Thang dây thoát hiểm: dùng trong các khu trung cư để đảm bảo an toàn khi xẩy ra hỏa hoạn.

Chấy liệu: dây dù bền, dễ sử dụng
#thangday