Đăng tin Mua Bán, Việc Làm, Quảng Bá hoàn toàn Miễn Phí
801.592 tin đăng mua bán và 277.949 thành viên

Chứng Chỉ An Toàn Lao Động | Bến Cát Bình Dương

50.000VND
Hoàng Anh
Hoàng Anh Số 192, Huỳnh Văn Luỹ, Kp 1, P. Phú Mỹ, TP. TDM, BD

Chia sẻ:
  Chứng Chỉ An Toàn Lao Động | Bến Cát Bình Dương

  Chứng Chỉ An Toàn Lao Động | Bến Cát Bình Dương

  Mới 100%
  50.000VND
  4 tháng trước - Bến Cát - Bến Cát - Bình Dương
  24 Đã xem chi tiết
  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN-KIỂM ĐỊNH MÁY MÓC MIỀN NAM
  chuyên tổ chức Khóa học huấn luyện chứng chỉ an toàn lao động mới nhất theo Nghị Định số 44.

  1/ Thời gian huấn luyện an toàn lao động theo quy định cho nhóm 1 và 4 tối thiểu 16 giờ; nhóm 2 tối thiểu 48 giờ. Với nhóm 3, thời gian huấn luyện tối thiểu là 24 giờ. Đặc biệt, nghị định số 44 có quy định thời gian huấn luyện tối thiểu với nhóm 5 và 6 lần lượt là 56 giờ và 4 giờ.

  2. Nội dung huấn luyện

  1. Huấn luyện nhóm 1

  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

  – Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;

  – Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

  – Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;

  – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

  2. Huấn luyện nhóm 2

  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:

  – Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;

  – Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;

  – Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

  – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

  – Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;

  – Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm;

  – Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

  – Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra;

  – Công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động;

  – Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

  – Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;

  – Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động

  – Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;

  c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

  – Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại;

  – Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

  3. Huấn luyện nhóm 3

  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

  b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

  – Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;

  – Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;

  – Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

  – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

  – Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân;

  – Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;

  c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

  – Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm;

  – Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động;

  – Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

  4. Huấn luyện nhóm 4

  a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

  – Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;

  – Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;

  – Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

  – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

  – Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

  b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

  5. Huấn luyện nhóm 5:

  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

  – Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;

  – Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

  – Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;

  – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

  c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động:

  – Yếu tố có hại tại nơi làm việc;

  – Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại;

  – Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

  – Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống;

  – Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp;

  – Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu;

  – Phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc;

  – An toàn thực phẩm;

  – Quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm;

  – Tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động;

  – Nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc;

  – Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động;

  – Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc;

  – Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.

  – Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

  6. Huấn luyện nhóm 6:

  Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

  – Địa điểm học chứng chỉ an toàn:

  + Tại công trường hoặc nhà máy của đơn vị.

  + Tại Trung tâm

  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN-KIỂM ĐỊNH MÁY MÓC MIỀN NAM

  Chứng Chỉ An Toàn Lao Động | Bến Cát Bình Dương

  Chứng Chỉ An Toàn Lao Động | Bến Cát Bình Dương

  Chia sẻ:
  Loại Huấn luyện vệ sinh an toàn lao động
 • Liên hệ với chủ tin này tại:
  Bến Cát - Bến Cát - Bình Dương
Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán "Chứng Chỉ An Toàn Lao Động | Bến Cát Bình Dương giá 50.000 VND " với Hoàng Anh tại Bến Cát, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về Hoàng Anh (0909 265 287). Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.
Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.
Tìm hiểu về Hoàng Anh Tại đây
Cùng người bán

Tin đăng cùng chuyên mục Khoá học, Đào tạo

32 phút trước - Huyện Từ Liêm - Hà Nội
150 Đã xem chi tiết
Chứng chỉ nghề sơ cấp hàn, nấu ăn, điện, cơ khí, tin học, ngoại ngữ, kế toán,nổ mìn, vận hành xe nâng.... Chứng chỉ nghề sơ cấp hàn, nấu ăn, điện, cơ khí, tin học, ngoại ngữ, kế toán,nổ mìn, vận hành xe nâng.... Chứng chỉ nghề sơ cấp hàn, nấu ăn, điện, cơ khí, tin học, ngoại ngữ, kế toán,nổ mìn, vận hành xe nâng.... + 3
CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG VPGD: P603, C6, K2, Khu đô thị Mỹ Đình haphuongdong4525@gmail.com... Xem thêm
3.350 Đã xem chi tiết
Học chứng chỉ nghiệp vụ lễ tân
HIỆP HỘI DẠY NGHỀ VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN... Xem thêm
21 giờ trước - Quận 1 - Hồ Chí Minh
283 Đã xem chi tiết
Khóa Học Văn Thư Lưu Trữ Hành Chính Văn Phòng. Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ
Khóa Học Văn Thư Lưu Trữ Hành Chính Văn Phòng. Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ (Mở lớp thường xuyên tại... Xem thêm
1 ngày trước - Quận 10 - Hồ Chí Minh
26 Đã xem chi tiết
Học Toeic - Ielts. Trung Tâm Tiếng Anh Tốt, Rẻ ở Hồ Chí Minh. Thầy Tuấn mập khu ĐH Kinh Tế, Bách Khoa Học Toeic - Ielts. Trung Tâm Tiếng Anh Tốt, Rẻ ở Hồ Chí Minh. Thầy Tuấn mập khu ĐH Kinh Tế, Bách Khoa Học Toeic - Ielts. Trung Tâm Tiếng Anh Tốt, Rẻ ở Hồ Chí Minh. Thầy Tuấn mập khu ĐH Kinh Tế, Bách Khoa + 3
Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, trung tâm TOEIC thầy Tuấn Mập là một thương hiệu có tiếng, thu... Xem thêm
78 Đã xem chi tiết
Học chứng chỉ nghiệp vụ cắm hoa nghệ thuật tại TPHCM Học chứng chỉ nghiệp vụ cắm hoa nghệ thuật tại TPHCM Học chứng chỉ nghiệp vụ cắm hoa nghệ thuật tại TPHCM + 4
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP NGHIỆP VỤ CẮM HOA 1. Đối tượng tham gia... Xem thêm
2 ngày trước - Quận 10 - Hồ Chí Minh
5.207 Đã xem chi tiết
ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BẢNG ĐIỂM
Đào tạo Hiệu Trưởng mầm non,Quản lý mầm non,sư phạm mầm non,bảo mẫu,cấp dưỡng mầm non... Học và... Xem thêm
9 Đã xem chi tiết
Tìm gia sư dạy kèm môn toán Tìm gia sư dạy kèm môn toán
Cần tìm gia sư dạy kèm môn Toán lớp 9 Thời gian: - Thứ 2-4-6 - Từ 17g hoặc 17g30 - 1.5g/... Xem thêm
4 ngày trước - Quận Long Biên - Hà Nội
15.868 Đã xem chi tiết
Học tiếng Anh hiệu quả tại MsP EC, Long Biên, HN - TA Ms Phương Học tiếng Anh hiệu quả tại MsP EC, Long Biên, HN - TA Ms Phương
Với phương châm: Không cần bạn phải giỏi, chỉ cần bạn muốn học và muốn thay đổi bản thân, MsP EC sẽ... Xem thêm

Hoàng Anh, Chứng Chỉ An Toàn Lao Động | Bến Cát Bình Dương Mới 100%

Bến Cát - Bến Cát - Bình Dương - Chứng Chỉ An Toàn Lao Động | Bến Cát Bình Dương