (Hydraulic solenoid coil) H 507848, 24VDC, 30W, VICKERS
  Cuộn điện từ (Hydraulic solenoid coil) Model: SC024DGE00, VICKERS
  van chống tụt của hãng Sun Hydrauric: inti-sliding valve Model: CAIA-LIN
  Máy nén khí công suất Ingersoll Rand 75 KW . Điện áp cuộn coil 110V, tiếp điểm NC 1, NO 1
  Contactor 3 pha 400V, 110KW A-B 100-D180
  Bộ điều khiển part mp: 39817655, serial No 66747-11151 GCE 39817655
  khớp nối xoay thủy lực áp 150 Bar
  Modun diode semikron SKKD162/16
  Bộ điều áp Fairchild 10262
  Bộ điều áp Fairchild 20812 P/N 1071140
  Encoder Lika CK58-y-300-ZNF215RL3
  Encoder Siemens 1XP8001-1/1024
  Van Điện Từ Norgren 3/2 way Solenoid Valve
  Code: 9032930
  Cam bien tu NBB2-8GM30-E2-V1 mã kỹ thuật NBB2-8GM30-E2-V1 hãng sx Pepperl + Fuch
  Đầu cắm sensor EVC007 (hãng IFM)
  Đầu cắm sensor EVC004 (hãng IFM)
  photo sensor O6P300
  sensor cylender MK5109
  Công tắc nhiệt độ hãng: HYDAC số hiệu: ETS 1701-100-000
  SKiiP 1513 GB172-3DL
  SKiiP 1013 GB172-2DL
  ĐẦU DÒ CẢM BIẾN QUANG HỒNG NGOẠI
  500MM model: XUB5 BPAN L2 Telemecanique
  ĐẦU DÒ TIỆM CẬN 0,1MM, model: LMT100
  IFM + dây kết nối EVT004, Germany
  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT 0-4KG/CM2, model:
  PG2795 và adapter E30131 IFM, Madein Germany
  BỘ ĐO NHIỆT ĐỘ 0-150 ĐỘ C, model:
  TD2547; dây kết nối EVC002 IFM Germany
 • Cần bán/Dịch vụ Van Điều Khiển áp suất ctc co.,ltd
  14.000VND
  Van Điều Khiển áp suất ctc co.,ltd
  Đại lý van , xi lanh khí nén tại Việt Nam chuyên Van khí nén | Van bi | Van bướm | Van một chiều | Van cửa ( van cổng ) | Van cầu | Van điện từ | Van an toàn | Van lọc | Van công nghiệp khác | Van thủy lực | Van giảm áp | Van áp suất | Van màng | Van tiết lưu | Van hơi | Bẫy hơi | Van xả khí | Van kiểm tra | Van cân bằng | Van rổ | Van dao | Van góc | Van kim | Van xả đáy | Van dừng | Van tự động | Van lấy mẫu | Van thở | Van chỉnh lưu | Van dầu | Van chụp | Van bích | Van xẻng | Van áp bắt ren…
  CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  94 Phan văn Trị Gò Vấp TPHCM
  Email: tan.pham@chauthienchi.com

  Van điều khiển chênh lệch áp suất HERZ-80
  Van điều khiển áp suất chính xác CKD RJB500-SSC4-PT
  Van điều khiển áp suất loại chính xác Fujikura Rubber RP-0.5-2
  Van điều khiển áp suất loại chính xác Fujikura Rubber RP-4-2
  Van điều khiển áp suất loại chính xác Fujikura Rubber RP-NR-4-2
  Van điều chỉnh áp suất chân không loại chính xác Fujikura Rubber RV-1-3
  Van điều khiển áp suất mini Fujikura Rubber RG1-NR-40-M5
  Van điều khiển áp suất loại nén gọn Fujikura Rubber RP2-0.5-1
