Đăng tin Mua Bán, Việc Làm, Quảng Bá hoàn toàn Miễn Phí
820.185 tin đăng mua bán và 291.641 thành viên

Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai

10.000VND
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Địa chỉ: Số 41, Ấp Bình Hoá, Xã Hoá An, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai - Biên Hòa - Đồng Nai
 • Chuyên mục: Hóa chất
 • 862 Đã xem chi tiết
Nguyễn Thị Thúy An
Nguyễn Thị Thúy An Hóa chất miền nam
Số 41, Ấp Bình Hoá, Xã Hoá An, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Chia sẻ:
  Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai

  VIP 1 Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai

  Mới 100%
  10.000VND
  • 038237xxxx đã mua số lượng 1 vào 4 tháng trước
  • 090146xxxx đã mua số lượng 1 vào 8 tháng trước
  5 tháng trước - Số 41, Ấp Bình Hoá, Xã Hoá An, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai - Biên Hòa - Đồng Nai
  862 Đã xem chi tiết
  DANH MỤC HÓA CHẤT TINH KHIẾT THÍ NGHIỆM XILONG

  Kẽm oxit ZnO AR 500g
  Axit Clohydric HCl AR 500ml
  Kali florua KF.2H2O AR 500g
  Kali cacbonat K2CO3.1/2H2O AR 500g
  Natri kim loại Na CP 250g
  Etylen Điamin (NH2CH2)2 CP 500g
  A.Pecloric HClO4 AR 500ml
  Kali iođua KI AR 500g
  Natri selenit Na2SeO3 AR 50g
  Kali photphat dibasic K2HPO4 AR 500g
  Dimetylfocmamit (CH3)2HCON AR 500ml
  Metyl đỏ C15H15N3O2 AR 25g
  Congo đỏ C32H22N6Na2O6S2 Ind 25g
  L­ưu huỳnh bột S CP 500g
  Sắt II sunphat FeSO4.7H2O AR 500g
  Bitmut nitrat Bi(NO3)2.5H2O AR 500g
  Bromo thymol xanh C27H28Br2O5S Ind 10g
  Natri silicat tinh thể Na2SiO3.9H2O AR 500g
  Ete dầu hoả 30-60 JHD AR 500ml
  Piriddin C5H5N CP 500ml
  Bari cacbonat BaCO3 AR 500g
  Indigo cacmin C16H8N2Na2O8S2 Ind 25g
  Natri bisunphit NaHSO3 AR 500g
  A.Oleic C18H34O2 AR 500ml
  Kali cromat K2CrO4 AR 500g
  Glyxin NH2CH2COOH BR 100g
  Clobenzen C6H5Cl CP 500ml
  n-Heptan C7H16 AR 500ml
  Lysin AR 5g
  SPAN80 C22H44O6 LR 500ml
  A.Xitric tinh thể C6H8O7.H2O AR 500g
  Amoni sunphat (NH4)2SO4 AR 500g
  Ure NH2CONH2 AR 500g
  Murexit C8H8O6S6 Ind 25g
  Amoni hydroxit NH4OH AR 500ml

  Focmalin HCHO AR 2500ml
  Natri hypôphôtphit NaH2PO2 CP 500g
  Bari nitrat Ba(NO3)2.H2O AR 500g
  A.Butyric C3H9COOH AR 250ml
  A.Tungstophotphoric H4SiO4(W3O9)4H4O40SiW12 AR 100g
  Piriddin C5H5N AR 500ml
  Natri axetat khan NaCH3COO AR 500g
  Phenol C6H5OH AR 500g
  Kali hyhtalat C8H5KO4 PT 100g
  Pyrogalon C6H3(OH)3 AR 100g
  Hydroxylamin NH2.OH.HCl AR 25g
  Bari cromat BaCrO4 AR 500g
  Alizarin vàng GG C13H8N3NaO5 Ind 25g
  Toluidin C7H9N CP 500ml
  1,1,2,2 Tetracloetan C2H2Cl4 AR 100ml
  Xyclohexanol C6H11OH AR 500ml
  Tinh bột tan (C6H10O5)n AR 500g
  A.Flohydric HF AR 500ml
  Amoni photphat monobassic NH4H2PO4 AR 500g
  Metyl isobutyl xeton C6H12O AR 500ml
  Bromocresol xanh C21H14Br4O5S Ind 5g
  Kali sunphat K2SO4 AR 500g
  Natri axetat tinh thể NaCH3COO.3H2O AR 500g
  Amoni axetat NH4CH3COO AR 500g
  Calcein C30H24N2Na2O13 AR 10g
  anpha Naptol C10H8O AR 100g
  Glyxerin C3H8O3 AR 500ml

  A.Cromotropic C10H8O3S AR 25g
  Sắt III sunphat Fe2(SO4)3.xH2O AR 500g
  Kali flosilicat K2SiF6 CP 500ml
  Amoni oxalat (NH4)2C2O4.H2O AR 500g
  A.Axetic 36% CH3COOH AR 500ml
  Kali nitrit KNO2 AR 500g
  DCP Ca2HPO4 AR 500g
  Benzoyl peroxit C14H1004 AR 500g
  Thionylclorua Cl2OS CP 500ml
  Naftalen C10H8 AR 250g
  Đồng II clorua CuCl2.2H2O CP 500g
  Đồng bột Cu AR 500g
  Liti hydroxit LiOH.H2O AR 500g
  Natri nitrat NaNO3 AR 500g
  Sodium fluoaluminate Na3AlF6 CP 500g
  Natri bisunphat NaHSO4.H2O AR 500g
  Stronti sunphat Sr(SO4) AR 500g
  A.Lactic C6H6O3 AR 500ml

  Etyl axetat CH3COOC2H5 AR 500ml
  Thymol C10H14O AR 25g
  Pepton BR 500g
  PEG4000 CP 500g
  Amoni vanadat NH4VO3 AR 100g
  Metyl isobutyl cacbinol C6H14O AR 500ml
  Bari hydroxit Ba(OH)2.8H2O CP 500g
  Mangan clorua MnCl2.4H2O AR 500g
  A.Oxalic H2C2O4.2H2O AR 500g

  A.Crom xanh đen C16H9N2Na3O12S3 AR 10g
  Natri rodizonat CP 5g
  Mangan sunphat MnSO4.H2O AR 500g
  Hydroquinolin C9H7NO AR 25g
  Phèn crôm KCr(SO4)2.12H2O AR 500g
  DEG C4H10O3 AR 500ml
  Natri photphat dibasic tinh thể Na2HPO4.12H2O AR 500g
  A.Focmic HCOOH AR 500ml

  A.Propionic C2H5COOH AR 500ml

  n-Butanol C4H10O AR 500ml

  Canxi hydroxit Ca(OH)2 AR 500g

  Natri borac Na2B4O7.10H2O AR 500g
  Dầu Ceda FMP 25ml
  Đồng II oxit bột CuO AR 500g
  Triclometan CHCl3 AR 500ml
  Thuỷ ngân I Clorua Hg2Cl2 AR 250g
  Coban oxit Co2O3 AR 100g
  PAR C11H9N3O2 AR 10g
  Natri sunphit Na2SO3 AR 500g
  Trietanolamin (C2H5OH)3N AR 500ml
  A.Sunphuric H2SO4 AR 500ml
  Natri sunphua Na2S.9H2O CP 500g
  Đithizon C13H12H4S AR 5g
  VitaminC C6H8O6 AR 25g
  Dung dịch Brom3% Br2 AR 500ml
  Kẽm sunphat ZnSO4.7H2O AR 500g
  Axetic anhydrit (CH3CO)2O AR 500ml
  Đồng sunphat tinh thể CuSO4.5H2O AR 500g

