Photobook Made Bigbang

64 trang in màu như hình
kích thước: 17 x 24 x 0.5 cm
giá: 75k