Vật Tư Nghành Ống Công Nghiệp
Vật Tư Nghành Ống Công Nghiệp
Vật Tư Nghành Ống Công Nghiệp
0397331678
Đội 1, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

Vật Tư Nghành Ống Công Nghiệp

Chúng tôi chuyên sản xuất và nhập khẩu các loại ống ông nghiệp, Ống kỹ thuật phụ vụ ngành công nghiệp, Nông Nghiệp, Ngư nghiệp...