Card visit ấn tượng – yếu tố quyết định thương hiệu

03 hộp/nội dung -> giá 57.000đ/hộp -> thành tiền 170.000đ

05 hộp/nội dung -> giá 40.000đ/hộp -> thành tiền 200.000đ

10 hộp/nội dung -> giá 25.000đ/hộp -> thành tiền 250.000đ

20 hộp/nội dung -> giá 24.000đ/hộp -> thành tiền 480.000đ

Catalogue, Brochure, Bao thư, Giấy tiêu đề, Túi giấy, Hộp giấy , Thẻ treo, Thẻ gilf, Tem nhãn decal các loại…

Vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt nhất:

THIỆP CƯỚI DƯƠNG QUANG
Địa chỉ: A18/19 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM