Trung Tâm Giống Cây Trồng Miền Bắc
Trung Tâm Giống Cây Trồng Miền Bắc
Trung Tâm Giống Cây Trồng Miền Bắc
0867446982
Khu 31ha - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Trung Tâm Giống Cây Trồng Miền Bắc

Trung tâm Giống cây trồng Công nghệ cao - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Danh mục sản phẩm:
• Giống cây trồng
• Giống cây mới
• Giống cây ăn quả
• Giống cây dược liệu
• Giống hoa - cây cảnh
• Giống cây lâm nghiệp
• Giống cây công trình
• Giống cỏ