  Van điều khiển áp suất loại nén gọn Fujikura Rubber RP2-NR-0.5-1
  Van điều khiển áp suất loại nén gọn Fujikura Rubber RP2-2-1
  Van điều khiển áp suất loại nén gọn Fujikura Rubber RP2-NR-2-1
  Van điều khiển áp suất loại nén gọn Fujikura Rubber RP2-5-1
  Van điều khiển áp suất loại nén gọn Fujikura Rubber RP2-NR-5-1
  Van điều khiển áp suất chân không loại nén gọn Fujikura Rubber RV2-1-2
  Van điều khiển áp suất chân không loại nén gọn Fujikura Rubber RV2-1-2
  Van điều khiển áp suất loại nén gọn Fujikura Rubber RP2-2-1
  Van điều khiển áp suất loại nén gọn Fujikura Rubber RP2-0.5-1
  Van điều khiển chênh lệch áp suất HERZ-80
  Van điều khiển áp suất loại nén gọn Fujikura Rubber RP2-NR-5-1
  Van điều khiển áp suất loại chính xác Fujikura Rubber RP-4-2
  Van Solenoid PHS-510s-6 ren 9.6, 1 coil
  Van áp bắt ren RVT-04-3
  Van phân phối điều khiển điện WH-G03-C
  Van giảm áp CML MBR-02
  Van Solenoid PHS-510s-08 ren 13, 1 coil
  Autovalve F74
  Van bướm tay gạt Shinyi DN50
  Van an toàn bằng đồng Bronze Safety Valve
  Van bướm tay gạt Shinyi DN100
  Van bướm tay gạt Shinyi DN125
  Van 1 chiều thép không rỉ DN150
  Van điện từ UW-15 AC220V
  Van bướm tay quay Shinyi DN65
  Van bi đồng nối ren P20 Ikono DN50 BAV-BRS-P20
  Van bi đồng nối ren P20 Ikono DN32 BAV-BRS-P20
  Van bi đồng nối ren P20 Ikono DN25 BAV-BRS-P20
  Van bi đồng nối ren P20 Ikono DN20 BAV-BRS-P20
  Van bi đồng nối ren P20 Ikono BAV-BRS-P20 DN15
  Van cửa ( Cổng) đồng, nối ren, PN16 - Ikono - DN50
  Van cửa ( Cổng) đồng, nối ren, PN16 - Ikono - DN32
  Van cửa ( Cổng) đồng, nối ren, PN16 - Ikono - DN25
  Van xả tự động SMC AD402-04
  Bộ lọc hơi AIRTAC AFR2000
  Van điện từ UW-15 AC220V
  Van điện từ US-15 AC220V
  Van điện từ TG2521-08 AC220V
 • Cần bán/Dịch vụ Van Điện Từ | Đại Lý Van Công Nghiệp Việt Nam
  14.000VND
  Van Điện Từ | Đại Lý Van Công Nghiệp Việt Nam
  CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  94 Phan văn Trị Gò Vấp TPHCM
  Email: tan.pham@chauthienchi.com
  Nhà cung cấp van , xi lanh khí nén tại Việt Nam chuyên Van khí nén | Van bi | Van bướm | Van một chiều | Van cửa ( van cổng ) | Van cầu | Van điện từ | Van an toàn | Van lọc | Van công nghiệp khác | Van thủy lực | Van giảm áp | Van áp suất | Van màng | Van tiết lưu | Van hơi | Bẫy hơi | Van xả khí | Van kiểm tra | Van cân bằng | Van rổ | Van dao | Van góc | Van kim | Van xả đáy | Van dừng | Van tự động | Van lấy mẫu | Van thở | Van chỉnh lưu | Van dầu | Van chụp | Van bích | Van xẻng | Van áp bắt ren…
