876.564 tin đăng 414.631 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

160NHG00B Cầu chì Bussmann xuất xứ Ấn Độ - Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam


115.000VND Giá gốc: 150.000VND

Đức Cảnh
VIP 1
Đức Cảnh
Cty Tự Động Hóa TTH Việt Nam
(5 sao / 1 đánh giá)
100% Tỷ lệ Mạng Lưới Kinh Doanh MBN
Số 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn
160NHG00B Cầu chì Bussmann xuất xứ Ấn Độ - Giá tốt nhất tại đây : 0915322692 Đức Cảnh
---------------------------------
Cty TNHH Tự Động Hóa TTH Việt Nam tự hào là đại lý chính thức phân phối cầu chì Bussmann tại Việt Nam.
- Địa chỉ : Số 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cầu chì sứ Bussmann TTD01 CFTS100 KRP-C-1000SP
Cầu chì sứ Bussmann TTD01R CGL-25 KRP-C-1200SP
Cầu chì sứ Bussmann 100L14-660 CGL-40 KRP-C-1350SP
Cầu chì sứ Bussmann 10H07-660 CH30J1 KRP-C-1400SP
Cầu chì sứ Bussmann 16H07-660 CH30J1I KRP-C-1500SP
Cầu chì sứ Bussmann 20H07-660 CH30J2 KRP-C-1600SP
Cầu chì sứ Bussmann 25H07-660 CH30J2I KRP-C-1800SP
Cầu chì sứ Bussmann 2H07-660 CH30J3 KRP-C-2000SP
Cầu chì sứ Bussmann 32H07-660 CH30J3I KRP-C-2500SP
Cầu chì sứ Bussmann 40K07-660 CH60J1 KRP-C-3000SP
Cầu chì sứ Bussmann 4H07-660 CH60J1I KRP-C-3200SP
Cầu chì sứ Bussmann 50K07-660 CH60J2 KRP-C-3500SP
Cầu chì sứ Bussmann 63K07-660 CH60J2I KRP-C-3800SP
Cầu chì sứ Bussmann 6H07-660 CH60J3 KRP-C-4000SP
Cầu chì sứ Bussmann 80L14-660 CH60J3I KRP-C-4500SP
Cầu chì sứ Bussmann AAO10 CPB160-3 KRP-C-5000SP
Cầu chì sứ Bussmann AAO16 CPB162-3 KRP-C-6000SP
Cầu chì sứ Bussmann AAO2 CPDB-1 KRP-C-601SP
Cầu chì sứ Bussmann AAO20 CPDB-3 KRP-C-650SP
Cầu chì sứ Bussmann AAO25 DCM-1 KRP-C-700SP
Cầu chì ống Bussmann AAO32 DCM-10 KRP-C-750SP
Cầu chì ống Bussmann AAO32M35 DCM-1-10 KRP-C-800SP
Cầu chì ống Bussmann AAO32M40 DCM-12 KRP-C-900SP
Cầu chì ống Bussmann AAO32M50 DCM-15 KTK-1
Cầu chì ống Bussmann AAO32M63 DCM-20 KTK-10
Cầu chì ống Bussmann AAO4 DCM-25 KTK-1-10
Cầu chì ống Bussmann AAO6 DCM-3 KTK-1-1-2
Cầu chì ống Bussmann BAO100 DCM-30 KTK-1-1-4
Cầu chì ống Bussmann BAO35 DCM-4 KTK-12
Cầu chì ống Bussmann BAO40 DCM-5 KTK-1-2
Cầu chì ống Bussmann BAO50 DCM-6 KTK-1-4
Cầu chì ống Bussmann BAO63 DMM-B-11A KTK-15
Cầu chì ống Bussmann BAO63M100 DMM-B-44-100 KTK-1-8
Cầu chì ống Bussmann BAO63M80 DRA-1 KTK-2
Cầu chì ống Bussmann BAO80 ECL155-125E KTK-20
Cầu chì ống Bussmann CEO100 ECL155-65E KTK-2-10
Cầu chì ống Bussmann CEO32 ERK-28 KTK-2-1-2
Cầu chì ống Bussmann CEO40 F62C500V40A KTK-25
Cầu chì ống Bussmann CEO50 F62C500V50A KTK-3
Cầu chì ống Bussmann CEO63 FD200J3-S KTK-30
Cầu chì ống Bussmann CEO80 FD400J3 KTK-3-10
Cầu chì ống Bussmann DEO125 FD600J3 KTK-3-1-2
Cầu chì ống Bussmann DEO160 FL3K20 KTK-3-4
Cầu chì ống Bussmann DEO200 FL3K3 KTK-35
Cầu chì ống Bussmann ESD10 FLB-100BS KTK-4
Cầu chì ống Bussmann ESD16 FLD-100 KTK-40
Cầu chì ống Bussmann ESD2 FNA-1 KTK-4-10
Cầu chì ống Bussmann ESD20 FNA-10 KTK-45
Cầu chì ống Bussmann ESD25 FNA-1-10 KTK-5
Cầu chì ống Bussmann ESD32 FNA-1-1-2 KTK-50
Cầu chì ống Bussmann ESD4 FNA-1-1-4 KTK-6
Cầu chì ống Bussmann ESD40 FNA-1-1-8 KTK-6-10
Cầu chì ống Bussmann ESD50 FNA-12 KTK-7
Cầu chì ống Bussmann ESD6 FNA-1-2 KTK-7-1-2 8
Cầu chì ống Bussmann ESD63 FNA-1-4 KTK-8
Cầu chì ống Bussmann ESD63M100 FNA-1-4-10 KTK-9
Cầu chì ống Bussmann M-AAO10 FNA-15 KTK-R-1
