Đăng tin Mua Bán, Việc Làm, Quảng Bá hoàn toàn Miễn Phí
818.006 tin đăng mua bán và 290.581 thành viên

Đại lý GASTRON tại Việt Nam - GASTRON VIỆT NAM

Liên hệ
Thanh Tâm
Thanh Tâm 602/41 Điện Biên Phủ phường 22,Bình Thạnh

Chia sẻ:

  Đại lý GASTRON tại Việt Nam - GASTRON VIỆT NAM

  Mới 100%
  Liên hệ
  2 tuần trước - 602/41 Điện Biên Phủ phường 22,Bình Thạnh - Bến Cát - Bình Dương
  13 Đã xem chi tiết
  Đại lý GASTRON tại Việt Nam, hãng GASTRON tại Việt Nam
  Lời đầu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách  hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kính chúc Quý Khách sức khỏe, hạnh phúc và

  thịnh vượng. 


  GASTRON Việt Nam rất vui lòng được chung sức cùng Quý khách hàng!

  GASTRON PRODUCTS
  1
  VOC GAS DETECTOR
  GTD-5000 (NON FLAME PROOF - SUCTION)
  GTD-5000-SA
  GTD-5000-SP
  GTD-5000-SR
  GTD-5000F (FLAME PROOF - SUCTION)
  GTD-5000F-PID-SA 
  GTD-5000F-PID-SP
  GTD-5000F-PID-SR
  GTD-2000 DIFFUSION TYPE (FLAME PROOF -DIFFUSION)
  GTD-2000-PID-SA 
  GTD-2000-PID-SH
  2
  PORTABLE VOC GAS DETECTOR
  GPD-100 SERIES (NON FLAME PROOF - SUCTION)
  GPD-0100-SA
  3
  INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR
  GTD-5000F (FLAME PROOF - SUCTION)
  GTD-5000F-IR-SA
  GTD-5000F-IR-SH
  GTD-5000F-IR-SR
  4
  INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR
  GIR-3000A (FLAME PROOF - DIFFUSION)
  GIR-3000 Ex - HC-D 
  GIR-3000 Tx - CO-S 
  GIR-3000 Ex - HC-S 
  GIR-3000 Tx CO2-D 
  GIR-3000 Tx - CO-D 
  GIR-3000 Tx - CO2-S 
  GIR-3000 Tx - N2O-D 
  GIR-3000 Tx - N2O-S 
  Option:
  GDC000-OP - RS485
  RS-485  DIGITAL COMMUNICATION MODULE 
  Option: GDC000-OP - HART
  HART COMMUNICATION MODULE 
  5
  GAS DETECTOR & RECEIVER COMBINATION DETECTOR
  GTD-6000 (NON FLAME PROOF)
  GTD-6000 Ex - CA 
  GTD-6000 Tx - NH3
  GTD-6000 Ex - HEX
  GTD-6000 Tx - NO
  GTD-6000 Ex - TEX
  GTD-6000 Tx - NO2
  GTD-6000 Tx - O2
  GTD-6000 Tx - PO
  GTD-6000 Tx - Cl2
  GTD-6000 Tx - SO2
  GTD-6000 Tx - CO
  GTD-6000 Tx - SO3
  GTD-6000 Tx - EO
  GTD-6000 Tx - AsH3
  GTD-6000 Tx - H2
  GTD-6000 Tx - B2H6
  GTD-6000 Tx - H2S
  GTD-6000 Tx - BCl3
  GTD-6000 Tx - HCl
  GTD-6000 Tx - BF3
  GTD-6000 Tx - HCN 
  GTD-6000 Tx - Br2
  GTD-6000 Tx - COCl2
  GTD-6000 Tx - ClF3
  GTD-6000 Tx - F2
  GTD-6000 Tx - GeH4
  GTD-6000 Tx - HBr
  GTD-6000 Tx - HF
  GTD-6000 Tx - O3
  GTD-6000 Tx - PCL3 
  GTD-6000 Tx - PH3 
  GTD-6000 Tx - SiCl4
  GTD-6000 Tx - POCl3
  GTD-6000 Tx - SiH2Cl2
  GTD-6000 Tx - Si2H6
  GTD-6000 Tx - SiH4
  GTD-6000 Tx - TiCL4 
   GTD-6000 Tx - WF6 
  6
  TRANSMITTER TYPE GAS DETECTOR
  GTD-1000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION)
  GTD-1000 Ex - CA
  GTD-1000 Tx - COCl2            
  GTD-1000 Ex - HEX 
  GTD-1000 Tx - ClF3 
  GTD-1000 Ex - TEX
  GTD-1000 Tx - F2
  GTD-1000 Tx - O2 
  GTD-1000 Tx - GeH4
  GTD-1000 Tx - Cl2 
