Chuyên cung cấp loa đài thiết bị dịch - tiếng
- loa treo giá rẻ
- loa kéo tay giá chỉ 400k/c
- mic các loại
...vvv