FD9500 - Sức mạnh tuyệt đối.
tải trọng 9 tấn 1. chở 7,6 khối.
kích thước lọt long thùng: 4000x2300x870 mm
Công suất: 118Ps.
Bánh: 11.00 -20