Diêm
-Quy cách: vỏ giấy, khay nhựa
-Số que: 8 que
-Logo: in theo thiết kế
-Sl tối thiểu 3.000sp