459.324 tin đăng 435.328 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc

450.000VND Giá gốc: 600.000VND


Thiết Bị Cầu Trục - Mtt Hàn Quốc
Thiết Bị Cầu Trục - Mtt Hàn Quốc Công Ty TNHH MTT Hàn Quốc
Số 789 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Thủ Đức

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn
Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc chuyên được dùng phổ biến cho cầu trục, cổng trục, monorail, thang máy, băng chuyền và ứng dụng trong các dây chuyền khác.
Cáp dẹt cầu trục Hàn Quốc chuyên dùng cho cầu trục được cấu tạo các nhiều sợi đồng song song nhau, ngoài lớp nhựa được bao cách điện cho từng pha thì còn lớp bố chịu lực và ngoài cùng là vỏ bằng cao su giúp dây cáp điện chịu được lực căng co giãn liên tục được tốt.

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc0

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc1

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc2

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc3

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc4

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc5

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc6

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc7

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc8

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc9

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc10

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc11

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc12

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc13

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc14

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc15

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc16

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc17

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc18

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc19

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc20

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc21

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc22

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc23

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc24

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc25

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc26

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc27

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc28

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc29

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc30

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc31

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc32

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc33

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc34

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc35

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc36

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc37

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc38

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc39

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc40

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc41

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc42

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc43

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc44

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc45

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc46

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc47

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc48

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc49

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc50

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc51

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc52

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc53

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc54

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc55

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc56

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc57

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc58

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc59

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc60

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc61

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc62

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc63

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc64

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc65

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc66

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc67

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc68

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc69

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc70

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc71

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc72

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc73

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc74

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc75

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc76

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc77

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc78

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc79

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc80

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc81

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc82

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc83

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc84

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc85

Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc86

Loại thiết bị Cầu trục khác
Máy thi công xây dựng Cầu trục

Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán với Thiết Bị Cầu Trục - Mtt Hàn Quốc tại Số 6, Merita, Liên Phường, Phước Long B, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về số điện thoại (0931 525 214)

Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.

Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.

Tìm hiểu về Thiết Bị Cầu Trục - Mtt Hàn Quốc Tại đây
Sản phẩm cùng chuyên mục

Thiết Bị Cầu Trục - Mtt Hàn QuốcCông Ty TNHH MTT Hàn Quốc, Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc Mới 100%

Số 6, Merita, Liên Phường, Phước Long B - Quận 9 - Hồ Chí Minh - Cáp dẹt cầu trục 10sqx4c+1.5sqx10c dae duk hàn quốc