459.324 tin đăng 423.850 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Van điện từ không khí Festo MFH-5 / 3G-D-3-C


500.000VND

Tuyết Ngân
30% Tỷ lệ Mạng Lưới Kinh Doanh MBN
Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn
Công ty Hoàng Anh Phương chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị Van Festo tại Việt Nam

Thông số kỹ thuật
danh mục sản phẩm
Van công nghiệp
Loại van
Van điều khiển; Cánh cổng; Solenoid
Nguyên liệu chính
Nhôm
Phương tiện truyền thông
Không khí; Không khí nén
Áp suất tối đa
43,51 đến 145,04 psi (30,62 đến 102 m H2O)
Một số dòng van điện từ Festo:
MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG 526779
MA-40-16-1/8 345395
MA-40-1-G1/8-MPA 192732
MA-50-1,6-G1/4-MPA
MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG 526782
MC-LD-12-24DC 19145
MDH-5/2-3/4-D-4 14544
MDH-5/2-3/4-D-4-24DC 12457
MDH-5/2-D-1-FR-M12-C 533010
MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C 540804
MDH-5/2-D-1-M12-C 197125
MDH-5/2-D-1-M12D-C 540803
MDH-5/2-D-1-S-FR-M12-C 533761
MDH-5/2-D-1-S-FR-M12D-C 540811
MDH-5/2-D-1-S-M12-C 533332
MDH-5/2-D-1-S-M12D-C 540810
MDH-5/2-D-2-FR-M12-C 533011
MDH-5/2-D-2-FR-M12D-C 540813
MDH-5/2-D-2-M12-C 533008
MDH-5/2-D-2-M12D-C 540812
MDH-5/2-D-3-FR-M12-C 533012
MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C 540820
MDH-5/2-D-3-M12-C 533009
MDH-5/2-D-3-M12D-C 540819
MDH-5/3B-D-1-M12-C 533005
MDH-5/3B-D-1-M12D-C 540807
MDH-5/3B-D-2-M12-C 533006
MDH-5/3B-D-2-M12D-C 540816
MDH-5/3B-D-3-M12-C 533007
MDH-5/3B-D-3-M12D-C 540823
MDH-5/3E-3/4-D-4 14547
MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC 12460
MDH-5/3E-D-1-M12-C 197126
MDH-5/3E-D-1-M12D-C 540805
MDH-5/3E-D-2-M12-C 533016
MDH-5/3E-D-2-M12D-C 540814
MDH-5/3E-D-3-M12-C 533017
MDH-5/3E-D-3-M12D-C 540821
MDH-5/3G-3/4-D-4 14546
MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC 12459
MDH-5/3G-D-1-M12-C 525307
MDH-5/3G-D-1-M12D-C 540806
MDH-5/3G-D-2-M12-C 539078
MDH-5/3G-D-2-M12D-C 540815
MDH-5/3G-D-3-M12-C 539080
MDH-5/3G-D-3-M12D-C 540822
MEB-LD-12-24DC 151717
MEH-5/3B-1/8-P-B 173153
MFH-,VL/0-3-1/4 104207
MFH-3-1/2 9857
MFH-3-1/2-S 7960
MFH-3-1/4 9964
MFH-3-1/4-S 7959
MFH-3-1/8 7802
MFH-3-3/4 11967
MFH-3-3/4-S 11968
MFH-5/2-D-1-C 150981
MFH-5/2-D-1-C 150981
MFH-5/2-D-1-C-EX 535954
MFH-5/2-D-1-FR-C 151016
MFH-5/2-D-1-FR-C-EX 535960
MFH-5/2-D-1-FR-S-C 188510
MFH-5/2-D-1-S-C 152562
MFH-5/2-D-1-S-C-EX 535957
MFH-5/2-D-2-C 151851
MFH-5/2-D-2-C-EX 535955
MFH-5/2-D-2-FR-C 151709
MFH-5/2-D-2-FR-C-EX 535961
MFH-5/2-D-2-S-C 151022
MFH-5/2-D-2-S-C-EX 535958
MFH-5/2-D-3-C 151870
MFH-5/2-D-3-C-EX 535956
MFH-5/2-D-3-FR-C 151711
MFH-5/2-D-3-FR-C-EX 535962
MFH-5/2-D-3-S-C 151032
MFH-5/2-D-3-S-C-EX 535959
MFH-5/3B-D-1-C 150984
MFH-5/3B-D-1-C-EX 535981
MFH-5/3B-D-1-S-C 152566
MFH-5/3B-D-1-S-C-EX 535984
MFH-5/3B-D-2-C 151856
MFH-5/3B-D-2-C-EX 535982
MFH-5/3B-D-2-S-C 151026
MFH-5/3B-D-2-S-C-EX 535985
MFH-5/3B-D-3-C 151875
MFH-5/3B-D-3-C-EX 535983
MFH-5/3B-D-3-S-C 151036
MFH-5/3B-D-3-S-C-EX 535986
MFH-5/3E-D-1-C 150983
MFH-5/3E-D-1-C-EX 535975
MFH-5/3E-D-1-S-C 152565
MFH-5/3E-D-1-S-C-EX 535978
MFH-5/3E-D-2-C 151855
MFH-5/3E-D-2-C-EX 535976
MFH-5/3E-D-2-S-C 151025
MFH-5/3E-D-2-S-C-EX 535979
MFH-5/3E-D-3-C 151874
MFH-5/3E-D-3-C-EX 535977
MFH-5/3E-D-3-S-C 151035
MFH-5/3E-D-3-S-C-EX 535980
MFH-5/3G-1/8-B 30484
MFH-5/3G-D-1-C 150982
MFH-5/3G-D-1-C-EX 535969
MFH-5/3G-D-1-S-C 152564
MFH-5/3G-D-1-S-C-EX 535972
MFH-5/3G-D-2-C 151854
MFH-5/3G-D-2-C-EX 535970
MFH-5/3G-D-2-S-C 151024
MFH-5/3G-D-2-S-C-EX 535973
MFH-5/3G-D-3-C 151873
MFH-5/3G-D-3-C-EX 535971
MFH-5/3G-D-3-S-C 151034
MFH-5/3G-D-3-S-C-EX 535974
MFH-5-1/2 6420
MFH-5-1/4 6211
MFH-5-1/4-B 15901
MFH-5-1/8 9982
MFH-5-1/8-B 19758
MFH-5-3/8-B 19705
MFH-5-3/8-S-B 19706
MH-2-24VDC-PA 549906
MLH-230VAC 535890
MLH-24VDC 531763
MLH-5-1/4-B 533138
MLH-5-1/8-B 533137
MN1H-5/2-D-1-C 159688
MN1H-5/2-D-1-FR-C 159687
MN1H-5/2-D-1-FR-S-C 159716
MN1H-5/2-D-1-S-C 159686
MN1H-5/2-D-2-C 159700
MN1H-5/2-D-2-FR-C 159699
MN1H-5/2-D-2-FR-S-C 159718
MN1H-5/2-D-2-S-C 159698
MN1H-5/2-D-3-C 159712
MN1H-5/2-D-3-FR-C 159711
MN1H-5/2-D-3-FR-S-C 160896
MN1H-5/2-D-3-S-C 159710
MN1H-5/3B-D-1-C 159685
MN1H-5/3B-D-1-S-C 159684
MN1H-5/3B-D-2-C 159697
MN1H-5/3B-D-2-S-C 159696
MN1H-5/3B-D-3-C 159709
MN1H-5/3B-D-3-S-C 159708
MN1H-5/3E-D-1-C 159683
MN1H-5/3E-D-1-S-C 159682
MN1H-5/3E-D-2-C 159695
MN1H-5/3E-D-2-S-C 159694
MN1H-5/3E-D-3-C 159707
MN1H-5/3E-D-3-S-C 159706
MN1H-5/3G-D-1-C 159681
MN1H-5/3G-D-1-S-C 159680
MN1H-5/3G-D-2-C 159693
MN1H-5/3G-D-2-S-C 159692
MN1H-5/3G-D-3-C 159705
MN1H-5/3G-D-3-S-C 159704
MPYE-5-1/4-010-B 151694
MS6-LR-1/4-D7 527663
MSFG-24DC/42AC-DS-OD 34412
MSFW-230-50/60
MSG-24DC
MSN1G-24DC-OD 123060
MVH-5/3G-1/4-S-B 31004
MYH-5/2-2,3-L-LED 34303
MYH-5/2-M5-L-LED 34309


#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien

Thiet Bi Dien, Gia Re, Chinh Hang, Nhap Khau, Gia Tot, Chuyen Phan Phoi, Nha Phan Phoi, Dai Ly, PLC, Bien Tan, Cam Bien, Sensor, Dien Tu Dong Hoa, Dien Tu, Chuyen Cung Cap, Dong Co, Servo, Bo Giam Toc, Mitsubishi, Schneider, Omron, Hitachi, Festo, Nang Luong Mat Troi, Solar, Energy, Contactor, CB, Cau Dao, Cau Dao Dien, Van Dien Tu, Co Khi, Khi Nen, Co Dien Tu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLC, mitsubishi, cam bien, sensor, dien tu dong, dong tac hanh trinh, ban thiet bi dien, gia re, chinh hangHàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành như sau:

- Hàng chính hãng

- Mới 100%

- Bảo hành 12 tháng

- Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1

- Giá thành cạnh tranh trên thị trường

- Hậu mãi sau mua hấp dẫn

- Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng

- chuyên nghiệp

- Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc

Van điện từ không khí Festo MFH-5 / 3G-D-3-C0

Van điện từ không khí Festo MFH-5 / 3G-D-3-C1

Van điện từ không khí Festo MFH-5 / 3G-D-3-C2


Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán với Tuyết Ngân tại Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về số điện thoại (0931202712)

Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.

Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.

Tìm hiểu về Tuyết Ngân Tại đây
Tuyết Ngân
30% Tỷ lệ Mạng Lưới Kinh Doanh MBN
Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Van điện từ không khí Festo MFH-5 / 3G-D-3-C
500.000VND
Sản phẩm cùng người bán
Bình luận về sản phẩm:
Sản phẩm cùng chuyên mục

Tuyết Ngân, Van điện từ không khí Festo MFH-5 / 3G-D-3-C Mới 100%

Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương - Quận Thủ Đức - Hồ Chí Minh - Van điện từ không khí Festo MFH-5 / 3G-D-3-C