Đăng tin Mua Bán, Việc Làm, Quảng Bá hoàn toàn Miễn Phí
801.592 tin đăng mua bán và 277.949 thành viên

Thủ kho mìn , đào tạo cấp chứng chỉ mới 100%

Liên hệ
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà P603,khu 2,nhà C6,khu Đô Thị Mỹ Đình 1,Đường Trần Hữu Dục,Từ Liêm,Hà Nội

Chia sẻ:

  VIP 1 Thủ kho mìn , đào tạo cấp chứng chỉ mới 100%

  Mới 100%
  Liên hệ
  4 tháng trước - P603,khu 2,nhà C6,khu Đô Thị Mỹ Đình 1,Đường Trần Hữu Dục,Từ Liêm,Hà Nội - Huyện Từ Liêm - Hà Nội
  28 Đã xem chi tiết
  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG
  Add: Phòng 603khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội
  CS2. Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

  THÔNG BÁO
  ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ, TAY NGHỀ CHỈ HUY NỔ MÌN, THỢ MÌN, THỢ VẬN CHUYỂN VÀ THỦ KHO MÌN
  I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA KHOÁ HỌC:
  a/ Về lý thuyết:
  Sau khi trải qua khoá bồi dưỡng, huấn luyện này người học có khả năng:
  - Hiểu được vai trò chức năng, nhiệm vụ của người chỉ huy và thợ mìn.
  - Hiểu được một số khái niệm cơ bản trong công tác nổ mìn và vật liệu nổ.
  - Biết cách phân loại vật liệu nổ công nghiệp.
  - Hiểu được các bảng phân loại đất đá và biết cách lựa chọn chỉ tiêu thuốc
  nổ cho từng loại đất đá.
  - Hiểu được quy trình công nghệ của 5 phương pháp làm nổ lượng thuốc (nổ đốt, nổ điện, nổ bằng dây nổ, nổ bằng ngòi nổ phi điện và nổ kết hợp).
  - Tính toán lượng thuốc nổ cho 1 lỗ mìn, cho cả bãi mìn và lập được Hộ chiếu nổ mìn trong các điều kiện khác nhau (dành cho chỉ huy nổ mìn).
  - Hiểu được nội dung của một Hộ chiếu nổ mìn (dành cho thợ mìn).
  - Hiểu được các quy phạm về an toàn trong nổ mìn khai thác mỏ.
  b/ Về thực hành:
  Sau khi trải qua đợt huấn luyện tay nghề của khoá học này người học có khả năng:
  - Thiết kế được hộ chiếu nổ mìn (dành riêng cho Chỉ huy).
  - Đọc hiểu được hộ chiếu nổ mìn (dành riêng cho thợ mìn)
  - Chế tạo được các loại mồi nổ.
  - Nạp thuốc, nạp mồi và nạp bua vào lỗ khoan đúng kỹ thuật.
  - Đấu ghép được các loại mạng nổ mìn, bao gồm:
  + Mạng nổ đốt
  + Mạng nổ điện
  + Mạng nổ bằng dây nổ
  + Mạng nổ phi điện
  + Mạng nổ kết hợp (điện + dây nổ; dây nổ + ngòi nổ phi điện)
  - Vận chuyển và bảo quản vật liệu nổ tại hiện trường đúng kỹ thuật & an toàn
  - Sắp xếp VLNCN theo đúng ưuy định, đọc hiểu các tài liệu dành cho thủ kho,
  biết ghi chép vào các mẫu xuất, nhập VLNCN
  - Rèn luyện được tinh thần vượt khó khăn, đức tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ và lòng yêu nghề nổ mìn trong khai thác mỏ.
  - Đảm bảo an toàn trong thực hành tại hiện trường.
  * Tài liệu và đồ dùng dạy học:
  1- Sách “Nổ mìn và kỹ thuật an toàn sử dụng VLNCN” (Chủ biên: Nguyễn Đình Ấu)
  2- Dây cháy mô hình: 20 m; Kíp đốt mô hình: 10 cái; Kíp điện: 20 cái; dây điện mạng: 50 m; Dây nổ mô hình 100 m; Kíp vi sai phi điện: 50 cái; Hộp nối chùm: 20 cái; Máy nổ mìn 1 cái, đồng hồ đo kíp: 1 cái; Ống nhựa d=100 mm dài 4 m; băng keo 20 cuộn; Đĩa Video nổ mìn tại các mỏ…
  II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
  2.1. Lý thuyết nổ mìn (7 ngày = 14 buổi)
  TT Nội dung bài dạy Lý thuyết
  (tiết) Tính theo buổi Người dạy
  Bài 1 Một số nội dung cơ bản theo Thông tư 23/2009/BCT và QCVN 02:2008/BCT của Bộ Công Thương 5 01 Giảng viên của Đại học Mỏ- Địa chất, Hà Nội hoặc giảng viên của Hội
  Bài 2 Những khái niệm cơ bản trong công tác nổ mìn 5 01 nt
  Bài 3 Tổng quan về vật liệu nổ công nghiệp 5 01
  Bài 4 Các phương pháp làm nổ lượng thuốc:
  - Nổ mìn đốt
  - Nổ mìn điện
  - Nổ mìn bằng dây nổ
  - Nổ mìn bằng ngòi nổ phi điện
  - Nổ mìn kết hợp các phương tiện nổ 10 02 nt
  Bài 5 Tác dụng nổ trong các môi trường và nguyên tắc tính toán lượng thuốc nổ 5 01 nt
  Bài 6 Nổ mìn vi sai và các sơ đồ nổ vi sai 10 02 nt
  Bài 7 Các phương pháp điều chính mức độ đập vỡ đất đá bằng mìn 5 01 nt
  Bài 8 Hộ chiếu nổ mìn và phương pháp lập hộ chiếu nổ mìn 5 01 nt
  Bài 9 Vận chuyển và bảo quản VLNCN 5 01 nt
  Thi Thi lí thuyết 10 02
  Tổng cộng: 65 tiết 14 buổi
  = 7 ngày

  Lưu ý: Một ngày học 2 buổi: sáng, chiều (sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
  2.2.Thực hành nạp nổ mìn tại cơ sở sản xuất (1 6 buổi = 8 ngày)
  2.2.1. Bảng nội dung thực hành và phân bổ thời gian
  TT Nội dung thực hành Thời lượng
  (giờ) Tính theo buổi Địa điểm thực tập Người dạy
  Bài 1 Nổ mìn điện và nổ bằng dây nổ 8 02 Ngoài trời Giảng viên
  Bài 2 Nổ mìn bằng ngòi nổ phi điện và kết hợp các phương tiện nổ 4 01 Ngoài trời Giảng viên
  Bài 3 Đọc hiểu hộ chiếu và lập các loại hộ chiếu nổ mìn trên mỏ lộ thiên và trong mỏ hầm lò 4 01 Tại lớp Giảng viên

  Thi

  Thi tay nghề cơ bản
  10
  02
  Tại lớp
  Bài 4 Tham quan mỏ và thực tập nổ mìn điện và nổ bằng dây nổ 8 2 Tại mỏ đá
  Minh Quang
  và Bảo Quân Giảng viên
  KS mỏ
  Bài 5 Tham quan mỏ và nổ mìn bằng ngòi nổ phi điện (nếu có) hoặc xem trên Video do giáo viên cung cấp. 8 2 Tại lớp Giảng viên
  KS mỏ
  Bài 6 Viết bài thu hoạch 24 6 Tại đơn vị Học Viên

  Tổng cộng: 16 buổi
  =
  8 ngày

  2.2.2. Nội dung chi tiết thực hành tay nghề cơ bản và đi thực tế (6 ngày)
  a. Thực hành nổ mìn điện ngoài trời (vận chuyển vật liệu nổ, kiểm tra kíp điện, chế tạo mồi nổ, nạp thuốc, nạp mồi và nạp bua mìn, đấu ghép các kiểu mạng nổ điện, kiểm tra mạng, kiểm tra các mối nối, vận hành máy nổ mìn ….)
  b. Thực hành nổ mìn bằng dây nổ ngoài trời (vận chuyển vật liệu nổ, chế tạo mồi nổ, nạp thuốc, nạp mồi và nạp bua mìn, đấu ghép dây rải mặt với dây xuống lỗ theo các kiểu khác nhau, đấu rơ le vi sai, lắp kíp kích nổ toàn mạng….)
  c. Thực hành nổ kết hợp phương tiện nổ mìn điện với dây nổ (vận chuyển vật liệu nổ, chế tạo mồi nổ, nạp thuốc, nạp mồi với dây nổ và nạp bua mìn, kiểm tra mạng, kiểm tra các mối nối, vận hành máy nổ mìn ….)
  d. Thực hành nổ mìn bằng ngòi nổ phi điện (vận chuyển vật liệu nổ, chế tạo mồi nổ, nạp thuốc, nạp mồi và nạp bua mìn, đấu ghép dây rải mặt với dây xuống lỗ, sử dụng hộp nối chùm, lắp kíp kích nổ toàn mạng….) Nội dung này trên mô hình.
  e. Thực hành nổ kết hợp phương tiện nổ mìn bằng ngòi nổ phi điện với dây nổ (vận chuyển VLN, chế tạo mồi nổ phi điện, nạp mìn, đấu ghép dây nổ rải mặt với dây phi điện xuống lỗ, lắp kíp kích nổ toàn mạng….). Nội dung này làm trên mô hình.
  * Thực hành xử lý mìn câm: Trong quá trình nổ mìn nếu có mìn câm các học viên sẽ được thực hành: Xử lý mìn câm cho lỗ khoan nhỏ và xử lý mìn câm cho lỗ khoan lớn
  2.3. Viết bản thu hoạch và nộp lại cho giáo viên (2 ngày).


