Lưới Hàn Mạ Kẽm D1, D2, D3, D4 - Lưới Trang Trí
Lưới Hàn Mạ Kẽm D1, D2, D3, D4 - Lưới Trang Trí
Lưới Hàn Mạ Kẽm D1, D2, D3, D4 - Lưới Trang Trí
0989 457 958
--[Bạn hãy chọn]--

Lưới Hàn Mạ Kẽm D1, D2, D3, D4 - Lưới Trang Trí

Chúng tôi phân phối sản phẩm lưới mạ kẽm như sau:
1. Lưới thép hàn D1 ô 12x12 mạ kẽm
- Đường kính dây thép : 1ly
- Mắt lưới : 10x10, 12x12, 15x15, 20x20
- Quy cách: 1m x 30m/cuộn và 1,2m x 30m/cuộn
2. Lưới thép hàn D2 ô 20x20, 25x25, 50x50 mạ kẽm