chuyên may bán trang phục biểu diễn hoa phượng. nhận đơn đăt hàng theo yêu cầu.giao hàng đúng thời gian trên hợp đồng