Cầu chì ống Bussmann M-AAO16 FNA-15-100 KTK-R-10
Cầu chì ống Bussmann M-AAO20 FNA-1-6-10 KTK-R-1-10
Cầu chì ống Bussmann M-AAO25 FNA-1-8 KTK-R-1-1-2
Cầu chì ống Bussmann M-AAO32 FNA-1-8-10 KTK-R-12
Cầu chì ống Bussmann M-BAO40 FNA-2 KTK-R-1-2
Cầu chì ống Bussmann M-BAO50 FNA-20 KTK-R-1-4
Cầu chì ống Bussmann M-BAO63 FNA-2-10 KTK-R-15
Cầu chì ống Bussmann M-CD100 FNA-2-1-2 KTK-R-1-8
Cầu chì ống Bussmann M-CEO100 FNA-2-1-4 KTK-R-2
Cầu chì ống Bussmann M-CEO63 FNA-25 KTK-R-20
Cầu chì ống Bussmann M-CEO80 FNA-2-8-10 KTK-R-2-10
Cầu chì ống Bussmann M-NITD10 FNA-3 KTK-R-2-1-2
Cầu chì ống Bussmann M-NITD16 FNA-30 KTK-R-25
Cầu chì ống Bussmann M-NITD2 FNA-3-10 KTK-R-3
Cầu chì ống Bussmann M-NITD20 FNA-3-1-2 KTK-R-30
Cầu chì ống Bussmann M-NITD32 FNA-3-2-10 KTK-R-3-10
Cầu chì ống Bussmann M-NITD6 FNA-3-4 KTK-R-3-1-2
Cầu chì ống Bussmann M-NSD10 FNA-4 KTK-R-3-4
Cầu chì ống Bussmann M-NSD16 FNA-4-10 KTK-R-4
Cầu chì ống Bussmann M-NSD20 FNA-4-1-2 KTK-R-4-10
Cầu chì ống Bussmann M-NSD32 FNA-5 KTK-R-5
Cầu chì ống Bussmann M-NSD4 FNA-5-6-10 KTK-R-6
Cầu chì ống Bussmann M-NSD6 FNA-6 KTK-R-6-10
Cầu chì ống Bussmann M-STD10 FNA-6-10 KTK-R-7
Cầu chì ống Bussmann M-STD6 FNA-6-1-4 KTK-R-8
Bussmann viet nam NITD10 FNA-7 KTK-R-9
Bussmann viet nam NITD16 FNA-8 KTN-R-1
Bussmann viet nam NITD2 FNA-8-10 KTN-R-10
Bussmann viet nam NITD20 FNA-9 KTN-R-100
Bussmann viet nam NITD20M25 FNM-1 KTN-R-110
Bussmann viet nam NITD20M32 FNM-10 KTN-R-12
Bussmann viet nam NITD25 FNM-1-10 KTN-R-125
Bussmann viet nam NITD32 FNM-1-1-2 KTN-R-15
Bussmann viet nam NITD32M40 FNM-1-1-4 KTN-R-150
Bussmann viet nam NITD32M50 FNM-1-1-8 KTN-R-175
Bussmann viet nam NITD32M63 FNM-12 KTN-R-2
Bussmann viet nam NITD4 FNM-1-2 KTN-R-20
Bussmann viet nam NITD6 FNM-1-4 KTN-R-200
Bussmann viet nam NSD10 FNM-1-4-10 KTN-R-225
Bussmann viet nam NSD16 FNM-15 KTN-R-25
Bussmann viet nam NSD2 FNM-15-100 KTN-R-250
Bussmann viet nam NSD20 FNM-1-6-10 KTN-R-3
Bussmann viet nam NSD25 FNM-1-8-10 KTN-R-30
Bussmann viet nam NSD32 FNM-2 KTN-R-300
Bussmann viet nam NSD4 FNM-20 KTN-R-35 
cau chi Bussmann NSD6 FNM-2-10 KTN-R-350
cau chi Bussmann OSD100 FNM-2-1-2 KTN-R-4
cau chi Bussmann OSD80 FNM-2-1-4 KTN-R-40
cau chi Bussmann SMD10 FNM-25 KTN-R-400
cau chi Bussmann SMD16 FNM-2-8-10 KTN-R-45
cau chi Bussmann SMD2 FNM-3 KTN-R-450
cau chi Bussmann SMD20 FNM-30 KTN-R-5
cau chi Bussmann SMD25 FNM-3-10 KTN-R-50
cau chi Bussmann SMD32 FNM-3-1-2 KTN-R-500
cau chi Bussmann SMD4 FNM-3-2-10 KTN-R-6
cau chi Bussmann SMD6 FNM-3-4 KTN-R-60
cau chi Bussmann SSD10 FNM-35 KTN-R-600
cau chi Bussmann SSD16 FNM-4 KTN-R-70
cau chi Bussmann SSD2 FNM-40 KTN-R-8
cau chi Bussmann SSD20 FNM-4-10 KTN-R-80
cau chi Bussmann SSD25 FNM-4-1-2 KTN-R-90
cau chi Bussmann SSD32 FNM-5 KTQ-1
cau chi Bussmann SSD4 FNM-5-6-10 KTQ-2
cau chi Bussmann SSD6 FNM-6 KTQ-3
cau chi Bussmann STD10 FNM-6-10 KTQ-5
cau chi Bussmann STD16 FNM-6-1-4 KTS-R-1
cau chi Bussmann STD2 FNM-7 KTS-R-10
cau chi Bussmann STD20 FNM-8 KTS-R-100
cau chi Bussmann STD25 FNM-8-10 KTS-R-110 
cau chi Bussmann STD32 FNM-9 KTS-R-12
cau chi Bussmann STD4 FNQ-1 KTS-R-125
cau chi Bussmann STD6 FNQ-10 KTS-R-15
cau chi Bussmann C08G2I FNQ-1-10 KTS-R-150
cầu chì Bussmann C08M1I FNQ-1-1-2 KTS-R-175
cầu chì Bussmann C14G1 FNQ-1-1-4 KTS-R-2
