Mắt kính chất lượng cao lọc ra 99,9% tia UV
-Chống trầy vỏ cứng
-Đã kiểm tra tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế