Kệ Mica để bàn mới
Nổi bật
Thiết kế mới
Cắt Khắc Độc Đáo


Sản phẩm : Kệ Mica KAS121-Thân mica xanh coban 835
Nội dung bằng mica trong 2mm
Tờ rơi để vào kệ là ngang 10, cao 20 cm, (brochure)