  Natri photphat Na3PO4.12H2O AR 500g
  Thiếc sunphat SnSO4 AR 500g
  Canxi Cacbonat CaCO3 AR 500g
  Xylen C6H4(CH3)2 AR 500ml
  Benzoylclorua C7H5ClO AR 500ml
  Nhôm clorua khan AlCl3 AR 500g
  A.Nitric HNO3 AR 500ml
  Dietanolamin HN(Ch2CH2OH)2 AR 500ml
  Kali clorua KCl AR 500g
  Natry tetraphenyl boron C24H20BNa AR 10g
  Đồng II clorua CuCl2.2H2O AR 500g
  Canxi sunphat CaSO4.2H2O AR 500g
  Fufural C5H4O2 AR 500ml
  Natri bisunphit NaHSO3 AR 500g
  Natri azit NaN3 AR 100g
  A.Sunphanilic NH2C6H4S AR 100g
  PAN C15H11N3O Ind 5g
  Chì nitrat Pb(NO3)2 AR 500g
  Amoni florua NH4F AR 250g
  ETOO C20H12N3NaO7S AR 25g
  Ete dầu hoả 60-90 AR 500ml
  Axeton CH3COCH3 AR 500ml
  Kẽm clorua ZnCl2 AR 500g
  Thuỷ ngân iotđua HgI2 AR 100g
  Natri hydrosunphit Na2S2O4 CP 500g
  Canxi Clorua tinh thể CaCl2.2H2O AR 500g
  Đồng II nitrat Cu(NO3)2.3H2O CP 500g
  Thuỷ ngân II nitrat Hg(NO3)2.H2O AR 500g
  Crom nitrat Cr(NO3)2 AR 500g
  A.Salixilic C7H8O2N2 AR 250g
  Bromo cresol tím C21H16Br2O5S Ind 25g
  Nhôm tấm Al AR 250g
  Metyl etyl xeton C4H8O AR 500ml
  Kẽm axetat Zn(CH3COO)2.2H2O AR 500g
  IAA CP 1g
  Benzen C6H6 AR 500ml
  Heliotropin C8H6O3 LR 500g
  Liti clorua LiCl.H2O AR 500g
  Nitrobenzen C6H5NO3 AR 500ml
  Ete etylic (C2H5)2O AR 500ml

  Cloralhydrat C2H3Cl3O2 CP 250g
  Coban nitrat Co(NO3)2.6H2O AR 100g
  Metyl meta acrylat C5H8O2 CP 500ml
  A.Cromic CrO3 AR 500g
  Vôi xôda AR 500g
  Iốt I2 AR 250g
  A.Amidosulfuaric H3NO3S AR 100g
  A.Flosilisic H2SiF6 CP 500ml
  Naftinamin C10H9N CP50g
  Xeri sunphat CeSO4.4H2O AR 25g
  Amoni sunphit (NH4)2SO3 AR 500g
  Kali thioxyanat KSCN AR 500g

  n-Amyl ancol AR 500ml
  Xyclohexan C6H12 AR 500ml
  Đi butyl phtalat C16H22O4 AR 500ml
  Magiê oxit MgO AR 500g
  Kẽm hạt Zn AR 500g
  Xeri oxit CeO AR 100g
  Bạc nitrat AgNO3 AR 100g

  A.Metacrylic C4H6O2 AR 500ml
  Thiếc II clorua SnCl2.2H2O AR 500g
  Natri cromat NaCrO4.4H2O AR 500g
  Giemsa BR 25g
  Eosin Y TQ-AR-25g
  Kali feroxyanua K4FeCN6.3H2O AR 500g
  Silicagen hút ẩm SiO2 TQ-CN-25kg

  Nhôm oxit Al2O3 AR 500g
  Natri lauryl sunphat C12H25NaO4S AR 250g
  Antimon clorua SbCl3 AR 500g
  Natri benzoat NaC6H5COO AR 250g
  Etyl axetat CH3COOC2H5 AR 500ml
  DL-Alanin CH3CH(NH2)COOH BR 25g
  NAA C12H1002 AR 10g
  Cacbon đisunphua CS2 AR 500ml
  Amoni molipđat (NH4)6Mo7O24.4H2O AR 500g
  A.Dodecanoic C12H24O2 AR 500g
  Magiê sunphat MgSO4 AR 500g
  Tolidin C14H6N2 AR 25g
  Metyl etyl xeton C4H8O AR 500ml
  Canxi kim loại Ca AR 500g
  Đường gluco C6H12O6.H2O AR 500g
  Tributtyl photphat C12H27O4P CP 500ml
  Malachit xanh C48H50N4O4.2H2C2O4 Ind 100g
  Thuốc tím KMnO4 AR 500g
  Axít gibberellic-GA3 C19H22O6 TQ-1kg

  Amoni đicromat (NH4)2Cr2O7 AR 500g
  Crom clorua CrCl3 AR 500g
  Kali bromat KBrO3 TQ-CN-50kg

  1,4 Butinđiol C4H6O2 CP 500g
  Đồng sunphat tinh thể CuSO4.5H2O AR 500g
  A.Nitric HNO3 AR 2500ml
  Natri hyposunphit Na2S2O3.5H2O AR 500g
  Amoni cacbonat (NH4)2CO3 AR 500g
  Aninilin C6H5NH2 AR 500ml
  Thuỷ ngân axetat Hg(CH3COO)2 AR 100g
  Focmalin HCHO AR 500ml
  Zirconi oxit ZrO2 AR 100g
  Alizarin đỏ S C14H7NaO7S.H2O Ind 25g
  Thuỷ ngân II clorua HgCl2 AR 500g
  Liti sunphat Li2SO4.H2O AR 100g
  Toluen C6H5CH3 AR 500ml

  Metyl tím C25H30ClN3 Ind 25g
  Natri bicacbonat NaHCO3 AR 500g
  Tetrahydrofural C4H8O AR 500ml
  Natri oxalat Na2C2O4.2H2O AR 500g
  Kali nitrat KNO3 AR 500g

  A.Sucinic C4H6O4 AR 500g
  Natri sunphit Na2SO3 CP 500g
  Đi Metyl sunphoxit C2H6OS AR 500ml
  Axeton nitryl CH3CN AR 500ml
  Fucsin bazo C20H20ClN3 AR 25g
  Kali photphat monobasic KH2PO4 AR 500g
  1,4 Đioxan C4H8O2 AR 500ml
  A.Stearic C18H36O2 AR 500g
  Parafin lỏng CP 500ml
  Benzylancol C6H5CH2OH CP 500ml
  Etanolamin OHCH2CH2NH2 AR 500ml
  Diclometan CH2Cl2 AR 500ml
  Metanol CH3OH AR 500ml
  Crystal tím C25H30ClN3 Ind 25g
  Oxit chì đỏ Pb3O4 AR 500g
  Natri dimetylthiocacbamat C5H10NNaS2.2H2O AR 100g
  Niken clorua NiCl2.6H2O AR 500g
  Amoni xitrat (NH4)3C6H5O7 AR 500g
  beta Naftol C10H8O AR 100g
  Acrylamit C3H6NO AR 250g
  Thuỷ ngân II sunphat HgSO4 AR 250g
  Kali pesunphat K2S2O8 CP 500g
  Kali xyanua KCN AR 500g
  Benzaldehit C6H5CHO AR 500ml
  Thiếc oxit SnO2 AR 500g
  Natri photphat monobassic NaH2PO4.2H2O AR 500g
  Kali vàng xyanua K2AuCN6 AR 1g
  Than hoạt tính C AR 500g
  Styren C8H8 CP 500ml
  Niken sunphat NiSO4.7H2O AR 500g
  Amyl axetat C7H14O2 AR 500ml
  Mangan nitrat dung dịch 50% Mn(NO3)2 CP 500ml
  Kali metabisunphit K2S2O5 AR 500g
  Sắt III oxit Fe2O3 AR 500g
  Stronti clorua SrCl2.6H2O CP 500g
  Chì đioxit PbO2 AR 500g
  Titan oxit TiO2 AR 500g
  1,2Đicloetan ClCH2CH2Cl AR 500ml
  Aga-Aga BR 500g
  n-Hexan C6H14 AR 500ml
  Natri nitrit NaNO2 AR 500g
  A.Sunphosalixylic C7H6O6S2.H2O AR 100g
  A.Bromhydric HBr AR 500ml
  Catmi clorua CdCl2 AR 100g
  Dextro (C6H10O5)n.xH2O AR 500g
  Điphenylamin C12H11N AR 100g
  A.Sunphuric H2SO4 AR 2500ml

  Cồn tuyệt đối C2H5OH AR 500ml

  A.Axetic CH3COOH AR 500ml
  Natri hypoclorit NaOCl CP 500ml
  Natri bohydrua NaBH4 AR 100g
  Natri sunphat khan Na2SO4 AR 500g

