876.564 tin đăng 417.975 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Test nhanh Kyoritsu


1.300.000VND

Huỳnh Phúc Hiển Vinh
Huỳnh Phúc Hiển Vinh Công Ty TNHH Vật Tư KHKT HTV
55% Tỷ lệ Mạng Lưới Kinh Doanh MBN
549/28/2A Lê Văn Thọ, Phường 14, Quận Gò vấp, Tp.HCM

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn
Test nhanh KYORITSU - Nhật Bản
Sản phẩm test nhanh của hãng Kyoritsu - Nhật Bản chuyên được dùng để test nước thải sinh hoạt và nước công nghiệp trong sản xuất và nuôi trồng. Sản phẩm test nhanh Kyoritsu cho độ chính xác cao và thời gian phản ứng nhanh từ vài giây đến vài phút tùy từng test sử dụng.
Chúng tôi, Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực test nhanh. Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất và thời gian giao hàng nhanh nhất.

Danh sách sản phẩm test nhanh Kyoritsu:


Tên hàng Mã hàng Thang đo Quy cách Thời gian phản ứng

Test thử nhanh Bạc Silver WAK-Ag 0, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 50 test/hộp 3 min.
Test thử nhanh Nhôm Aluminum WAK-Al 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L 40 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Vàng Gold WAK-Au 0, 2, 5, 10, 20 mg/L 40 test/hộp 30 sec.
Test thử nhanh Bo thang cao Boron (High Range) WAK-B(C) 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 40 test/hộp 10 min.
Test thử nhanh Bo Boron WAK-B 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 30 min.
Test thử nhanh Coban Cobalt WAK-Cblt 0, 0.5, 1, 2, 5, ≥10 mg/L 40 test/hộp 3 min.
Test thử nhanh Clo thanh cao Chloride (300) WAK-Cl(300) ≤200, about 250, ≥300 mg/L 40 test/hộp 10 sec.
Test thử nhanh Clo thang trung Chloride (200) WAK-Cl(200) ≤100, about 150, ≥200 mg/L 40 test/hộp 10 sec.
Test thử nhanh Clo thang thấp Chloride (Low Range) WAK-Cl(D) 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 40 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Clo dư thang cao Residual Chlorine (High Range) WAK-ClO(C) 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 mg/L 50 test/hộp 10 sec.
Test thử nhanh Clo tự do Residual Chlorine (Free) WAK-ClO·DP 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L 50 test/hộp 10 sec.
Test thử nhanh Clo tổng Total Residual Chlorine WAK-T·ClO 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Clo dioxide Chlorine Dioxide WAK-ClO2 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg/L 40 test/hộp 10 sec.
Test thử nhanh Natri chlorite Sodium Chlorite WAK-NaClO2 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 mg/L 40 test/hộp 10 sec.
Test thử nhanh Natri chlorite thang thấp Sodium Chlorite (Low Range) WAK-NaClO2(D) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 40 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Cyanide Free Cyanide WAK-CN-2 ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 40 test/hộp 8 min.
Test thử nhanh COD thang cao COD (High Range) WAK-COD(H) 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 mg/L 50 test/hộp 5 min.
Test thử nhanh COD thang trung COD WAK-COD 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L 50 test/hộp 5 min.
Test thử nhanh COD thang thấp COD (Low Range) WAK-COD(D) 0, 2, 4, 6, ≥8 mg/L 50 test/hộp 5 min.
Test thử nhanh Crom Chromium (Hexavalent) WAK-Cr6+ 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Crom Tổng Total Chromium WAK-Cr·T 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 40 test/hộp 5.5 min.
Test thử nhanh chất hoạt động bề mặt Cation Cationic Surfactants WAK-CS 0, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 50 test/hộp 5 min.
Test thử nhanh Đồng Copper WAK-Cu 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Đồng Copper (DDTC) WAK-CuM 0.5, 1, 3, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Flo Fluoride (Free) WAK-F 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 mg/L 50 test/hộp 10 min.
Test thử nhanh Sắt Iron WAK-Fe 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Sắt thang thấp Iron (Low Range) WAK-Fe(D) 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Sắt 2+ Iron (Divalent) WAK-Fe2+ 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 30 sec.
Test thử nhanh Sắt 2+ Thang thấp Iron (Divalent) (Low Range) WAK-Fe2+(D) 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 mg/L 50 test/hộp 30 sec.
Test thử nhanh Sắt 3+ Iron (Trivalent) WAK-Fe3+ 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 50 test/hộp 30 sec.
Test thử nhanh Formaldehyde Formaldehyde WAK-FOR 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L 40 test/hộp 4 min.
Test thử nhanh Gluco Glucose WAK-GLU 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2mg/100mL
0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 40 test/hộp 10 min.
Test thử nhanh Hydrogen Peroxide (H2O2) thang cao Hydrogen Peroxide
(High Range) WAK-H2O2(C) 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh Hydrogen Peroxide (H2O2) thang trung Hydrogen Peroxide WAK-H2O2 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Hydrazine Hydrazine WAK-HYD 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 40 test/hộp 10 min.
Test thử nhanh M-Alikalinity M-Alikalinity WAK-MAL 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 CaCO3 mg/L 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh kim loại Đồng, Kẽm, Mangan, Niken, cadimi Metals (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd) WAK-Me 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Magie Magnesium WAK-Mg 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Magnesium Hardness 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg/L
Test thử nhanh Mangan Manganese WAK-Mn 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 50 test/hộp 30 sec.
Test thử nhanh Molypden Molybdenum WAK-Mo 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Amoni thang cao Ammonium (High Range) WAK-NH4(C) 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L 50 test/hộp 10 min.
Ammonium-Nitrogen (High Range) 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L
Test thử nhanh Amoni Ammonium WAK-NH4 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 5 min.
Ammonium-Nitrogen 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
Test thử nhanh Niken Nickel WAK-Ni 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Niken Nickel (DPM) WAK-Ni(D) 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Nitrite thang cao Nitrite (High Range) WAK-NO2(C) 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 mg/L 50 test/hộp 5 min.
Nitrite-Nitrogen (High Range) 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 mg/L
Test thử nhanh Nitrite Nitrite WAK-NO2 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Nitrite-Nitrogen 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg/L
Test thử nhanh Nitrate thang cao Nitrate (High Range) WAK-NO3(C) 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg/L 50 test/hộp 5 min.
Nitrate-Nitrogen (High Range) 20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L
Test thử nhanh Nitrate Nitrate WAK-NO3 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L 50 test/hộp 3 min.
Nitrate-Nitrogen 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
Test thử nhanh Ozon Ozone WAK-O3 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Paladi Palladium WAK-Pd 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh pH pH WAK-pH pH 5.0 - 9.5 0.5 increment 10 step 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh pH pH-TBL WAK-TBL pH 1.6 - 3.4 0.2 increment 10 step 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh pH pH-BCG WAK-BCG pH 3.6 - 6.2 0.2 increment 14 step 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh pH pH-BTB WAK-BTB pH 5.8 -≥8.0 0.2 increment 12 step 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh pH pH-PR WAK-PR pH ≤6.2 - ≥8.8 12step 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh pH pH-TBH WAK-TBH pH 8.2 - 9.6 0.2 increment 7 step 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh pH pH-Anthocyanin ZAK-ANC * pH 2 - 13 1 increment 12 step 10 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Phenol Phenol WAK-PNL 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 40 test/hộp 8 min.
Test thử nhanh photphat thang cao Phosphate (High Range) WAK-PO4(C) 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 40 test/hộp 1 min.
Phosphate-Phosphorus
(High Range) 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L
Test thử nhanh photphat thang trung Phosphate WAK-PO4 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 40 test/hộp 1 min.
Phosphate-Phosphorus 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L
Test thử nhanh photphat thang thấp Phosphate (Low Range) WAK-PO4(D) 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 40 test/hộp 5 min.
Phosphate-Phosphorus
(Low Range) 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L
Test thử nhanh Polyphenol Polyphenol ZAK-PP * 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2 mg/100mL 10 test/hộp 3 min.
Test thử nhanh Tannin trong trà Tannin in Green Tea ZAK-RC * 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/100mL 10 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh lưu huỳnh, sulfide Sulfide (Hydrogen Sulfide) WAK-S 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 40 test/hộp 3 min.
Test thử nhanh silicat Silica WAK-SiO2 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L 40 test/hộp 6.5 min.
Test thử nhanh silicat thang thấp Silica (Low Range) WAK-SiO2(D) 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 40 test/hộp 6.5 min.
Test thử nhanh silicat thang thấp Silica (Low Range) WAK-SiO2(D) 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 40 test/hộp 6.5 min.
Test thử nhanh sulfite thang cao Sulfite (High Range) WAK-SO3(C) 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/L 50 test/hộp 10 sec.
Test thử nhanh sulfate thang cao Sulfate (High Range) WAK-SO4(C) 50, 100, 200, 500, 1000, ≥2000 mg/L SO4(C) 10 sec.
Test thử nhanh tổng độ cứng Total Hardness WAK-TH 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L 50 test/hộp 30 sec.
Test thử nhanh Nitơ tổng Total Nitrogen (Inorganic) WAK-TN·i 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L 40 test/hộp 20 min.
Test thử nhanh vitamin c L-Ascorbic Acid WAK-VC-2 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 40 test/hộp 3 min.
Test thử nhanh Kẽm Zinc WAK-Zn 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Kẽm thang thấp Zinc (Low Range) WAK-Zn(D) 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, ≥2 mg/L 40 test/hộp 6 min.