  Mọi chi tiết về khóa học vui lòng liên hệ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG
  Add: Phòng 603khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội
  CS2. Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

  Thủ kho mìn , đào tạo cấp chứng chỉ mới 100%

  Chia sẻ:
 • Liên hệ với chủ tin này tại:
  P603,khu 2,nhà C6,khu Đô Thị Mỹ Đình 1,Đường Trần Hữu Dục,Từ Liêm,Hà Nội - Huyện Từ Liêm - Hà Nội
Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán "Thủ kho mìn , đào tạo cấp chứng chỉ mới 100% giá Liên hệ " với Nguyễn Thị Hà tại P603,khu 2,nhà C6,khu Đô Thị Mỹ Đình 1,Đường Trần Hữu Dục,Từ Liêm,Hà Nội, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về Nguyễn Thị Hà (0974 528 387). Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.
Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.
Tìm hiểu về Nguyễn Thị Hà Tại đây
Cùng người bán

Tin đăng cùng chuyên mục Khoá học, Đào tạo

150 Đã xem chi tiết
Chứng chỉ nghề sơ cấp hàn, nấu ăn, điện, cơ khí, tin học, ngoại ngữ, kế toán,nổ mìn, vận hành xe nâng.... Chứng chỉ nghề sơ cấp hàn, nấu ăn, điện, cơ khí, tin học, ngoại ngữ, kế toán,nổ mìn, vận hành xe nâng.... Chứng chỉ nghề sơ cấp hàn, nấu ăn, điện, cơ khí, tin học, ngoại ngữ, kế toán,nổ mìn, vận hành xe nâng.... + 3
CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG VPGD: P603, C6, K2, Khu đô thị Mỹ Đình haphuongdong4525@gmail.com... Xem thêm
3.350 Đã xem chi tiết
Học chứng chỉ nghiệp vụ lễ tân
HIỆP HỘI DẠY NGHỀ VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN... Xem thêm
21 giờ trước - Quận 1 - Hồ Chí Minh
283 Đã xem chi tiết
Khóa Học Văn Thư Lưu Trữ Hành Chính Văn Phòng. Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ
Khóa Học Văn Thư Lưu Trữ Hành Chính Văn Phòng. Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ (Mở lớp thường xuyên tại... Xem thêm
1 ngày trước - Quận 10 - Hồ Chí Minh
26 Đã xem chi tiết
Học Toeic - Ielts. Trung Tâm Tiếng Anh Tốt, Rẻ ở Hồ Chí Minh. Thầy Tuấn mập khu ĐH Kinh Tế, Bách Khoa Học Toeic - Ielts. Trung Tâm Tiếng Anh Tốt, Rẻ ở Hồ Chí Minh. Thầy Tuấn mập khu ĐH Kinh Tế, Bách Khoa Học Toeic - Ielts. Trung Tâm Tiếng Anh Tốt, Rẻ ở Hồ Chí Minh. Thầy Tuấn mập khu ĐH Kinh Tế, Bách Khoa + 3
Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, trung tâm TOEIC thầy Tuấn Mập là một thương hiệu có tiếng, thu... Xem thêm
78 Đã xem chi tiết
Học chứng chỉ nghiệp vụ cắm hoa nghệ thuật tại TPHCM Học chứng chỉ nghiệp vụ cắm hoa nghệ thuật tại TPHCM Học chứng chỉ nghiệp vụ cắm hoa nghệ thuật tại TPHCM + 4
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP NGHIỆP VỤ CẮM HOA 1. Đối tượng tham gia... Xem thêm
2 ngày trước - Quận 10 - Hồ Chí Minh
5.207 Đã xem chi tiết
ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BẢNG ĐIỂM
Đào tạo Hiệu Trưởng mầm non,Quản lý mầm non,sư phạm mầm non,bảo mẫu,cấp dưỡng mầm non... Học và... Xem thêm
9 Đã xem chi tiết
Tìm gia sư dạy kèm môn toán Tìm gia sư dạy kèm môn toán
Cần tìm gia sư dạy kèm môn Toán lớp 9 Thời gian: - Thứ 2-4-6 - Từ 17g hoặc 17g30 - 1.5g/... Xem thêm
4 ngày trước - Quận Long Biên - Hà Nội
15.868 Đã xem chi tiết
Học tiếng Anh hiệu quả tại MsP EC, Long Biên, HN - TA Ms Phương Học tiếng Anh hiệu quả tại MsP EC, Long Biên, HN - TA Ms Phương
Với phương châm: Không cần bạn phải giỏi, chỉ cần bạn muốn học và muốn thay đổi bản thân, MsP EC sẽ... Xem thêm

Nguyễn Thị Hà, Thủ kho mìn , đào tạo cấp chứng chỉ mới 100% Mới 100%

P603,khu 2,nhà C6,khu Đô Thị Mỹ Đình 1,Đường Trần Hữu Dục,Từ Liêm,Hà Nội - Huyện Từ Liêm - Hà Nội - Thủ kho mìn , đào tạo cấp chứng chỉ mới 100%