  Van điện từ 49 (1.1/2'') / 24VAC 21024E-15D-ISO-H
  Van điện từ SMC SY3140-5LZ-01
  Van điện từ 3A310 Yongyi Airtac Stnc
  Van điện từ 34 (1'') / 24VAC N-100F-ISO-H
  Van điện từ NH3 ( EVRAT-15) 032F6214
  Van điện từ Yongyi 4V220-08 2 đầu
  Van điện từ UNI-D UW-25
  Van điện từ UNI-D UW-20
  Van điện từ SMC SY3140-5LZ-01
  Van điện từ SMC SY3120-4GD-M5
  Van điện từ SMC SY3120-5LZD-C4
  Van điện từ SMC SY3120-5M-C4
  Van điện từ phi 21 HT220V
  Van điện từ 34 (1'') / 24VAC N-100F-ISO-H
  Van điện từ Danfoss EVRAT-10 (032F6214)
  Van điện từ NH3 ( EVRAT-15) 032F6214
  Van điện từ Roud Star ZW-25N
  Van điện từ SMC VXD230AZ1B
  Van điện từ Danfoss EVRAT-15 (032F6216)
  Van điện từ Danfoss EVRAT-20 (032F6219)
  Van điện từ Danfoss EVR-3 (032F1204)
  Van điện từ TPC DW 50-2C-50
  Van điện từ 2 cửa 2 vị trí TPC DW 15-2C-04
  Van điện từ SMC SY3140-5LZD
  Van điện từ 49 (1.1/2'') / 24VAC 21024E-15D-ISO-H
  Van điện từ 60 (2'') / 24VAC 21024E-20D-ISO-H
  Van Azud 34 / Pin 9V DC (28D12001)
  Van điện từ 2 ngã US UNI-D (DN25)
  Van điện từ Kokusai Solenoid SA-2602
  Van điện từ Yongyi 4V220-08 2 đầu
  Van điện từ SMC VQZ1120-5M1-C4-F
  Van điện từ SMC VQZ3351-4YZ1
  Van điện từ SMC SY5120-5MOZ-01
  Van điện từ Danfoss EVRA-40 (042H1128)
  Van điện từ Danfoss EV220B (032U7115)
  Van điện từ Danfoss EV220B (032U7115)
  Van điện từ Danfoss EV225B (032U380631)
  Van điện từ TPC DS3230-5G-02
  Van điện từ TPC DS3230-5G-02
  Van điện từ AIRTAC 4V130C-M5
  Van điện từ AIRTAC 4V130C-M5
  Van điện từ AIRTAC 4V130C-06
  Van điện từ AIRTAC 4M110-M5
  Van điện từ AIRTAC 4V130P-06
  Van điện từ AIRTAC 4M110-06
  Van điện từ AIRTAC 4M210-08
  Van điện từ AIRTAC 4M310-08
  Van điện từ AIRTAC 4M210-06
  Van điện từ AIRTAC 4M320-08
  Van điện từ AIRTAC 4M310-10
  Van điện từ AIRTAC 3V220-06
  Van điện từ AIRTAC 3V320-08
  Van điện từ AIRTAC 3V320-10
  Van điện từ AIRTAC 3V210-06
  Van điện từ AIRTAC 3V210-08
  Van điện từ Airtac ACP
  Van điện từ Airtac ACQ
  Van điện từ SMC VP342-5G1-02A
  Van điện từ Kokusai Solenoid SA-4502
  Van điện từ Kokusai Solenoi SA-3702
  Van điện từ Kokusai Solenoi SA-3602
  Van điện từ SMC SY3120-5LZD-M5
  Van điện từ SY7120-5LZD-02
  Van điện từ SMC SY5120-5LZD-01
  Van điện từ DS-06G-3C6-A220
  Van điện từ DS-06G-3C4-A220
  Van điện từ DS-06G-3C2-A220
  Van điện từ DS-04G-3C6-A220
  Van điện từ 3A310 Yongyi Airtac Stnc
  Van điện từ 4A120 Yongyi Airtac Stnc
  Van điện từ Sun Yeh OM 7
  Van điện từ Rain Bird 300BPES
  Van điện từ 3 cổng SMC VT307WK-6HZ1
  Van điện từ 3 cổng SMC VT307VK-7DS1
