Biển thực đơn , biển chỉ dẫn, biển menu, biển welcome,

Nguyễn Hồng Diễn -

Địa chỉ: P603, tháp B, tòa nhà Hà thành, 102 Thái thịnh, Đống Đa, hà Nội

Email: hongdien.hfs@gmail.com

HFS cung cấp các loại:

- biển chỉ dẫn, biển thực đơn, biển để đại sảnh,

- Thùng rác, đồ dùng nhà hàng khách sạn,

- bàn ghế nhà hàng, bàn ghế tiệc cưới,

- bàn IBM, bàn vuông, bàn cà phê chân trụ,

và các đồ dùng nhà hàng khách sạn khác.....

- biển chỉ dẫn, biển thực đơn, biển để đại sảnh,

- Thùng rác, đồ dùng nhà hàng khách sạn,

- bàn ghế nhà hàng, bàn ghế tiệc cưới,

- bàn IBM, bàn vuông, bàn cà phê chân trụ,

và các đồ dùng nhà hàng khách sạn khác.....

Biển thực đơn , biển chỉ dẫn, biển menu, biển welcome,Biển thực đơn , biển chỉ dẫn, biển menu, biển welcome,Biển thực đơn , biển chỉ dẫn, biển menu, biển welcome,Biển thực đơn , biển chỉ dẫn, biển menu, biển welcome,Biển thực đơn , biển chỉ dẫn, biển menu, biển welcome,Biển thực đơn , biển chỉ dẫn, biển menu, biển welcome,Biển thực đơn , biển chỉ dẫn, biển menu, biển welcome,