459.324 tin đăng 423.788 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Máy bơm bùn

Tìm thấy 134 sản phẩm
Máy bơm chìm hút bùn HSF280-11.5 26/HSF280-11.5 20 ( NTP )
7.285.000VND
giá gốc: 7.652.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn HSF2100-17.5 20 ( NTP )
21.088.000VND
giá gốc: 23.200.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn có phao NTP HSF250-1.37 26T (1/2HP)
2.963.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn inox NTP SSF250-1.75 20 / SSF250-1.75 26 (1HP)
14.839.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn Inox SSF280-11.5 26/SSF280-11.5 20 ( NTP )
23.844.000VND
giá gốc: 24.520.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF2100-15.5 20 (7.5HP)
17.753.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF250-1.37 26 / HSF250-1.37 20 (1/2HP)
2.292.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF280-12.2 20 / HSF280-12.2 26 (3HP)
9.544.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn HSF280-1.75 26/HSF280-1.75 20 ( NTP )
4.344.000VND
giá gốc: 4.600.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF2100-17.5 20 (10HP)
21.088.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn có phao HSF240-1.25 26T ( NTP )
2.415.000VND
giá gốc: 2.641.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn inox NTP SSF280-12.2 20 / SSF280-12.2 26 (3HP)
29.680.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn có phao NTP HSF280-11.5 20T / HSF280-11.5 26T (2HP)
8.715.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn có phao NTP HSF240-1.25 26T (1/3HP)
2.415.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn NTP HSF240-1.25 26 (1/3HP)
2.074.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh
Máy bơm chìm hút bùn có phao NTP HSF280-1.75 26T / HSF280-1.75 20T (1HP)
5.231.000VND
Công Ty Tnhh Gia Hinh Phát - CÔNG TY TNHH GIA HINH PHÁT Quận 6 - Hồ Chí Minh