  Van điện từ 3 cổng SMC VT307VK-7DZ1
  Van điện từ 3 cổng SMC VT307YK-7DOS1
  Van điện từ 3 cổng SMC VT307YK-7DOZ1
  Van điện từ Danfoss EVRA-40 (042H1128)
  Van điện từ Danfoss EV220B (032U7115)
  Van điện từ Danfoss EV225B (032U380631)
  Van điện từ TPC DS3230-5G-02
  Van điện từ AIRTAC 4V130C-M5
  Van điện từ AIRTAC 4V130C-06
  Van điện từ AIRTAC 4M110-M5
  Van điện từ AIRTAC 4V130P-06
  Van điện từ AIRTAC 4M110-06
  Van điện từ AIRTAC 4M210-08
  Van điện từ AIRTAC 4M310-08
  Van điện từ AIRTAC 4M210-06
  Van điện từ AIRTAC 4M320-08
  Van điện từ AIRTAC 4M310-10
  Van điện từ AIRTAC 3V220-06
  Van điện từ AIRTAC 3V320-08
  Van điện từ AIRTAC 3V320-10
  Van điện từ AIRTAC 3V210-06
  Van điện từ AIRTAC 3V210-08
  Van điện từ Airtac ACP
  Van điện từ Airtac ACQ
  Van điện từ SMC VP342-5G1-02A
  Van điện từ Kokusai Solenoid SA-4502
  Van điện từ Kokusai Solenoi SA-3702
  Van điện từ Kokusai Solenoi SA-3602
  Van điện từ SMC SY
  Van điện từ DS-04G-3C4-A20
  Van điện từ AHD - G03 - 3C60- A220
  Van điện từ AHD - G03 - 3C4 - A220
  Van điện từ AHD - G03 - 3C2 - A220
  Van điện từ ASHUN AHD G02-3C6-A220
  Van điện từ ASHUN AHD G02-3C4-A220
  Van điện từ ASHUN AHD G02-3C2-A220
  Van điện từ AHD - G03-2B2
  Van điện từ AHD -G02-2B3B
  Van điện từ AHD -G02-2B2
  Van điện từ DWS15-2C-04
  Van điện từ DWS20-2C-06
  Van điện từ DWS25-2C-10
  Van điện từ NH3 ( EVRAT-15) 032F6214
  Van điện từ UNI-D UW-25
  Van điện từ UNI-D UW-20
  Van điện từ DWS15-2C-04
  Van điện từ DWS25-2C-10
  Van điện từ DWS20-2C-06
  Van điện từ SMC SY3120-5LZD-M5
  Van điện từ SY7120-5LZD-02
  Van điện từ SY7120-5LZD-02
  Van điện từ SMC SY5120-5LZD-01
  Van điện từ DS-06G-3C6-A220
  Van điện từ DS-06G-3C4-A220
  Van điện từ DS-04G-3C2-A220
  Van điện từ DS-04G-3C6-A220
  Van điện từ DS-04G-3C4-A20
  Van điện từ AHD - G03 - 3C60- A220
  Van điện từ AHD - G03 - 3C4 - A220
  Van điện từ AHD - G03 - 3C2 - A220
  Van điện từ ASHUN AHD G02-3C6-A220
  Van điện từ ASHUN AHD G02-3C4-A220
  Van điện từ ASHUN AHD G02-3C2-A220
  Van điện từ AHD - G03-2B2
  Van điện từ AHD -G02-2B3B
  Van điện từ AHD -G02-2B2
  Van điện từ DWS15-2C-04
  Van điện từ DWS20-2C-06
  Van điện từ DWS25-2C-10
 • Châu Thiện Chí
  Cần bán/Dịch vụ Bơm Chìm Knoll MX | Bơm Knoll KTSV ctc co.,ltd
  21.000VND
  Bơm Chìm Knoll MX | Bơm Knoll KTSV ctc co.,ltd
  CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  94 Phan văn Trị Gò Vấp TPHCM
  Email: tan.pham@chauthienchi.com
