Chuyen san xuat kep va lo xo boc nhua , lo xo inox, son tinh dien cac loai bang may moc tu dong , nang luc san xuat lon dap ung nhieu don hang lon cung luc ra hang nhanh trong vai ngay .