dây thừng an toàn, dây thừng trang trí thành lưới, dây an toàn cứu sinh, dây kéo hàng, cẩu hàng
Dây thừng chất pp, màu trắng, có vằn xanh đỏ hoặc màu trắng tinh.
Dây tính theo m hoặc kilogram
Dùng trong xây dựng để chắn hành lang, cứu sinh an toàn
Có nhiều loại từ 4mm đến 36mm