Hue Tinh chuyen san xuat kep sat , lo xo va de lo xo wobbler cac loai chuyen dung cho quang cao san pham , gia tot nhat thi truong
De lo xo wobbler dung cho san pham kich thuoc a5 va a4 .
Son tinh dien du mau sac lua chon .