876.564 tin đăng 390.217 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Hóa chất

Bán Kali-Iot,Potassium-Iodide,Ki
675.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Sodium Lauryl Sulfate, SLS
56.000VND
giá gốc: 58.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Dầu Parafin, Ban Paraffin-Oil-Parafin
20.000VND
giá gốc: 23.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Ba Đình - Hà Nội
Bán Potassium Gold Cyanide,Ban-KAu(CN)2-PGC-Bán-Muối-Vàng
520.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Đồng Pyrophosphate-Cu2P2O7
160.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán hóa chất tẩy sơn Paint-Remover-Tẩy-Sơn
52.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Ba Đình - Hà Nội
Bán Diethylene-Glycol-DEG-C4H10O3
23.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Ba Đình - Hà Nội
Bán Copper-Sulfate CuSO4-Đồng-Sunphat
63.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Sodium Lignosulphonate,Natri Lignosulphonate
13.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán NiSO4-Nickel-Sulfate-Niken-Sunphat
110.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Vi-chem-Gold-bán Ap-chem-gold -bán Gold-Dressing-Agent Hàng Trung Quốc
115.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Ba Đình - Hà Nội
Bán Polycarboxylate ( PCE, PCA ) phụ gia bê tông
33.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán KBrO3-Potassium-Bromate-Kali-Bromat
150.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Brass-Salt mạ đồng giả cổ
220.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Poly aluminum chloride, PAC
13.500VND
giá gốc: 13.800VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Bán Natri stannat, Sodium Stannate, Na2SnO3
11.200.000VND
giá gốc: 11.500.000VND
VIP5 Trần Văn Tuyên - Công Ty TNHH Hóa Chất Mê Kông Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Lùi lại Trang 4/3