876.564 tin đăng 410.919 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Thiết bị chuyển đổi dữ liệu Bihl+Wiedemann


1.500.000VND

Quang Đô
Quang Đô Công Ty TNHH Tự Động Hóa Quốc Sách
75% Tỷ lệ Mạng Lưới Kinh Doanh MBN
209 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn
Bihl + Wiedemann cung cấp các sản phẩm có giao diện cho gần như mọi hệ thống fieldbus được tiêu chuẩn hóa trong công nghệ tự động hóa công nghiệp.

BWU1371_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1253_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW3074_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW3000_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2726_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2695_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1611_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1610_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1922_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2087_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1911_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1228_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1229_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1230_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1670_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1588_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2176_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1554_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2783_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2723_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1938_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2759_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2721_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2490_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2800_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1926_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1907_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2565_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2077_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2078_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2555_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2556_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2552_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3077_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2620_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2725_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2767_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2487_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3032_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2594_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2547_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2713_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2728_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2626_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2617_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2684_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2810_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2645_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2853_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3020_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2983_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2619_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2770_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2651_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2652_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2313_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1897_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1345_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1412_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1727_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1364_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1365_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1933_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2243_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1366_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1367_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1232_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1233_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2240_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1234_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1235_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1254_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1509_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1893_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1894_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1963_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1964_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1895_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1917_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1853_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1359_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1360_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1363_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2532_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1722_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1361_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1362_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2857_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2028_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2029_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2080_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2114_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2536_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2537_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2138_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2375_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2473_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2580_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2406_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2388_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2128_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2139_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2137_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2175_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2466_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2480_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1926_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1808_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1907_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2565_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2077_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2078_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2555_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2556_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2723_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1938_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2759_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2721_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2490_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2800_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2218 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2219 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2189 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1723 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3080_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3079_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3058_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3053_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3051_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3050_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2944_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2919_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2833_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2828_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2822_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2818_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2805_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2804_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2798_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2797_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2794_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2793_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2775_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2742_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2729_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2720_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2647_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2642_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2615_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2611_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2602_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2598_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2588_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2579_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2546_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2545_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2544_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2479_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2421_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2383_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2381_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2380_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2379_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2338_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2330_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2317_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2307_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2281_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2273_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2267_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2239_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2238_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2237_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2215_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2214_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2206_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2204_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2202_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2188_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2187_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2164_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2163_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2162_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2004_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2003_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2002_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2001_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1955_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1912_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1891_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1823_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1822_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1821_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1820_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1819_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1818_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1774_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1773_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1746_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1643_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1642_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1641_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1569_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1568_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1567_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1488_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1416_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1363_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2532_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1722_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1361_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1362_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2857_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2028_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2029_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2080_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2114_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2536_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2537_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2138_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2375_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2473_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2580_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2406_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2388_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2128_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2139_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2137_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2175_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2466_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2480_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1926_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1808_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1907_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2565_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2077_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2078_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2555_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2556_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2723_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1938_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2759_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2721_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2490_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2800_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2218 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2219 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2189 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1723 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1711 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1908 | AS-i Analog Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1664 | AS-i Analog Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1931 | AS-i 3.0 Universal Module in IP65_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1187 | AS-i/AS-i Coupler_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1280 | AS-i/AS-i Coupler, IP65_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1527 | AS-i Code Block_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1898 | Circuit Board Module AS-i 8I/8O OEM_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1899 | Circuit Board Module AS-i 8I/8O_ Bihl-Wiedemann Vietna

Thiết bị chuyển đổi dữ liệu Bihl+Wiedemann0

Thiết bị chuyển đổi dữ liệu Bihl+Wiedemann1

Thiết bị chuyển đổi dữ liệu Bihl+Wiedemann2

Thiết bị chuyển đổi dữ liệu Bihl+Wiedemann3

Ngành thiết bị Thiết bị công nghiệp tổng hợp

Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán với Quang Đô tại 209 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về số điện thoại (0934072027)

Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.

Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.

Tìm hiểu về Quang Đô Tại đây
Quang Đô
Quang Đô Công Ty TNHH Tự Động Hóa Quốc Sách
75% Tỷ lệ Mạng Lưới Kinh Doanh MBN
209 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Thiết bị chuyển đổi dữ liệu Bihl+Wiedemann
1.500.000VND
Sản phẩm cùng người bán
Bình luận về sản phẩm:
Sản phẩm cùng chuyên mục

Quang ĐôCông Ty TNHH Tự Động Hóa Quốc Sách, Thiết bị chuyển đổi dữ liệu Bihl+Wiedemann Mới 100%

209 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh - Thiết bị chuyển đổi dữ liệu Bihl+Wiedemann