876.564 tin đăng 374.831 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Cung cấp giống cây Măng Cụt - cây Lên Nâu giống


70.000VND

Trung Tâm Giống Cây Trồng
VIP 1
Trung Tâm Giống Cây Trồng
Mr Nhất Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
(5 sao / 1 đánh giá)
65% Tỷ lệ Mạng Lưới Kinh Doanh MBN
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Châu Quỳ, Gia Lâm Hà Nội

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn
Trung Tâm Giống Cây Trồng . cung cấp cây LÊ NÂU ( MĂNG CỌP ) giống . Gọi ngay 0981996880 Mr. NHẤT

-Giao hàng Toàn Quốc
-Giao nhanh tại TPHCM
-FreesShip cho đơn hàng đặt từ 5 cây trên MUABANNHANH
-Tuyển cộng tác viên bán cây giống online trên toàn quốc

Địa chỉ : học viện Nông Nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội

Tên giao dịch : Mr Nhất HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
#caylenau,#giacaymangcop,#Quacaylenau,#Caylenaumuaodau,#CaygiongHocVienVietNam,#TrungTamCayGiong,

Trung Tâm Giống Cây Trồng . cung cấp cây LÊ NÂU ( MĂNG CỌP ) giống . Gọi ngay 0981996880 Mr. NHẤT

-Giao hàng Toàn Quốc
-Giao nhanh tại TPHCM
-FreesShip cho đơn hàng đặt từ 5 cây trên MUABANNHANH
-Tuyển cộng tác viên bán cây giống online trên toàn quốc

Địa chỉ : học viện Nông Nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội

Tên giao dịch : Mr Nhất HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
#caylenau,#giacaymangcop,#Quacaylenau,#Caylenaumuaodau,#CaygiongHocVienVietNam,#TrungTamCayGiong,

0

Trung Tâm Giống Cây Trồng . cung cấp cây LÊ NÂU ( MĂNG CỌP ) giống . Gọi ngay 0981996880 Mr. NHẤT -Giao hàng Toàn Quốc -Giao nhanh tại TPHCM -FreesShip cho đơn hàng đặt từ 5 cây trên MUABANNHANH -Tuyển cộng tác viên bán cây giống online trên toàn quốc Địa chỉ : học viện Nông Nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội Tên giao dịch : Mr Nhất HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM #caylenau,#giacaymangcop,#Quacaylenau,#Caylenaumuaodau,#CaygiongHocVienVietNam,#TrungTamCayGiong,

Cung cấp giống cây Măng Cụt - cây Lên Nâu giống1

Trung Tâm Giống Cây Trồng . cung cấp cây LÊ NÂU ( MĂNG CỌP ) giống . Gọi ngay 0981996880 Mr. NHẤT

-Giao hàng Toàn Quốc
-Giao nhanh tại TPHCM
-FreesShip cho đơn hàng đặt từ 5 cây trên MUABANNHANH
-Tuyển cộng tác viên bán cây giống online trên toàn quốc

Địa chỉ : học viện Nông Nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội

Tên giao dịch : Mr Nhất HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
#caylenau,#giacaymangcop,#Quacaylenau,#Caylenaumuaodau,#CaygiongHocVienVietNam,#TrungTamCayGiong,

2

Trung Tâm Giống Cây Trồng . cung cấp cây LÊ NÂU ( MĂNG CỌP ) giống . Gọi ngay 0981996880 Mr. NHẤT -Giao hàng Toàn Quốc -Giao nhanh tại TPHCM -FreesShip cho đơn hàng đặt từ 5 cây trên MUABANNHANH -Tuyển cộng tác viên bán cây giống online trên toàn quốc Địa chỉ : học viện Nông Nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội Tên giao dịch : Mr Nhất HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM #caylenau,#giacaymangcop,#Quacaylenau,#Caylenaumuaodau,#CaygiongHocVienVietNam,#TrungTamCayGiong,

Cung cấp giống cây Măng Cụt - cây Lên Nâu giống3

Trung Tâm Giống Cây Trồng . cung cấp cây LÊ NÂU ( MĂNG CỌP ) giống . Gọi ngay 0981996880 Mr. NHẤT

-Giao hàng Toàn Quốc
-Giao nhanh tại TPHCM
-FreesShip cho đơn hàng đặt từ 5 cây trên MUABANNHANH
-Tuyển cộng tác viên bán cây giống online trên toàn quốc

Địa chỉ : học viện Nông Nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội

Tên giao dịch : Mr Nhất HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
#caylenau,#giacaymangcop,#Quacaylenau,#Caylenaumuaodau,#CaygiongHocVienVietNam,#TrungTamCayGiong,

4

Trung Tâm Giống Cây Trồng . cung cấp cây LÊ NÂU ( MĂNG CỌP ) giống . Gọi ngay 0981996880 Mr. NHẤT -Giao hàng Toàn Quốc -Giao nhanh tại TPHCM -FreesShip cho đơn hàng đặt từ 5 cây trên MUABANNHANH -Tuyển cộng tác viên bán cây giống online trên toàn quốc Địa chỉ : học viện Nông Nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội Tên giao dịch : Mr Nhất HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM #caylenau,#giacaymangcop,#Quacaylenau,#Caylenaumuaodau,#CaygiongHocVienVietNam,#TrungTamCayGiong,

Trung Tâm Giống Cây Trồng . cung cấp cây LÊ NÂU ( MĂNG CỌP ) giống . Gọi ngay 0981996880 Mr. NHẤT

-Giao hàng Toàn Quốc
-Giao nhanh tại TPHCM
-FreesShip cho đơn hàng đặt từ 5 cây trên MUABANNHANH
-Tuyển cộng tác viên bán cây giống online trên toàn quốc

Địa chỉ : học viện Nông Nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội

Tên giao dịch : Mr Nhất HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
#caylenau,#giacaymangcop,#Quacaylenau,#Caylenaumuaodau,#CaygiongHocVienVietNam,#TrungTamCayGiong,

5

Trung Tâm Giống Cây Trồng . cung cấp cây LÊ NÂU ( MĂNG CỌP ) giống . Gọi ngay 0981996880 Mr. NHẤT -Giao hàng Toàn Quốc -Giao nhanh tại TPHCM -FreesShip cho đơn hàng đặt từ 5 cây trên MUABANNHANH -Tuyển cộng tác viên bán cây giống online trên toàn quốc Địa chỉ : học viện Nông Nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội Tên giao dịch : Mr Nhất HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM #caylenau,#giacaymangcop,#Quacaylenau,#Caylenaumuaodau,#CaygiongHocVienVietNam,#TrungTamCayGiong,

Trung Tâm Giống Cây Trồng . cung cấp cây LÊ NÂU ( MĂNG CỌP ) giống . Gọi ngay 0981996880 Mr. NHẤT

-Giao hàng Toàn Quốc
-Giao nhanh tại TPHCM
-FreesShip cho đơn hàng đặt từ 5 cây trên MUABANNHANH
-Tuyển cộng tác viên bán cây giống online trên toàn quốc

Địa chỉ : học viện Nông Nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội

Tên giao dịch : Mr Nhất HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
#caylenau,#giacaymangcop,#Quacaylenau,#Caylenaumuaodau,#CaygiongHocVienVietNam,#TrungTamCayGiong,

6

Trung Tâm Giống Cây Trồng . cung cấp cây LÊ NÂU ( MĂNG CỌP ) giống . Gọi ngay 0981996880 Mr. NHẤT -Giao hàng Toàn Quốc -Giao nhanh tại TPHCM -FreesShip cho đơn hàng đặt từ 5 cây trên MUABANNHANH -Tuyển cộng tác viên bán cây giống online trên toàn quốc Địa chỉ : học viện Nông Nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội Tên giao dịch : Mr Nhất HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM #caylenau,#giacaymangcop,#Quacaylenau,#Caylenaumuaodau,#CaygiongHocVienVietNam,#TrungTamCayGiong,

Trung Tâm Giống Cây Trồng . cung cấp cây LÊ NÂU ( MĂNG CỌP ) giống . Gọi ngay 0981996880 Mr. NHẤT

-Giao hàng Toàn Quốc
-Giao nhanh tại TPHCM
-FreesShip cho đơn hàng đặt từ 5 cây trên MUABANNHANH
-Tuyển cộng tác viên bán cây giống online trên toàn quốc

Địa chỉ : học viện Nông Nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội

Tên giao dịch : Mr Nhất HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
#caylenau,#giacaymangcop,#Quacaylenau,#Caylenaumuaodau,#CaygiongHocVienVietNam,#TrungTamCayGiong,

7

Trung Tâm Giống Cây Trồng . cung cấp cây LÊ NÂU ( MĂNG CỌP ) giống . Gọi ngay 0981996880 Mr. NHẤT -Giao hàng Toàn Quốc -Giao nhanh tại TPHCM -FreesShip cho đơn hàng đặt từ 5 cây trên MUABANNHANH -Tuyển cộng tác viên bán cây giống online trên toàn quốc Địa chỉ : học viện Nông Nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội Tên giao dịch : Mr Nhất HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM #caylenau,#giacaymangcop,#Quacaylenau,#Caylenaumuaodau,#CaygiongHocVienVietNam,#TrungTamCayGiong,

Trung Tâm Giống Cây Trồng . cung cấp cây LÊ NÂU ( MĂNG CỌP ) giống . Gọi ngay 0981996880 Mr. NHẤT

-Giao hàng Toàn Quốc
-Giao nhanh tại TPHCM
-FreesShip cho đơn hàng đặt từ 5 cây trên MUABANNHANH
-Tuyển cộng tác viên bán cây giống online trên toàn quốc

Địa chỉ : học viện Nông Nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội

Tên giao dịch : Mr Nhất HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
#caylenau,#giacaymangcop,#Quacaylenau,#Caylenaumuaodau,#CaygiongHocVienVietNam,#TrungTamCayGiong,

8

Trung Tâm Giống Cây Trồng . cung cấp cây LÊ NÂU ( MĂNG CỌP ) giống . Gọi ngay 0981996880 Mr. NHẤT -Giao hàng Toàn Quốc -Giao nhanh tại TPHCM -FreesShip cho đơn hàng đặt từ 5 cây trên MUABANNHANH -Tuyển cộng tác viên bán cây giống online trên toàn quốc Địa chỉ : học viện Nông Nghiệp Việt Nam , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội Tên giao dịch : Mr Nhất HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM #caylenau,#giacaymangcop,#Quacaylenau,#Caylenaumuaodau,#CaygiongHocVienVietNam,#TrungTamCayGiong,

Hình thức Cây giống

Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán với Trung Tâm Giống Cây Trồng Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Châu Quỳ, Gia Lâm Hà Nội, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về số điện thoại

Đây là mặt hàng nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.

Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.

Tìm hiểu về Trung Tâm Giống Cây Trồng Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Tại đây
Trung Tâm Giống Cây Trồng
VIP 1
Trung Tâm Giống Cây Trồng
Mr Nhất Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
(5 sao / 1 đánh giá)
65% Tỷ lệ Mạng Lưới Kinh Doanh MBN
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Châu Quỳ, Gia Lâm Hà Nội
Cung cấp giống cây Măng Cụt - cây Lên Nâu giống
70.000VND
Bình luận về sản phẩm:
Sản phẩm cùng chuyên mục

Trung Tâm Giống Cây TrồngMr Nhất Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Cung cấp giống cây Măng Cụt - cây Lên Nâu giống

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Châu Quỳ, Gia Lâm Hà Nội - Huyện Gia Lâm - Hà Nội - Cung cấp giống cây Măng Cụt - cây Lên Nâu giống