chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê trang phục biểu diễn và bán chuyển hàng toàn quốc.