  CTC CO.,LTD Hotline: 0901.492.039 tự hào là đại lý KNOLL (Gemany) chuyên cung cấp bơm trục vít, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm màng…Bơm Torishima, Bơm Duplomatic,động cơ Rossi
  Về Bơm trục vít KTSV
  Vô cùng chịu mài mòn bơm cao áp để truyền đạt và chia tự do chảy phương tiện truyền thông có độ nhớt cao trong quy trình kỹ thuật. Thể tích dòng chảy lên đến 50 m³ / h, áp suất lên đến 200 bar.Nó được sử dụng cho tất cả các loại sản phẩm với độ nhớt của 0,5 đến 2.000.000
  KTSV 20-50
  Về Bơm khoang MX
  Lưu lượng thể tích lên đến 100 m³ / h, áp suất lên đến 10 bar mỗi giai đoạn, hạn chế áp lực 80 bar.Nhờ xây dựng mô-đun của nó và thiết kế mạnh mẽ khoang tiến bơm MX rất thích hợp cho sử dụng trong các ứng dụng vệ sinh và trong các ngành công nghiệp hóa chất, sơn, sơn mài và giấy. MX cũng thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp khác mà nhẹ nhàng và rung động thấp giao hàng là quan trọng. Sự lựa chọn vật liệu, sắp xếp cấu trúc của O-ring và chất lượng bề mặt là những cách khác có sẵn theo các chỉ thị phù hợp với EHEDG. Một tính năng đặc biệt của các máy bơm khoang tiến được thiết kế bằng cách sử dụng công nghệ EvenWall®. Các jacket stator được thích nghi với các đường viền bên trong của các chất đàn hồi có một lớp đàn hồi tiêu chuẩn dày 4-12 mm. Điều này cung cấp cho sự ổn định cao hơn đáng kể áp lực.
  Discharge nozzle DIN32676
  Discharge nozzle DIN11851
  Discharge nozzle EN1092-1
  Discharge nozzle DIN11864-1 Stator EW20/20
  Stator EW15/40 Suction housing EN1092-1
  Stator EW30/10 Suction housing DIN11851
  Stator EW25/10
  Stator EW40/10 Suction housing DIN32676
  Hygienic mechanical seal MXHS
  Double acting mechanical seal for quench
  MXHS-MXEB
  Elastomer bellow mechanical seal MXEB
  Gear motor in aseptic design
  PS shaft seal with flushing
  Spur gear motor
  Gland packing with flushing
  Servo gear motor
  MX 20S-15/20
  MX20S-15/20
  MX20R-25/10
  MX50R-80/10
  MX50S-50/40
  MX50R-80/20
  MX20S-25/10
  MX10S
  MX20S
  MX30S
  MX50S
  MX20R
  MX30R
  MX50R
  Về Rotary bơm thùy ML ( Bơm Quay ML)

  Trong ngành công nghiệp thực phẩm và mỹ phẩm, máy bơm quay là các máy bơm chuyển thường được sử dụng nhất. Trong các ngành công nghiệp thuốc nhuộm và hóa chất, bơm quay cũng không thể thiếu. yêu cầu của họ nhỏ không gian, dễ bảo trì và độ tin cậy đã được những người truyền cảm hứng cho nhiều thập kỷ. đặc điểm đặc biệt của máy bơm quay ML là nhà ở mang rắn với 8 bi lăn thon, sự nhô ngắn và trục cứng nhắc. Nhiều hình dạng quay và tròn piston cung cấp sự linh hoạt nhất. giá giao hàng lên đến 300 m³ / h, áp suất lên đến 20 bar.