Hướng Dẫn Sử Dụng test nhanh Kyoritsu:
Packtest là gì?

Pack test là một loại dụng cụ rất đơn giản và dễ sử dụng dùng để kiểm tra nước. Pack test bao gồm hơn 50 loại với những thang đo khác nhau, tùy vào mục đích sử dụng để lựa chọn pack test cho phù hợp
Các bước sử dụng:
- Bước 1: Rút dây ra khỏi ống.
- Bước 2: Dùng 2 ngón tay nén ống lại cho khí thoát ra.
- Bước 3: Ngâm đầu ống có lỗ vào trong mẫu cần kiểm tra và thả dần ngón tay cho mẫu tràn vào chiếm nửa thể tích ống.
- Bước 4: Đọc kết quả bằng cách so sánh màu vừa tạo thành trong ống với bảng màu chuẩn (được cung cấp kèm theo từng loại test).
test Kyoritsu - test nhanh kyoritsu

Test nhanh Kyoritsu0


Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán với Huỳnh Phúc Hiển Vinh tại Gò Vấp, Hồ Chí Minh, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về số điện thoại (0937 937 385)

Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.

Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.

Tìm hiểu về Huỳnh Phúc Hiển Vinh Tại đây
Bình luận về sản phẩm:
Sản phẩm cùng chuyên mục

Huỳnh Phúc Hiển VinhCông Ty TNHH Vật Tư KHKT HTV, Test nhanh Kyoritsu Mới 100%

Gò Vấp, Hồ Chí Minh - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh - Test nhanh Kyoritsu