cầu chì Bussmann C14G10I FNQ-1-1-8 KTS-R-20
cầu chì Bussmann C14G12I FNQ-12 KTS-R-200
cầu chì Bussmann C14G16I FNQ-1-2 KTS-R-225
cầu chì Bussmann C14G20I FNQ-14 KTS-R-25
cầu chì Bussmann C14G25I FNQ-1-4 KTS-R-250
cầu chì Bussmann C14G4I FNQ-15 KTS-R-3
cầu chì Bussmann C14G50I FNQ-15-100 KTS-R-30
cầu chì Bussmann C14G63 FNQ-1-6-10 KTS-R-300
cầu chì Bussmann C14G6I FNQ-1-8 KTS-R-35
170E1228 170M3018 170M5646 170M4266
Cầu chì sứ Bussmann 170E1290 170M3019 170M5647 170M4267
Cầu chì sứ Bussmann 170E1292 170M3020 170M5648 170M4268
Cầu chì sứ Bussmann 170E2091 170M3021 170M5649 170M4269
Cầu chì sứ Bussmann 170E2093 170M3022 170M5650 170M4283
Cầu chì sứ Bussmann 170E2095 170M3023 170M5658 170M4308
Cầu chì sứ Bussmann 170E2097 170M3029 170M5659 170M4309
Cầu chì sứ Bussmann 170E2098 170M3030 170M5660 170M4310
Cầu chì sứ Bussmann 170E2160 170M3058 170M5661 170M4311
Cầu chì sứ Bussmann 170E2161 170M3059 170M5662 170M4312
Cầu chì sứ Bussmann 170E2164 170M3060 170M5663 170M4313
Cầu chì sứ Bussmann 170E2290 170M3061 170M5664 170M4314
Cầu chì sứ Bussmann 170E3199 170M3062 170M5665 170M4315
Cầu chì sứ Bussmann 170E3581 170M3063 170M5666 170M4316
Cầu chì sứ Bussmann 170E3582 170M3064 170M5667 170M4317
Cầu chì sứ Bussmann 170E3584 170M3065 170M5668 170M4318
Cầu chì sứ Bussmann 170E3586 170M3066 170M5688 170M4358
Cầu chì sứ Bussmann 170E3587 170M3067 170M5689 170M4359
Cầu chì sứ Bussmann 170E3674 170M3068 170M5690 170M4360
Cầu chì sứ Bussmann 170E3844 170M3069 170M5691 170M4361
Cầu chì sứ Bussmann 170E3845 170M3070 170M5692 170M4362
Cầu chì sứ Bussmann 170E3846 170M3071 170M5693 170M4363
Cầu chì sứ Bussmann 170E3850 170M3072 170M5694 170M4364
Cầu chì sứ Bussmann 170E3914 170M3073 170M5695 170M4365
Cầu chì sứ Bussmann 170E3915 170M3108 170M5696 170M4366
Cầu chì sứ Bussmann 170E3922 170M3109 170M5697 170M4367
Cầu chì ống Bussmann 170E3925 170M3110 170M5698 170M4368
Cầu chì ống Bussmann 170E3925-H 170M3111 170M5699 170M4388
Cầu chì ống Bussmann 170E3933 170M3112 170M5700 170M4389
Cầu chì ống Bussmann 170E3936 170M3113 170M5708 170M4390
Cầu chì ống Bussmann 170E3939 170M3114 170M5709 170M4391
170E3942 170M3115 170M5710 170M4392
Cầu chì ống Bussmann 170E3944 170M3116 170M5711 170M4393
Cầu chì ống Bussmann 170E3945 170M3117 170M5712 170M4394
Cầu chì ống Bussmann 170E3949 170M3118 170M5713 170M4395
Cầu chì ống Bussmann 170E3950 170M3119 170M5714 170M4396
Cầu chì ống Bussmann 170E3951 170M3120 170M5715 170M4397
Cầu chì ống Bussmann 170E3952 170M3121 170M5716 170M4408
Cầu chì ống Bussmann 170E3953 170M3122 170M5717 170M4409
Cầu chì ống Bussmann 170E3965 170M3123 170M5718 170M4410
Cầu chì ống Bussmann 170E3976 170M3138 170M5738 170M4411
Cầu chì ống Bussmann 170E3984 170M3142 170M5739 170M4412
Cầu chì ống Bussmann 170E3989 170M3144 170M5740 170M4413
Cầu chì ống Bussmann 170E4125 170M3145 170M5741 170M4414
Cầu chì ống Bussmann 170E4193 170M3147 170M5742 170M4415
Cầu chì ống Bussmann 170E4276 170M3158 170M5743 170M4416
Cầu chì ống Bussmann 170E4470 170M3159 170M5744 170M4417
Cầu chì ống Bussmann 170E5139 170M3160 170M5745 170M4418
Cầu chì ống Bussmann 170E5200 170M3161 170M5746 170M4419
Cầu chì ống Bussmann 170E5204 170M3162 170M5747 170M4438
Cầu chì ống Bussmann 170E5206 170M3163 170M5748 170M4439
Cầu chì ống Bussmann 170E5208 170M3164 170M5749 170M4440
Cầu chì ống Bussmann 170E5266 170M3165 170M5750 170M4441
Cầu chì ống Bussmann 170E5399 170M3166 170M5758 170M4442
Cầu chì ống Bussmann 170E5418 170M3167 170M5759 170M4443
Cầu chì ống Bussmann 170E5420 170M3168 170M5760 170M4444
Cầu chì ống Bussmann 170E5421 170M3169 170M5761 170M4445
Cầu chì ống Bussmann 170E5448 170M3170 170M5762 170M4446
Cầu chì ống Bussmann 170E5449 170M3171 170M5763 170M4447
Cầu chì ống Bussmann 170E5453 170M3172 170M5764 170M4458
Cầu chì ống Bussmann 170E5809 170M3173 170M5765 170M4459
Cầu chì ống Bussmann 170E5811 170M3188 170M5766 170M4460
Cầu chì ống Bussmann 170E5812 170M3189 170M5767 170M4461
Cầu chì ống Bussmann 170E5879 170M3191 170M5768 170M4462
Cầu chì ống Bussmann 170E5881 170M3192 170M5804 170M4463
Cầu chì ống Bussmann 170E6112 170M3193 170M5805 170M4464
Cầu chì ống Bussmann 170E6139 170M3195 170M5806 170M4465
Cầu chì ống Bussmann 170E6140 170M3198 170M5807 170M4466
Cầu chì ống Bussmann 170E6143 170M3208 170M5808D 170M4467
Bussmann vietnam 170E6180 170M3209 170M5809D 170M4468
Bussmann vietnam 170E6438 170M3210 170M5810D 170M4469
Bussmann vietnam 170E7041 170M3211 170M5811D 170M4488
Bussmann vietnam 170E7043 170M3212 170M5812D 170M4489
Bussmann vietnam 170E7045 170M3213 170M5813D 170M4490
Bussmann vietnam 170E7057 170M3214 170M5814D 170M4491
Bussmann vietnam 170E7142 170M3215 170M5816D 170M4492
Bussmann vietnam 170E7435 170M3216 170M5817D 170M4493
Bussmann vietnam 170E7533 170M3217 170M5820D 170M4494
Bussmann vietnam 170E7649 170M3218 170M5842 170M4495
Bussmann vietnam 170E7683 170M3219 170M5847 170M4496
Bussmann vietnam 170E7853 170M3220 170M5874 170M4497 
Bussmann vietnam 170E7926 170M3221 170M5875 170M4508
Bussmann vietnam 170E8076 170M3222 170M5876 170M4509
Bussmann vietnam 170E8078 170M3223 170M5881 170M4510
Bussmann vietnam 170E8211 170M3238 170M5882 170M4511
Bussmann vietnam 170E8317 170M3239 170M5883 170M4512
Bussmann vietnam 170E8346 170M3240 170M5884 170M4513
Bussmann vietnam 170E8406 170M3241 170M5885 170M4514
Bussmann vietnam 170E8572 170M3242 170M5886 170M4515
Bussmann vietnam 170E8591 170M3243 170M5887 170M4516
Bussmann vietnam 170E8596 170M3244 170M5888 170M4517
Bussmann vietnam 170E8597 170M3245 170M5889 170M4518
Bussmann vietnam 170E8703 170M3246 170M5922 170M4519
Bussmann vietnam 170E8749 170M3247 170M5923 170M4531
Bussmann vietnam 170E8810 170M3248 170M5924 170M4532
Bussmann vietnam 170E8812 170M3258 170M5925 170M4533
Bussmann vietnam 170E8828 170M3259 170M5926 170M4534
Bussmann vietnam 170E8883 170M3260 170M5927 170M4535
Bussmann vietnam 170E8888 170M3261 170M5928 170M4536
Bussmann vietnam 170E8910 170M3262 170M5929 170M4537
Bussmann vietnam 170E9056 170M3263 170M5930 170M4539
Bussmann vietnam 170E9084 170M3264 170M5931 170M4540
Bussmann vietnam 170E9086 170M3265 170M5952 170M4558
Bussmann vietnam 170E9087 170M3266 170M5953 170M4559
Bussmann vietnam 170E9160 170M3267 170M5954 170M4560 
Bussmann vietnam 170E9162-B 170M3268 170M5955 170M4561
Bussmann vietnam 170E9180 170M3269 170M5956 170M4562
Bussmann vietnam 170E9187 170M3270 170M5957 170M4563
Bussmann vietnam 170E9251 170M3271 170M5958 170M4564
Bussmann vietnam 170E9252 170M3272 170M5959 170M4565
Bussmann vietnam 170E9253 170M3273 170M5960 170M4566
Bussmann vietnam 170E9258 170M3292 170M5961 170M456

