Network playing
Wireless playing
Bluetooth 4.0 available
Wi-Fi AP mode available
Support auxiliary audio sources
Wi-Fi Station mode available(WPS/QSS)
Liên hệ: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ THẮNG
Địa chỉ: 34/77, Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội