876.564 tin đăng 399.369 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Phân bón, thuốc trừ sâu

Combo 100 gói phân bón lá siêu lân hữu cơ – npk 25g
900.000VND
giá gốc: 1.000.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Combo 150 gói phân bón lá siêu lân hữu cơ – npk 25g
1.350.000VND
giá gốc: 1.500.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Combo 200 gói phân bón lá siêu lân hữu cơ – npk 25g
1.800.000VND
giá gốc: 2.000.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Combo 250 gói phân bón lá siêu lân hữu cơ – npk 25g
2.250.000VND
giá gốc: 2.500.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Combo 300 gói phân bón lá siêu lân hữu cơ – npk 25g
2.700.000VND
giá gốc: 3.000.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Combo 350 gói phân bón lá siêu lân hữu cơ – npk 25g
3.150.000VND
giá gốc: 3.500.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Combo 50 gói phân bón lớn trái hữu cơ kmax (k+)
450.000VND
giá gốc: 500.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Combo 250 gói phân bón lớn trái hữu cơ kmax (k+)
2.250.000VND
giá gốc: 2.500.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
1 thùng phân bón lớn trái hữu cơ kmax (k+)
3.600.000VND
giá gốc: 4.000.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Combo 300 gói phân bón lớn trái hữu cơ kmax (k+)
2.700.000VND
giá gốc: 3.000.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Combo 5 gói to củ khoai mì khoai lang
440.000VND
giá gốc: 490.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Combo 10 gói to củ khoai mì khoai lang
880.000VND
giá gốc: 980.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Combo 15 gói to củ khoai mì khoai lang
1.320.000VND
giá gốc: 1.470.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Combo 5 gói phân bón lớn trái nhanh
440.000VND
giá gốc: 490.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Combo 10 gói phân bón lớn trái nhanh
880.000VND
giá gốc: 980.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Combo 15 gói phân bón lớn trái nhanh
1.320.000VND
giá gốc: 1.470.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên