Mặt nạ phòng độc AMN-3M 6800 -BVĐHH116

Đạt tiêu chuẩn NIOSH
Covers toàn bộ khuôn mặt
nhẹ, chất liệu bền tăng cường người mặc thoải mái