459.324 tin đăng 433.144 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Đại lý cảm biến tốc độ BRAUN cung cấp tại Việt Nam


642.000VND

Ms Thanh
Ms Thanh CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA HOÀNG PHÚC
50% Tỷ lệ Mạng Lưới Kinh Doanh MBN
173/13 Đường Số 28, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn
BRAUN Industrie-Elektronik phát triển, sản xuất và bán các hệ thống bảo vệ cho “Thiết bị quay” trong các ứng dụng công nghiệp, đặc biệt là để đo và giám sát tốc độ. Các hệ thống này đáp ứng các yêu cầu an toàn và sẵn sàng cao nhất, được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp sản xuất năng lượng, dầu khí và công nghiệp hóa chất.
Các ứng dụng chính là trong tuabin, máy bơm, máy nén, bộ giãn nở.
Các dòng sản phẩm chính BRAUN Industrie-Elektronik:
- Cảm biến tốc độ BRAUN
- Đồng hồ đo tốc độ BRAUN
- Hệ thống bảo vệ BRAUN
- Biến tần BRAUN
- Bơm BRAUN
- Quạt BRAUN
- Băng tải BRAUN
- Máy phát điện BRAUN
- Bánh răng BRAUN
- Động cơ BRAUN
Model thông dụng của cảm biến tốc độ Braun:
- A5S0DD0
- A5S0DD3
- A5S0DD4
- A5S0DS0
- SIL2
- SIL3
- D521
- D225
- D224
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-3008 R08KO1F3VSX2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-300A R16KO1B0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-300B R16KO1D0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-301 R02KO1M0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-3011 R16KO1M0PSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-3012 R08KO1M0PSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-3013 R16KO1F0NSX2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-3014 R08KD1M0VSE2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-3015 R16KD1M0VSE2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-3016 R01KD1M0VSW2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-3017 R04KB1F0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-3018 R08KZ1X3VSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-3019 R08KJ1M3NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-301A R02KO1M0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-301B R02KO1M0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-302 R04KO1A0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-3020 R16KJ1M3NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-3021 R02KO1D0PSX2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-302A R04KO1F0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-302B R04KO1F0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-303 R02KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-303A R02KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-303B R02KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-304 R16KO1M0VSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-304A R16KO1M0VSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-304B R16KO1M0VSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-307 R08KO1A0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-307A R08KO1A0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-307B R08KO1F0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-308 R08KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-308A R08KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-308B R08KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-309 R08KO1A0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-309A R08KO1A0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-309B R08KO1F0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-311 R04KO1M0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-311A R04KO1M0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-311B R04KO1M0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-312 R08KO1M0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-312A R08KO1M0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-312B R08KO1M0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-313 R16KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-313A R16KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-313B R16KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-313R R16KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-314 R02KO1M0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-314A R02KO1M0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-314B R02KO1M0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-315 R02KO1A0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-315A R02KO1A0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-315B R02KO1F0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-317 R04KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-317A R04KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-317B R04KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-318A