NERO chuyên may mascot, linh vât biểu diễn giá rẻ phục vụ tổ chức sự kiện, quảng cáo. Lấy hàng gấp. Liên hệ: