459.324 tin đăng 424.078 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Cảm biến nhiệt độ Ircon Vietnam - Digihu Vietnam


30.000VND

Hồ Duy Linh
% Tỷ lệ Mạng Lưới Kinh Doanh MBN
234 đường số 8 p11

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn
Cảm biến nhiệt độ Ircon Vietnam - 52-1410-0-0-0-2A - 5G-1415-2C - 56-0815-6C - Digihu Vietnam

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Điền Gia Hưng, Chúng tôi chuyên cung cấp các thiệt bị Tự Động Hóa bao gồm cảm biến, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, đo mức, đo lưu lượng.
Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - NHANH CHÓNG - HIỆU QUẢ

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối tại Việt Nam.

Ircon Vietnam

Correct: 52-1410-0-0-0-2A
52 Brightness, 0.85 - 1.1 Micron
0 Visual through the lens sight
0 DWD Not Installed
0 No Calibration Transfer Standard Option
1410 500-1400C (932-2552F) D/100
2A 13" (330mm) to infinity for 52 and 5G Series with standard lens

(Model: 52-1410-0-0-0-2A
Measured Temperatures: 500 to 1400ºC)

Ircon Vietnam

Correct: 5G-1415-0-0-0-2C
5G: Brightness, 1.6 Micron
1415: 300-1400C (572-2552F) D/150
0: Visual through the lens sight
0: DWD Not Installed
0: No Calibration Transfer Standard Option
2C: 2.25" (57mm) to 2.75" (70mm) for 52 and 5G Series
(Model: 5G-1415-2C
Measured Temperatures: 300 to 1400ºC)

Ircon Vietnam

Correct: 56-0815-0-0-0-6C
56: Brightness, 2.0-2.8 Micron
0815: 200 to 800C (392 to 1472F) D/150
0: Visual through the lens sight
0: DWD Not Installed
0: No Calibration Transfer Standard Option
6C: 1.75" (44mm) to 2.25" (57mm) for 56 Series
(Model: 56-0815-6C
Measured Temperatures: 200 to 800ºC)

Ircon Vietnam

M5-C: Sensing Head Cable (All cable must be ordered in "whole foot lengths")
For cables that are being specified in meters, please use the following equation to calculate the billable cable length:
total cable length req'd (meters) * 3.28 = Billable cable length (Rounded up to the next whole integer)
Note: All cables sold with Connectors. You must use either a TSP or a POI for cable termination. Stock Cable Length is 12FT (4M) -- Maximum Cable Length is 350FT (107 M)
* One of these two options must be ordered and added to the cable price to obtain the total cable price

Ircon Vietnam

Modline 5 Standard Cable - Max temperature 200C / 392F

Ircon Vietnam

* Cable without TSP Terminal Strip Plate (Add to cable length cost)

Ircon Vietnam

* Cable with TSP Terminal Strip Plate (Add to cable length cost)

Ircon Vietnam

TSP Terminal Strip Plate (Sold Separately, not supplied with cable)

Ircon Vietnam

DPM: Digital Panel Meter and RS-485 Digital Communication Interface

Ircon Vietnam

PAXCDS20: DPM Quad Relay Card - Four setpoint Relay Outputs, plug-in circuit board

Ircon Vietnam

POI: Power Supply / Signal Interface Box (100 to 240 VAC Input, 50/60 Hz)

Ircon Vietnam

551632: Chassis mount 24VDC / 635mA Switching Power Supply Component

Ircon Vietnam

RPW-5: Replacement Rear Protection Window (same as that supplied with every Modline 5 Sensor)

Ircon Vietnam

EP-5: Rear Protection Window with filtered visual sighting window for viewing high temperatures - 1200ºC / 2192ºF to 2300ºC / 4172ºF

Ircon Vietnam

MFS: Mounting Flange, Small

Ircon Vietnam

MFL: Mounting Flange, Large

Ircon Vietnam

BMA: Base Mounting Adaptor for WJA Water Jacker Accessory

Ircon Vietnam

APA: Air Purge Accessory

Ircon Vietnam

WJA: Water Jacket Accessory

Ircon Vietnam

ESA: Extension Sleeve Adaptor (Note - One Supplied with DWD Option)

Ircon Vietnam

UAA: Universal Adaptor Accessory (Basic Accessory for Mounting Sensor)

Ircon Vietnam

RAM: Right Angle Mount

Ircon Vietnam

M5WJ5: Parts Kit to Mount Modline 5 in WJ5 Water Jacket (requires UAA,MFL)

Ircon Vietnam

M5CALS: ModView Calibration Software - For calibrating Modline 5 Sensors sold as separate software accessory item. Note: This is not ModView Configuration Software, which is supplied at no charge with each ModLine 5 Sensor. This software does not unclude any interconnecting cables

Ircon Vietnam

MSI: Multiple Sensor Interface

Ircon Vietnam

MSIPS: 24 VDC Power Supply (Note: this only powers the MSI -- not the sensors)

Ircon Vietnam

MSICOMS: RS232/RS485 Communications Board (requires Installation)

Ircon Vietnam

Pyrometer
Modline 5
Model: 5G-1415-0-0-0-2A
5G: Brightness, 1.6 Micron
1415: 300-1400C (572-2552F) D/150
0: Visual through the lens sight
0: DWD Not Installed
0: Option not selected
2A: 13" (330mm) to infinity for 52 and 5G Series with standard lens

Ircon Vietnam

Modline 5 Standard Cable - Max temperature 200C / 392F

Ircon Vietnam

* Cable without TSP Terminal Strip Plate (Add to cable length cost)

Ircon Vietnam

* Cable with TSP Terminal Strip Plate (Add to cable length cost)

Ircon Vietnam

3159608
TSP Terminal Strip Plate (Sold Separately, not supplied with cable).

Ircon Vietnam

3159613
DPM: Digital Panel Meter and RS-485 Digital Communication Interface

Ircon Vietnam

3159624
PAXCDS20: DPM Quad Relay Card - Four setpoint Relay Outputs, plug-in circuit board

Ircon Vietnam

3159636
POI Power Supply / Signal Interface Box (100 to 240 VAC Input, 50/60 Hz)

Ircon Vietnam

3346142
551632 Chassis mount 24VDC / 635mA Switching Power Supply Component

Ircon Vietnam

3239837
RPW-5: Replacement Rear Protection Window (same as that supplied with every Modline 5 Sensor)

Ircon Vietnam

3159651
EP-5: Rear Protection Window with filtered visual sighting window for viewing high temperatures - 1200ºC / 2192ºF to 2300ºC / 4172ºF

Ircon Vietnam

3159660
MFS: Mounting Flange, Small

Ircon Vietnam

3159672
MFL: Mounting Flange, Large

Ircon Vietnam

3159685
BMA: Base Mounting Adaptor for WJA Water Jacker Accessory

Ircon Vietnam

3159697
APA: Air Purge Accessory

Ircon Vietnam

3159703
WJA: Water Jacket Accessory

Ircon Vietnam

3159715
ESA: Extension Sleeve Adaptor (Note - One Supplied with DWD Option)

Ircon Vietnam

3159726
UAA: Universal Adaptor Accessory (Basic Accessory for Mounting Sensor)

Ircon Vietnam

3159732
RAM: Right Angle Mount

Ircon Vietnam

3159744
M5WJ5: Parts Kit to Mount Modline 5 in WJ5 Water Jacket (requires UAA,MFL)

Ircon Vietnam

3159759
M5CALS: ModView Calibration Software - For calibrating Modline 5 Sensors sold as separate software accessory item. Note: This is not ModView Configuration Software, which is supplied at no charge with each ModLine 5 Sensor. This software does not unclude any interconnecting cables

Ircon Vietnam

3159767
MSI: Multiple Sensor Interface

Ircon Vietnam

3159771
MSIPS: 24 VDC Power Supply (Note: this only powers the MSI -- not the sensors)

Ircon Vietnam

3159780
MSICOMS: RS232/RS485 Communications Board (requires Installation)

Ircon Vietnam

Pyrometer
Modline 5
Model: 5G-1415-0-0-0-2A
5G: Brightness, 1.6 Micron
1415: 300-1400C (572-2552F) D/150
0: Visual through the lens sight
0: DWD Not Installed
0: Option not selected
2A: 13" (330mm) to infinity for 52 and 5G Series with standard lens

Ircon Vietnam

Modline 5 Standard Cable - Max temperature 200C / 392F

Ircon Vietnam

* Cable without TSP Terminal Strip Plate (Add to cable length cost)

Ircon Vietnam

* Cable with TSP Terminal Strip Plate (Add to cable length cost)

Ircon Vietnam

3159608
TSP Terminal Strip Plate (Sold Separately, not supplied with cable).

Ircon Vietnam

3159613
DPM: Digital Panel Meter and RS-485 Digital Communication Interface

Ircon Vietnam

3159624
PAXCDS20: DPM Quad Relay Card - Four setpoint Relay Outputs, plug-in circuit board

Ircon Vietnam

3159636
POI Power Supply / Signal Interface Box (100 to 240 VAC Input, 50/60 Hz)

Ircon Vietnam

3346142
551632 Chassis mount 24VDC / 635mA Switching Power Supply Component

Ircon Vietnam

3239837
RPW-5: Replacement Rear Protection Window (same as that supplied with every Modline 5 Sensor)

Ircon Vietnam

3159651
EP-5: Rear Protection Window with filtered visual sighting window for viewing high temperatures - 1200ºC / 2192ºF to 2300ºC / 4172ºF

Ircon Vietnam

3159660
MFS: Mounting Flange, Small

Ircon Vietnam

3159672
MFL: Mounting Flange, Large

Ircon Vietnam

3159685
BMA: Base Mounting Adaptor for WJA Water Jacker Accessory

Ircon Vietnam

3159697
APA: Air Purge Accessory

Ircon Vietnam

3159703
WJA: Water Jacket Accessory

Ircon Vietnam

3159715
ESA: Extension Sleeve Adaptor (Note - One Supplied with DWD Option)

Ircon Vietnam

3159726
UAA: Universal Adaptor Accessory (Basic Accessory for Mounting Sensor)

Ircon Vietnam

3159732
RAM: Right Angle Mount

Ircon Vietnam

3159744
M5WJ5: Parts Kit to Mount Modline 5 in WJ5 Water Jacket (requires UAA,MFL)

Ircon Vietnam

3159759
M5CALS: ModView Calibration Software - For calibrating Modline 5 Sensors sold as separate software accessory item. Note: This is not ModView Configuration Software, which is supplied at no charge with each ModLine 5 Sensor. This software does not unclude any interconnecting cables

Ircon Vietnam

3159767
MSI: Multiple Sensor Interface

Ircon Vietnam

3159771
MSIPS: 24 VDC Power Supply (Note: this only powers the MSI -- not the sensors)

Ircon Vietnam

3159780
MSICOMS: RS232/RS485 Communications Board (requires Installation)

Ircon Vietnam

Pyrometer
Modline 5
Model: 56-0815-0-0-0-2A
56: Brightness, 2.0-2.8 Micron
0815: 200 to 800C (392 to 1472F) D/150
0: Visual through the lens sight
0: DWD Not Installed
Block E: Calibration Transfer Standard Option (must be selected at the time of order)
0: Option not selected
2A: 13" (330mm) to infinity for 52 and 5G Series with standard lens

Ircon Vietnam

Modline 5 Standard Cable - Max temperature 200C / 392F

Ircon Vietnam

* Cable without TSP Terminal Strip Plate (Add to cable length cost)

Ircon Vietnam

* Cable with TSP Terminal Strip Plate (Add to cable length cost)

Ircon Vietnam

3159608
TSP Terminal Strip Plate (Sold Separately, not supplied with cable).

Ircon Vietnam

3159613
DPM: Digital Panel Meter and RS-485 Digital Communication Interface

Ircon Vietnam

3159624
PAXCDS20: DPM Quad Relay Card - Four setpoint Relay Outputs, plug-in circuit board

Ircon Vietnam

3159636
POI Power Supply / Signal Interface Box (100 to 240 VAC Input, 50/60 Hz)

Ircon Vietnam

3346142
551632 Chassis mount 24VDC / 635mA Switching Power Supply Component

Ircon Vietnam

3239837
RPW-5: Replacement Rear Protection Window (same as that supplied with every Modline 5 Sensor)

Ircon Vietnam

3159651
EP-5: Rear Protection Window with filtered visual sighting window for viewing high temperatures - 1200ºC / 2192ºF to 2300ºC / 4172ºF

Ircon Vietnam

3159660
MFS: Mounting Flange, Small

Ircon Vietnam

3159672
MFL: Mounting Flange, Large

Ircon Vietnam

3159685
BMA: Base Mounting Adaptor for WJA Water Jacker Accessory

Ircon Vietnam

3159697
APA: Air Purge Accessory

Ircon Vietnam

3159703
WJA: Water Jacket Accessory

Ircon Vietnam

3159715
ESA: Extension Sleeve Adaptor (Note - One Supplied with DWD Option)

Ircon Vietnam

3159726
UAA: Universal Adaptor Accessory (Basic Accessory for Mounting Sensor)

Ircon Vietnam

3159732
RAM: Right Angle Mount

Ircon Vietnam

3159744
M5WJ5: Parts Kit to Mount Modline 5 in WJ5 Water Jacket (requires UAA,MFL)

Ircon Vietnam

3159759
M5CALS: ModView Calibration Software - For calibrating Modline 5 Sensors sold as separate software accessory item. Note: This is not ModView Configuration Software, which is supplied at no charge with each ModLine 5 Sensor. This software does not unclude any interconnecting cables

Ircon Vietnam

3159767
MSI: Multiple Sensor Interface

Ircon Vietnam

3159771
MSIPS: 24 VDC Power Supply (Note: this only powers the MSI -- not the sensors)

Ircon Vietnam

3159780
MSICOMS: RS232/RS485 Communications Board (requires Installation)

Ircon Vietnam

Instalation Service
will be confirmed after technical APPROVED

Cảm biến nhiệt độ Ircon Vietnam - Digihu Vietnam0

Cảm biến nhiệt độ Ircon Vietnam - Digihu Vietnam1

Ngành thiết bị Thiết bị công nghiệp tổng hợp

Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán với Hồ Duy Linh tại 234 đường số 8 p11, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về số điện thoại (0903979334)

Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.

Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.

Tìm hiểu về Hồ Duy Linh Tại đây
Hồ Duy Linh
% Tỷ lệ Mạng Lưới Kinh Doanh MBN
234 đường số 8 p11
Cảm biến nhiệt độ Ircon Vietnam - Digihu Vietnam
30.000VND
Sản phẩm cùng người bán
Bình luận về sản phẩm:
Sản phẩm cùng chuyên mục

Hồ Duy Linh, Cảm biến nhiệt độ Ircon Vietnam - Digihu Vietnam Mới 100%

234 đường số 8 p11 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh - Cảm biến nhiệt độ Ircon Vietnam - Digihu Vietnam