  Sản phẩm bán chạy:
  Wittenstein SP100S-MF1-10-0K1-2S/ HF-SP202 ; Part no: 20028686
  Wittenstein SP075S-MF1-5-0G1-2S/ HF-SP102; Part no: 20028649
  Wittenstein VDS080-MF1-40-151-BG/ HF-SP352; Part no: 20018499
  Encoder (I/115-1024-1230-BZ-C-C-R-02) ELCIS
  Hộp số Gear box: KAF38-A71; 176533/1H-03-A; IP5 Z02; Oil: 1,5L CLPPGVG460241Nm; i = 85,33 fB. Flender Tubingen
  Rơ le (Centrifugal relay) RC2; No: 115131; Tripping speed: 1150 rpm Magnetic via fracanzana, 14 motebello (Vi) Italy. Magnetic
  Máy đo tốc độ Phạm vi đo : 6 ~ 99999.9 rpm - Độ phân giải : 0.1 rpm - Độ chính xác : +-0.01 %- Thời gian lấy mẫu : 1 -10s- Độ tiếp xúc và không tiếp xúc- Khoảng cách đo không tiếp xúc : 50 - 300mm- Nguồn : 4 x Pin kiềm. (K5600) Manufacture: Kyoritsu- Origin : Philippines
  Diode 20A. (KBPC3510)
  Module 2 đầu vào tương tự, 4-20mA, 2/4wire. (6ES7134-4MB00-0AB0) SIEMENS
  Bộ lấy điện (Current collector) KY-AN3706D. KYAC
  Bộ chỉnh lưu 110-500~,I
 • Cần bán/Dịch vụ Cung Cấp Bơm Trục Vít Knoll KTS Xuất xứ Đức
  18.000VND
  3 tuần trước - Quận 1 - Hồ Chí Minh
  Cung Cấp Bơm Trục Vít Knoll KTS Xuất xứ Đức
  CTC CO.,LTD tự hào là đại lý KNOLL (Gemany) chuyên cung cấp bơm trục vít, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm màng…Bơm Torishima, Bơm Duplomatic,động cơ Rossi
  CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ
  94 Phan văn Trị Gò Vấp TPHCM
  Email: tan.pham@chauthienchi.com

  Về Bơm trục vít Knoll Model KTS:
  Bơm trục vít KTS đã là một câu chuyện thành công Knoll trong hơn 20 năm. Nó mang những chất bôi trơn và làm mát (dầu, nhũ tương, dung dịch pha loãng) cho các ứng dụng áp suất cao trên máy công cụ. Một ví dụ điển hình được làm mát, bôi trơn và chip vận chuyển cho các công cụ với một thức ăn làm mát dầu nhờn nội bộ cho khoan và phay. Các KTS cung cấp công nghệ tiên tiến, tuổi thọ và mặc sức đề kháng. Bơm cài đặt áp suất cao khô và ướt cho chất bôi trơn làm mát được làm sạch, tùy chọn trong một phiên bản cao chịu mài mòn. lưu lượng thể tích lên đến 900 lít / phút, áp suất lên đến 150 bar.
  Bơm trục vít Knoll KTS 20-30
  Bơm trục vít Knoll KTS 20-40
  Bơm trục vít Knoll KTS 20-48
  Bơm trục vít Knoll KTS 25-38
  Bơm trục vít Knoll KTS 25-50
  Bơm trục vít Knoll KTS 25-60
  Bơm trục vít Knoll KTS 32-48
  Bơm trục vít Knoll KTS 32-64
  Bơm trục vít Knoll KTS 32-76
  Bơm trục vít Knoll KTS 40-60
  Bơm trục vít Knoll KTS 40-80
  Bơm trục vít Knoll KTS 40-96
  Bơm trục vít Knoll KTS 50-74
  Bơm trục vít Knoll KTS 50-100
  Bơm trục vít Knoll KTS 50-120
  Bơm trục vít Knoll KTS 60-90
  Bơm trục vít Knoll KTS 60-120
  Bơm trục vít Knoll KTS 60-130

  Bơm trục vít Knoll KTS 60-145
  Vật tư công nghiệp khác:
  Hộp giảm tốc ROSSI, Động cơ Rossi, Bơm Duplomatic, TORISHIMA Pump, Động cơ Kollmorgen, Hộp giảm tốc SEW , Động cơ Baldor, BOSCH REXROTH, GOULDS BƠM , motor Nidec, Aryung Pump, motor Marathon, motor Convum, motor Oriental, motor ABB, motor Bharat, motor Siemens, Sumitomo Vietnam, Leeson motor ,motor Elektrim, motor Dietz, Động cơ giảm tốc Rossi, Motor Zerdor, Mavilor Servo Motor, TPG Motors & Driver, Dietz - Motoren , Marathon Motor , MILTON ROY bơm, bơm Teral , Graco bơm , Motor Orientrol , Motor FUJI, Bơm Flowserve …
  Honeywell UV Amplifier, Dynamic Self Test for C7061A, F, FFRT:
  2.0 sec or 3.0 sec for 7800 Series Relay Modules
  P/N: R7861A1026
  Honeywell Purge Timer 10 min. for RM7838C Only
  P/N: ST7800C1052
  Sensors, Switches, Test & Measurement (Load cell, Torch, Vibration, Pressure Transducer, Transmitter…)
  bộ lọc không khí HYDAC P/N:BDE 1000 G 2 W 1.0/-RV0,003
  bộ lọc đường về có thể đổi chiều HYDAC P/N:RFD BN/HC 1300 DAP 10 D 1.X/-L24
  thiết bị lọc dầu thuần hoàn HYDAC P/N:RFD BN/HC 1300 DAP 5 D 1.X/-L24
  van cầu HYDAC P/N:KHB-25SR-1112-16X-E 1.100
  công tắc áp suất điện tử HYDAC P/N:EDS 3446-3-0400-000
  van cầu HYDAC P/N:KHM-G11/2-1112-16X-E-1.100
  bộ trao đổi nhiệt HYDAC P/N:HYDAC HEX S522-80-00/G11/2"
  GEARBOX 10:1 CUSTOM PARALLEL
  ALPHA GEAR DRIVES SP060S-MC1-10-1C0-2K-PS1
  Van an toàn máy nén khí ½” (Kunkle valve div size ½”) 165 PSIG, Model 6182DCM01-KM, CAPACITY 382-SCFM
  Động cơ 3 phase, 5.5KW, 1440V/P 400 VAC Motor IP 55 5.5KW, 1440V/P 400VAC ILE1001 - IEB42- IAA4
  Cảm biến nhiệt độ 0-600 độ C3X2000MM TURBINE Cảm biến nhiệt độ WRNK-101, phi 3x2000, Xuất xứ: Genfran Ý
  Cảm biến nhiệt độ 0-600 độ C 6X2000MM TURBINE Cảm biến nhiệt độ WRNK-101, phi 6x2000, Xuất xứ: Genfran Ý
  Modun Analog Siemens 6ES7331-7SF00-0AB0 Modun Analog Siemens 6ES7331-7SF00-0AB0 Simatic s7, analog
  input sm331, optically isolatated. 8 al thermocouple/4 Al Pt100
  Ống ruột gà sắt phi 3/8
  Interface converter bentyly 3308550-51 XUẤT SỨ: USA
  Cảm biến đo độ rung woodward bentily 330851-02-000 XUẤT SỨ : USA
  Wittenstein SP100S-MF1-10-0K1-2S/ HF-SP202 ; Part no: 20028686
  Wittenstein SP075S-MF1-5-0G1-2S/ HF-SP102; Part no: 20028649
  Wittenstein VDS080-MF1-40-151-BG/ HF-SP352; Part no: 20018499