Biển welcome, bảng welcome, biển thực đơn, biển chỉ dẫn nhà hàng,

Biển welcome, bảng welcome, biển thực đơn, biển chỉ dẫn nhà hàng,Biển welcome, bảng welcome, biển thực đơn, biển chỉ dẫn nhà hàng,

Địa chỉ: P603, tháp B, tòa nhà Hà thành, 102 Thái thịnh, Đống Đa, hà Nội

- Email: hongdien.hfs@gmail.com