  GTD-1000 Tx - HBr
  GTD-1000 Tx - CO
  GTD-1000 Tx - HF
  GTD-1000 Tx - EO
  GTD-1000 Tx - O3
  GTD-1000 Tx - H2
  GTD-1000 Tx - PCL3
  GTD-1000 Tx - H2S 
  GTD-1000 Tx - PH3
  GTD-1000 Tx - HCl
  GTD-1000 Tx - POCl3
  GTD-1000 Tx - HCN
  GTD-1000 Tx - Si2H6
  GTD-1000 Tx - NH3
  GTD-1000 Tx - SiCl4
  GTD-1000 Tx - NO
  GTD-1000 Tx - SiH2Cl2
  GTD-1000 Tx - NO2
  GTD-1000 Tx - SiH4 
  GTD-1000 Tx - PO 
  GTD-1000 Tx - TiCL4
  GTD-1000 Tx - SO2
  GTD-1000 Tx - WF6 
  GTD-1000 Tx - SO3
  GTD-1000 Tx - BCl3
  GTD-1000 Tx - AsH3
  GTD-1000 Tx - BF3
  GTD-1000 Tx - B2H6
  GTD-1000 Tx - Br2 
  7
  SMART TYPE GAS DETECTOR
  GTD-2000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION)
  GTD-2000 Ex - CA
  GTD-2000 Tx - BCl3 
  GTD-2000 Ex - HEX
  GTD-2000 Tx - BF3
  GTD-2000 Ex - TEX
  GTD-2000 Tx - Br2 
  GTD-2000 Tx - O2 
  GTD-2000 Tx - COCl2  
  GTD-2000 Tx - Cl2
  GTD-2000 Tx - ClF3
  GTD-2000 Tx - CO
  GTD-2000 Tx - F2
  GTD-2000 Tx - EO
  GTD-2000 Tx - GeH4
  GTD-2000 Tx - H2
  GTD-2000 Tx - HBr 
  GTD-2000 Tx - H2S
  GTD-2000 Tx - HF
  GTD-2000 Tx - HCl
  GTD-2000 Tx - O3
  GTD-2000 Tx - HCN
  GTD-2000 Tx - PCL3 
  GTD-2000 Tx - NH3
  GTD-2000 Tx - PH3
  GTD-2000 Tx - NO
  GTD-2000 Tx - POCl3
  GTD-2000 Tx - NO2
  GTD-2000 Tx - Si2H6
  GTD-2000 Tx - PO
  GTD-2000 Tx - SiCl4 
  GTD-2000 Tx - SO2
  GTD-2000 Tx - SiH2Cl2 
  GTD-2000 Tx - SO3 
  GTD-2000 Tx - SiH4
  GTD-2000 Tx - AsH3
  GTD-2000 Tx - TiCL4
  GTD-2000 Tx - B2H6
  GTD-2000 Tx - WF6 
  8
  INTELLIGENT TYPE GAS DETECTOR
  GTD-3000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION)
  GTD-3000 Ex - CA
  GTD-3000 Tx - BF3
  GTD-3000 Ex - HEX
  GTD-3000 Tx - Br2 
  GTD-3000 Ex - TEX
  GTD-3000 Tx - COCl2 
  GTD-3000 Tx - O2 
  GTD-3000 Tx - ClF3 
  GTD-3000 Tx - Cl2
  GTD-3000 Tx - F2
  GTD-3000 Tx - CO
  GTD-3000 Tx - GeH4
  GTD-3000 Tx - EO
  GTD-3000 Tx - HBr
  GTD-3000 Tx - H2
  GTD-3000 Tx - HF
  GTD-3000 Tx - H2S
  GTD-3000 Tx - O3
  GTD-3000 Tx - HCl
  GTD-3000 Tx - PCL3
  GTD-3000 Tx - HCN
  GTD-3000 Tx - PH3
  GTD-3000 Tx - NH3
  GTD-3000 Tx - POCl3 
  GTD-3000 Tx - NO
  GTD-3000 Tx - Si2H6
  GTD-3000 Tx - NO2
  GTD-3000 Tx - SiCl4
  GTD-3000 Tx - PO
  GTD-3000 Tx - SiH2Cl2
  GTD-3000 Tx - SO2
  GTD-3000 Tx - SiH4
  GTD-3000 Tx - SO3 
  GTD-3000 Tx - TiCL4
  GTD-3000 Tx - AsH3 
  GTD-3000 Tx - WF6
  GTD-3000 Tx - B2H6
  GTD-3000 Tx - BCl3 
  9
  AUTO SAMPLING GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)
  GTD-5000 SERIES
  GTD-5000-SA
  GTD-5000-SP
  GTD-5000-SR
  PY-1000 
  PY-1000 
  10
  GTD-5000F-SERIES (EXCEPT SENSOR CARTRIDGE)
  GTD-5000F-SERIES (EXCEPT SENSOR CARTRIDGE)
  GTD-5000F-SA
  GTD-5000F-RH
  GTD-5000F-SR
  11
  AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)
  AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)
  GPD-0100-SA 
  PY-1000 
  12
  FLAME DETECTOR
