876.564 tin đăng 407.290 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Phân bón, thuốc trừ sâu

Phân bón lá Combo 10 gói Phân bón Siêu Lân Npk - Hữu Cơ
580.000VND
giá gốc: 600.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Phân bón lá - Combo 10 gói Phân bón Npk Lân Hữu Cơ
170.000VND
giá gốc: 200.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Phân bón lá Siêu Lân Npk - Hữu Cơ 500g
58.000VND
giá gốc: 68.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Phân bón lá Combo 25 gói Phân bón Siêu Lân Npk - Hữu Cơ
1.450.000VND
giá gốc: 1.700.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Phân bón lá Combo 15 gói Phân bón Siêu Lân Npk - Hữu Cơ
870.000VND
giá gốc: 1.020.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Phân bón lá Combo 20 gói Phân bón Siêu Lân Npk - Hữu Cơ
1.160.000VND
giá gốc: 1.360.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Phân bón lá Combo 35 gói Phân bón Siêu Lân Npk - Hữu Cơ
2.030.000VND
giá gốc: 2.380.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Phân bón lá 1 thùng Phân bón Siêu Lân Npk - Hữu Cơ
2.320.000VND
giá gốc: 2.720.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Phân bón lá Combo 50 gói Phân bón Npk Lân Hữu Cơ
450.000VND
giá gốc: 500.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Phân bón lá Combo 100 gói Phân bón Npk Lân Hữu Cơ
990.000VND
giá gốc: 1.000.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Phân bón lá Combo 150 gói Phân bón Npk Lân Hữu Cơ
1.350.000VND
giá gốc: 1.500.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Phân bón lá Combo 200 gói Phân bón Npk Lân Hữu Cơ
1.800.000VND
giá gốc: 2.000.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Phân bón lá Combo 250 gói Phân bón Npk Lân Hữu Cơ
2.250.000VND
giá gốc: 2.500.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Phân bón lá Combo 300 gói Phân bón Npk Lân Hữu Cơ
2.750.000VND
giá gốc: 3.000.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Phân bón lá Combo 350 gói Phân bón Npk Lân Hữu Cơ
3.150.000VND
giá gốc: 3.500.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên
Phân bón lá Combo 50 gói Phân bón Lớn Trái Hữu Cơ
450.000VND
giá gốc: 500.000VND
Mr Thắng - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC GIA Sơn Hòa - Phú Yên