  Natri laurylsunphat C12H25NaO3S CP 500g
  izo Amyl ancol C5H11OH AR 500ml
  A.Benzoic C6H5COOH AR 250g
  Natri florua NaF AR 500g
  Amoni nikel sunphat (NH4)22Ni(SO4)2.6H2O AR 500g
  Chì axetat bazo Pb(CH3COO)2.3H2O AR 500g
  A.Thioglycolic C2H4O2S AR100ml
  Glyoxan C2H2O2 AR 500ml
  Nhôm sunphat tinh thể Al2(SO4)3.18H2O CP 500g
  Natriflosilicat Na2SiF6 AR 500g
  Cacmin Ind 10g
  Tribrom metan CHBr3 AR 100ml
  Kali đicromat K2Cr2O7 AR 500g
  Tricloaxetic Cl3CCOOH CP 500g
  Coban sunphat CoSO4.7H2O AR 100g
  Stronti nitrat Sr(NO3)2 AR 500g
  Antimon oxit Sb2O3 AR 500g
  Amoni sunphua (NH4)2S AR 500ml
  Resocxinol C6H6O2 AR 100g
  Thioure (NH2)2CS AR 500g
  Acrylonitryl CH2=CHCN CP 500ml
  Urotropin C6H12N4 CP 500g
  Kali hydroxit KOH AR 500g
  A.Boric H3BO3 AR 500g
  Bitmut subnitrat 4BiNO3(OH)2.BiO(OH) AR 500g
  Metyl dacam C14H14N3NaO3S AR 25g
  Amoni hydroxit NH4OH AR 2500ml
  Kaliclorat KClO3 AR 500ml
  Thuỷ ngân I nitrat Hg2(NO3)2.2H2O AR 250g
  Axetyl axeton C5H8O2 AR 500ml
  Mangan cacbonat MnCO3 AR 500g
  Bari sunphat BaSO4 AR 500ml
  Amoni clorua NH4Cl AR 500g
  Natri cacbonat khan Na2CO3 AR 500g
  Alizarin vàng R C13H8N3NaO5 Ind 25g
  Gielatin BR 500g

  Bari clorua BaCl2.2H2O AR 500g
  Magiê clorua MgCl2.6H2O AR 500g
  1,2Dinitrophenylhydrazin C6H6N4O4 AR 25g
  Đồng I clorua CuCl AR 500g
  Amoni thioxyanat NH4SCN AR 500g
  Canxi axetat Ca(CH3COO)2.H2O AR 500g
  Kali feryxyanua K3FeCN6 AR 500g
  IBA C12H13NO2 AR 1g
  Chì sunphat PbSO4 AR 500g
  Tetraclorua cacbon CCl4 AR 500ml

  A.Photphoric H3PO4 AR 500ml
  Crom oxit Cr2O3 CP 500g
  Amoni sắt III sunphat NH4Fe(SO4)2.12H2O AR 500g
  Nhôm nitrat tinh thể Al(NO3)2.9H2O AR 500g
  Amido đen 10B C22H14N6Na2O9S2 Ind 10g
  Sắt sunphua FeS CP 500g
  Etyl axetat CH3COOC2H5 AR 500ml
  Natri pyrophotphat Na4P2O7.10H2O AR 500g
  Coban clorua CoCl2.6H2O AR 100g
  Thuỷ ngân oxit đỏ HgO AR 100g
  Bitmut oxit Bi2O3 AR 500g
  Amoni nitrat NH4NO3 AR 500g
  Nhôm bột Al AR 500g
  Xylenol dacam C31H30N2Na2O13S AR 5g
  Bromophenol xanh C19H10Br4O5S Ind 25g
  Kali pyrosunphat K2S2O7 AR 500g
  Natri clorua NaCl AR 500g
  Anhydric maleic C4H2O3 AR 500g
  Thiếc hạt Sn AR 500g
  Kali nhôm sun phat KAl(SO4)2 AR 500g
  Natri stanat NaSnO3.9H2O CP 500g
  Axetandehit 40% CH3CHO AR 500ml
  Oxi già H2O2 30% AR 500ml

  Oxit chì vàng PbO AR 500g
  Sắt bột Fe CP 500g
  Na2EDTA C10H14N2Na2O8.H2O AR 250g
  Amoni pesunphat (NH4)2S2O8 CP 500g
  Canxi nitrat Ca(NO3)2.4H2O CP 500g
  D.Manitol C6H14O6 AR 100g
  Iso Octan C8H18 AR 500ml
  A.Fumaric CP100g
  Anhydric succinic C4H4O3 CP 100g
  Chì axetat Pb(CH3COO)2.PbOH AR 1000g
  Axit Clohydric HCl AR 2500ml
  Amoni xeri sunphat (NH4)2Ce(SO4)2.4H2O AR 25g
  Sắt III clorua tinh thể FeCl3.6H2O AR 500g
  Etylen Điamin (NH2CH2)2 CP 500ml
  iso propanol C3H8O AR 500ml

  Natri peroxit Na2O2 AR 500g

  Metylamin CH3NH2 AR 500ml
  A.Tactric C4H6O6 AR 500g
  Canxi oxit CaO AR 500g
  Butyl axetat C5H1002 AR 500ml
  Xanh metylen C16H18ClN3S.3H2O AR 25g
  Natri molipdat Na2MoO4 AR 500g
  Kẽm bột Zn AR 500g
  Niken nitrat Ni(NO3)2 AR 500g
  Mangan đioxit MnO2 AR 250g
  Kali iodat KIO3 AR 100g
  Natri dicromat Na2CrO7.2H2O AR 500g
  Ninhydrin C9H4O3.H2O AR 5g
  Amoni pesunphat (NH4)2S2O8 AR 500g
  Natri metabisunphit Na2S2O5 AR 500g
  Metyl thimol xanh C37H44N2O12S AR 5g
  Kali bicacbonat KHCO3 AR 500g
  Photpho đỏ P AR 500g
  Phenolftalein C20H14O4 AR 25g
  Anhydric phtalic C8H4O3 AR 500g
  Para Focmaldehit (CH2O)n AR 500g
  Muối Morh (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O AR 500g
  Nhôm foil Al AR 500g
  Natri xitrat Na3C6H5O7 AR 500g
  A.Sunphamic H2NSO3 AR 100g
  Na2EDTA C10H14N2Na2O8.H2O TQ-CN-25kg

  Magiê bột Mg CP 500g
  Thiếc IV clorua SnCl4.5H2O AR 500g
  Phenol đỏ C19H14O5S Ind 25g
  Hydrazin sunphat NH2.NH2.H2SO4 AR 100g
  Bạc sunphat Ag2SO4 AR 100g
  Sắt III nitrat Fe(NO3)3.9H2O AR 500g
  Dietylamin (C2H5)2NH AR 500ml
  PVP CP 250g
  Kali Natri tactrat KNaC4H4O6.4H2O TQ-CN-25kg
  iso Butanol C4H9OH AR 500ml
  Etylen glycol (C2H2.OH)2 AR 500ml
  Kali antimoni tactrat C4H4KO7Sb.1/2H2O AR 500g
  A.Acrylic C3H4O2 CP 500ml
  A.Picric (OH)C6H2(NO3)3 AR 25g
  1-Octanol C8H18O AR 500ml
  1-10 Phenaltrolin C12H8N2.H2O AR 5g
  Thuốc thử nồng độ Vichemgold trong quá trình chiết tách vàng từ quặng A-B TQ

  Axit sunphuaric H2SO4 China - AR - 500ml

  Axit Nitric HNO3 TQ - AR - 500ml
  Natri hydroxit NaOH TQ-AR-0,5kg

  Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai

  Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai

  Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai

  Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai

  Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai

  Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai

  Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai

  Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai

  Chia sẻ:
Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán "Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai giá 10.000 VND " với Nguyễn Thị Thúy An tại Số 41, Ấp Bình Hoá, Xã Hoá An, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về Nguyễn Thị Thúy An (0933 057 489). Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.
Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.
Tìm hiểu về Nguyễn Thị Thúy An Tại đây
Nguyễn Thị Thúy An
Hóa chất miền nam
Số 41, Ấp Bình Hoá, Xã Hoá An, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai Xem bản đồ
5 sao / 1 đánh giá

0933 057 489
WebVip
Chưa có page VIP
Giờ mở cửa
Luôn mở của
Ngày tham gia
2017-04-08 10:49:09
36.652 Lượt xem tin đăng
Trang 1/1

Nguyễn Thị Thúy AnHóa chất miền nam, Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai Mới 100%

Số 41, Ấp Bình Hoá, Xã Hoá An, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai - Biên Hòa - Đồng Nai - Hóa chất phòng thí nghiệm của Xilong ở Đồng Nai