  GTF-1100U (UV-IR) 
  0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 30m (Horizontal : 100° Vertical : 100°)
  GTF-1100T (TRIPLE IR) 
  0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 50m (Horizontal : 100° Vertical : 100°)
  13
  SENSOR GARTRIDGE for  MODEL : GTD-5000, GTD-5000F, GPD-100 
  14
  MULTI-CHANNEL RECEIVER UNIT
  GTC-200.SERIES (MULTI-CHANNEL TYPE)
  GTC-200-04CH
  GTC-200-14CH
  GTC-200-05CH
  GTC-200-15CH
  GTC-200-06CH
  GTC-200-16CH
  GTC-200-07CH
  GTC-200-17CH 
  GTC-200-08CH
  GTC-200-18CH
  GTC-200-09CH
  GTC-200-19CH
  GTC-200-10CH
  GTC-200-20CH
  GTC-200-11CH
  GTC-200-04CHEX
  GTC-200-12CH 
  GTC-200-10CHRA
  GTC-200-13CH
  15
  RECEIVER UNIT PRICE
  GTC-200.COM 
  COMMON CONTROL UNIT
  GTC-200.PWR 
  BATTERY BACK-UP MODULE
  GTC-200.CH 
  CHANNEL CONTROL UNIT
  16
  POWER SUPPLY UNIT (SPARE)
  PWR-2000-04
  04-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
   PWR-2000-06
  06-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
  PWR-2000-10
  10-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
  PWR-2000-12
  12-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
  PWR-2000-16
  16-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
  PWR-2000-20 
  20-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
  17
  SINGLE RECEIVER UNIT
  GTC-520 
  SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT(3-COLOR BAR GRAPHIC)
  GTC-540 
  SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT(3-COLOR BAR GRAPHIC)
   - DISPLAY
   - ATTACHED ALARM LIGHT
  GTC-550 
  SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT
   - DISPLAY
   - ATTACHED ALARM LIGHT
  18
  FLAME PROOF RECEIVER UNIT
  GTC-200F (MULTI-CHANNEL)
  GTC-200F-04CHEX
  GTC-200.COM 
  GTC-200.BAT 
  GTC-200.CH 
  PWR-2000-04 
  GTC-520F (FLAME PROOF SINGLE CHANNEL)
  GTC-520F 
  19
  GTL-200 (FLAME PROOF TYPE SOUNDER & BEACON)
  GTL-200
  LED LENS / ROTATING REFLECTION
  GTL-200B
  SIGNAL PHONE
  GTL-200L
  LED LENS / ROTATING REFLECTION

  Đại lý GASTRON tại Việt Nam - GASTRON VIỆT NAM

  Chia sẻ:
Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán "Đại lý GASTRON tại Việt Nam - GASTRON VIỆT NAM giá Liên hệ " với Thanh Tâm tại 602/41 Điện Biên Phủ phường 22,Bình Thạnh, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về Thanh Tâm (0914 981 967). Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.
Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.
Tìm hiểu về Thanh Tâm Tại đây
Thanh Tâm
Thanh Tâm
602/41 Điện Biên Phủ phường 22,Bình Thạnh Xem bản đồ
4 sao / 1 đánh giá

0914 981 967
WebVip
Chưa có page VIP
Ngày tham gia
2018-04-19 15:41:54
1.199 Lượt xem tin đăng

Thanh Tâm, Đại lý GASTRON tại Việt Nam - GASTRON VIỆT NAM Mới 100%

602/41 Điện Biên Phủ phường 22,Bình Thạnh - Bến Cát - Bình Dương - Đại lý GASTRON tại Việt Nam - GASTRON VIỆT NAM