Pantone Plus Color Bridge Coated GG6103N
Gồm 1849 màu

Pantone Plus Color Bridge Coated GG6103N là phiên bản mới nhất năm 2016 của loại Pantone Color Bridge, thay thế cho GG6103

Gồm 1 quyển Coated, chứa 1849 màu ( đã thêm 112 màu mới), hệ màu C, CMYK, RGB, HTML .

Dùng cho in ấn, thiết kế...