160NHG00B Cầu chì Bussmann xuất xứ Ấn Độ - Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam0

160NHG00B Cầu chì Bussmann xuất xứ Ấn Độ - Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam1

160NHG00B Cầu chì Bussmann xuất xứ Ấn Độ - Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam2

160NHG00B Cầu chì Bussmann xuất xứ Ấn Độ - Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam3

Loại thiết bị Thiết bị đóng cắt

Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán với Đức Cảnh tại Số 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về số điện thoại (0915 322 692)

Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.

Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.

Tìm hiểu về Đức Cảnh Tại đây
Đức Cảnh
VIP 1
Đức Cảnh
Cty Tự Động Hóa TTH Việt Nam
(5 sao / 1 đánh giá)
100% Tỷ lệ Mạng Lưới Kinh Doanh MBN
Số 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
160NHG00B Cầu chì Bussmann xuất xứ Ấn Độ - Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam
115.000VND Giá gốc: 150.000VND
Sản phẩm cùng người bán
Bình luận về sản phẩm:
Sản phẩm cùng chuyên mục

Đức CảnhCty Tự Động Hóa TTH Việt Nam, 160NHG00B Cầu chì Bussmann xuất xứ Ấn Độ - Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam Mới 100%

Số 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội - Quận Thanh Xuân - Hà Nội - 160NHG00B Cầu chì Bussmann xuất xứ Ấn Độ - Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam