Pantone Plus Metallics Fromula Guide Coated GG1507
Gồm 301 màu

Pantone Plus Metallics Fromula Guide Coated GG1507 - mới nhất hiện nay gồm 1 quyển C

Mã số màu thuộc hàng 8 ví dụ: 8062 C, 8063 C,

Ứng dụng: dùng cho in ấn bao bì kim loại, in ống đồng, nhủ kim loại..