R08KX1M0VSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-318B R08KX1M0VSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-320 R04KD1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-320A R04KD1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-320B R04KD1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-321 R08KO1A0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-321A R08KO1A0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-321B R08KO1F0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-322 R16KD1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-322A R16KD1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-322B R16KD1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-323 R16KX1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-323A R16KX1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-323B R16KX1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-324A R16KD1M0NST2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-324B R16KD1M0NST2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-326 R16KA1A1NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-326A R16KA1A1NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-326B R16KA1F3NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-328 R16KO1M0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-328A R16KO1M0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-328B R16KO1M0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-329B R08KO1M0NSY2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-331 R01KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-331A R01KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-331B R01KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-332 R08KO1M0VSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-332A R08KO1M0VSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-332B R08KO1M0VSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-333 R16KO1A0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-333A R16KO1A0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-333B R16KO1F0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-334B R02KA1D0VSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-335A R16KZ1M3NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-336A R16KZ1M1VSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-336B R16KZ1M3VSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-340A R16KA1M0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-340B R16KA1M0NSS2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-341A R08KA1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-341B R08KA1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-342A R04KO1M0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-342B R04KO1M0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-343A R16KO1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-344A R08KO1M1NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-344B R08KO1M3NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-345A R08KO1M0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-345B R08KO1M0NSP2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-346A R08KD1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-346B R08KD1M0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-347A R02KO1B0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-347B R02KO1D0NSM2
DIRECT DRIVE VALVE MOOG D633-348A R16KA1M0NSP2
40T-72-3-00-RR-00-9
40T-72-3-00-RR-02-9
40T-72-3-00-RR-R0-9
40T-72-4-00-RR-00-9
40T-72-4-00-RR-02-9
40T-72-4-00-RR-R0-9
40T-72-4-01-RR-00-9
40T-72-4-01-RR-R0-9
40T-72-4-01-RR-02-9
40T-72-4-24-RR-00-9
40T-72-4-24-RR-02-9
40T-72-4-24-RR-R0-9
40T-48-4-00-RR-0-0-0-0
40T-48-4-00-RR-0-0-0-1
40T-48-4-00-RR-0-2-0-0
40T-48-4-00-RR-0-2-0-1
40T-48-4-00-RR-R-0-0-0
40T-48-4-00-RR-R-0-0-1
40T-48-4-24-RR-0-2-0-0
40T-48-4-24-RR-0-2-0-1
40T-48-4-24-RR-R-0-0-0
40T-48-4-24-RR-R-0-0-1
40T-48-4-24-RR-0-1-2-0
40T-48-4-24-RR-0-1-2-1
40B-48-4-10-RR-0-0-0
40B-48-4-10-RR-0-0-1
40B-48-4-10-RR-0-2-0
40B-48-4-10-RR-0-2-1
40A-48-4-00-RR-0-0-0
40A-48-4-00-RR-0-0-1
4T-48-4-00-0
4T-48-4-00-1
4T-48-4-01-0
4T-48-4-01-1
4T-48-4-24-0
4T-48-4-24-1
4A-48-4-00-0
4A-48-4-00-1
4A-96-4-00-0
4A-96-4-00-1
4T-96-4-00-0
4T-96-4-00-1
4T-96-4-01-0
4T-96-4-01-1
4T-96-4-24-0
4T-96-4-24-1
40A-96-4-00-RR-0-0-0
40A-96-4-00-RR-0-0-1
40B-96-5-10-RR-00-0-0-0 F026435
40B-96-5-10-RR-00-0-0-1 F026436
40B-96-5-10-RR-00-2-0-0 F028340
40B-96-5-10-RR-00-2-0-1 F027728
40B-96-5-10-RR-R0-3-0-0 F026438
40B-96-5-10-RR-R0-3-0-1 F027945
40B-96-5-99-RR-RR-1-2-0 F058308
40B-96-5-99-RR-RR-1-2-1 F058309
40F-96-4-12-RR-0-3-0 F030556
40F-96-4-12-RR-0-3-1 F026629
40F-96-4-24-RR-0-3-0 F026287
40F-96-4-24-RR-0-3-1 F001037
40F-96-4-24-RR-R-3-0 F001040
40F-96-4-24-RR-R-3-1 F001041
40T96-4-00-RR00-000 F000193
