Các chương trình treo băng rôn chỉ kéo dài khoảng 07 ngày đến 01 tháng sau đó ta phải tháo dỡ trả lại mặt thoáng cho khu vực quảng cáo + Tháo băng rôn, quảng cáo ngoài trời + Tháo dỡ, dọn dè và bàn giao cho đơn vị chủ quảng cáo + Tháo dỡ vận chuyển các vật dụng quảng cáo - See more at: