Nhận cung cấp số lượng cho các cty mua về may áo bảo hộ lao động