40T96-4-00-RR00-001 F000194
40T96-4-00-RR00-200 F000958
40T96-4-00-RR00-201 F000960
40T96-4-00-RRR0-000 F000962
40T96-4-00-RRR0-001 F000195
40T96-4-00-RRR0-200 F027057
40T96-4-00-RRR0-201 F000963
40T96-4-00-RRRR-000 F027184
40T96-4-00-RRRR-001 F026532
40T96-4-24-RR00-000 F000196
40T96-4-24-RR00-001 F000197
40T96-4-24-RR00-200 F000971
40T96-4-24-RR00-201 F000973
40T96-4-24-RRR0-000 F000974
40T96-4-24-RRR0-001 F000199
40T96-4-24-RRR0-200 F032600
40T96-4-24-RRR0-201 F000976
40T96-4-24-RRR0-300 F000200
40T96-4-24-RRR0-301 F000201
40T96-4-24-RRRR-020 F043687
40T96-4-24-RRRR-021 F049252
40T96-4-99-RRRR-000 F029295
40T96-4-99-RRRR-001 F029368
2308-1-R0-0 F000476
2308-1-R0-1 F000477
2308-2-R0-0 F000481
2308-2-R0-1 F000040
2400-0-0-4R-0-0 F032204
2400-0-0-4R-0-1 F028431
2400-0-W-4R-0-0 F035857
2400-0-W-4R-0-1 F028816
2400-0-0-4R-2-0 F035475
2400-0-0-4R-2-1 F030659
2400-0-0-4R-P-0 F039775
2400-0-0-4R-P-1 F041522
2400-1-0-4R-2-0 F039405
2400-1-0-4R-2-1 F031317
2400-1-0-4R-P-0 F035048
2400-1-0-4R-P-1 F041945
40TB-10-RRR-0-0-0 F031044
40TB-10-RRR-0-0-1 F000220
40TB-10-RRR-1-0-0 F001047
40TB-10-RRR-1-0-1 F001049
40TB-10-RRR-0-2-0 F028432
40TB-10-RRR-0-2-1 F001046
GF_eXK-2-0-0 F04909
USB TTL F05500
F057076
GS-15/230-0 (230V/15A SCR) F022273
GS-15/480-0 (480V/15A SCR) F022277
GS-25/230-0 (230V/25A SCR) F000712
GS-25/480-0 (480V/25A SCR) F000715
GS-40/230-0 (230V/40A SCR) F022274
GS-40/480-0 (480V/40A SCR) F022278
GS-50/230-0 (230V/50A SCR) F000713
GS-50/480-0 (480V/50A SCR) F000716
GS-60/230-0 (230V/60A SCR) F022275
GS-60/480-0 (480V/60A SCR) F022279
GS-75/230-0 (230V/75A SCR) F022918
GS-75/480-0 (480V/75A SCR) F022919
GS-90/230-0 (230V/90A SCR) F000714
GS-90/480-0 (480V/90A SCR) F000717
GS-120/230-0 (230V/120A SCR) F022276
GS-120/480-0 (480V/120A SCR) F022280
GQ-15-24-D-1-1 (230V/15A) F041186
GQ-15-48-D-1-1 (480V/15A) F059630
GQ-25-24-D-1-1 (230V/25A) F040879
GQ-25-48-D-1-1 (480V/25A) F040880
GQ-25-60-D-1-1 (600V/25A) F046825
GQ-50-24-D-1-1 (230V/50A) F040881
GQ-50-48-D-1-1 (480V/50A) F040882
GQ-50-60-D-1-1 (600V/50A) F041269
GQ-90-24-D-1-1 (230V/90A) F040883
GQ-90-48-D-1-1 (480V/90A) F040884
GQ-90-60-D-1-1 (600V/90A) F046826
GQ-15-24-A-1-1 (230V/15A) F045251
GQ-25-24-A-1-1 (230V/25A) F040885
GQ-25-48-A-1-1 (480V/25A) F042271
GQ-50-24-A-1-1 (230/50A) F040886
GQ-50-48-A-1-1 (480V/50A) F041187
GQ-90-24-A-1-1 (230V/90A) F046827
GQ-90-48-A-1-1 (480V/90A) F041046
GD-40/480-0 (480V/40A) F028719
GD-40/480-1 (480V/40A) F028720
GT-25/480-0 (480V/25A) F023696
GT-25/480-1 (480V/25A) F023697
GT-40/480-0 (480V/40A) F023698
GT-40/480-1 (480V/40A) F023699
GT-50/480-0 (480V/50A) F023700
GT-50/480-1 (480V/50A) F023701
GT-60/480-0 (480V/60A) F023702
GT-60/480-1 (480V/60A) F023703
GT-75/480-0 (480V/75A) F023704
GT-75/480-1 (480V/75A) F023705
GT-90/480-0 (480V/90A) F023706
GT-90/480-1 (480V/90A) F023707
GT-120/480-0 (480V/120A) F023708
GT-120/480-1 (480V/120A) F023709
GTS-15/230-0 (230V/15A SCR) F000116
GTS-15/480-0 (480V/15A SCR) F000117
GTS-25/230-0 (230V/25A SCR) F000120
GTS-25/480-0 (480V/25A SCR) F000121
GTS-40/230-0 (230V/40A SCR) F000124
GTS-40/480-0 (480V/40A SCR) F000125
GTS-50/230-0 (230V/50A SCR) F023535
GTS-50/480-0 (480V/50A SCR) F000127
GTS-60/230-0 (230V/60A SCR) F023536
GTS-60/480-0 (480V/60A SCR) F000129
GTS-75/230-0 (230V/75A SCR) F023537
GTS-75/480-0 (480V/75A SCR) F023538
GTS-90/230-0 (230V/90A SCR) F023539
GTS-90/480-0 (480V/90A SCR) F000131
GTS-120/230-0-VEN90 (230V/120A SCR) F023541
GTS-120/480-0-VEN90 (480V/120A SCR) F000135
GTD-25/480-0 (480V/25A) F028717
GTD-25/480-1 (480V/25A) F028653
GTD-40/480-0 (480V/40A) F028718
GTD-40/480-1 (480V/40A) F028554
GTT-25/480-0 (480V/25A) F000140
GTT-25/480-1

Đại lý cảm biến tốc độ BRAUN cung cấp tại Việt Nam0

Đại lý cảm biến tốc độ BRAUN cung cấp tại Việt Nam1

Đại lý cảm biến tốc độ BRAUN cung cấp tại Việt Nam2

Đại lý cảm biến tốc độ BRAUN cung cấp tại Việt Nam3


Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán với Ms Thanh tại 173/13 Đường Số 28, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về số điện thoại (0908073098)

Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.

Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.

Tìm hiểu về Ms Thanh Tại đây
Ms Thanh
Ms Thanh CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA HOÀNG PHÚC
50% Tỷ lệ Mạng Lưới Kinh Doanh MBN
173/13 Đường Số 28, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Đại lý cảm biến tốc độ BRAUN cung cấp tại Việt Nam
642.000VND
Bình luận về sản phẩm:
Sản phẩm cùng chuyên mục

Ms ThanhCÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA HOÀNG PHÚC, Đại lý cảm biến tốc độ BRAUN cung cấp tại Việt Nam Mới 100%

173/13 Đường Số 28, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh - Đại lý cảm biến tốc độ BRAUN cung cấp tại Việt Nam