462.655 tin đăng mua bán và 374.287 thành viên

Vật liệu xây dựng Mới 100% Hải Phòng An Dương | MuaBanNhanh.

VIP mới cập nhật
Tìm thấy 76 tin đăng mua/bán.
2 tuần trước - An Dương - Hải Phòng
16 Đã xem chi tiết
Ngói bitum nhập khẩu, nhà nhập khẩu ngói uy tín, chất lượng Ngói bitum nhập khẩu, nhà nhập khẩu ngói uy tín, chất lượng Ngói bitum nhập khẩu, nhà nhập khẩu ngói uy tín, chất lượng + 6
Ngói bitum nhập khẩu, nhà nhập khẩu ngói uy tín, chất lượng Sản phẩm được nhập trực... Xem thêm
ỐNG ĐÚC	76 x 5.2 x 6M
ỐNG ĐÚC 76 x 5.2 x 6M
Mới 100%
1.000VND
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
15 Đã xem chi tiết
ỐNG ĐÚC	76 x 5.2 x 6M ỐNG ĐÚC	76 x 5.2 x 6M ỐNG ĐÚC	76 x 5.2 x 6M + 2
ỐNG ĐÚC 76 x 5.2 x 6M xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
15 Đã xem chi tiết
ỐNG ĐÚC	48.3 x 3.56 x 6M ỐNG ĐÚC	48.3 x 3.56 x 6M ỐNG ĐÚC	48.3 x 3.56 x 6M + 3
ỐNG ĐÚC 48.3 x 3.56 x 6M xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
17 Đã xem chi tiết
ỐNG MẠ KẼM 60.3 X 3.6 X 6 ỐNG MẠ KẼM 60.3 X 3.6 X 6 ỐNG MẠ KẼM 60.3 X 3.6 X 6 + 3
ỐNG MẠ KẼM 33.4 X 2.6 X 6 xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
18 Đã xem chi tiết
ỐNG MẠ KẼM 48.3 X 3.6 X 6 ỐNG MẠ KẼM 48.3 X 3.6 X 6 ỐNG MẠ KẼM 48.3 X 3.6 X 6 + 3
ỐNG MẠ KẼM 33.4 X 2.6 X 6 xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
30 Đã xem chi tiết
ỐNG MẠ KẼM 168.3 X 3.96 X 6 ỐNG MẠ KẼM 168.3 X 3.96 X 6 ỐNG MẠ KẼM 168.3 X 3.96 X 6 + 1
ỐNG MẠ KẼM 33.4 X 2.6 X 6 xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
21 Đã xem chi tiết
ỐNG MẠ KẼM 60.3 X 2.6 X 6 ỐNG MẠ KẼM 60.3 X 2.6 X 6 ỐNG MẠ KẼM 60.3 X 2.6 X 6 + 12
ỐNG MẠ KẼM 33.4 X 2.6 X 6 xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
18 Đã xem chi tiết
ỐNG MẠ KẼM 42.2 X 2.6 X 6 ỐNG MẠ KẼM 42.2 X 2.6 X 6 ỐNG MẠ KẼM 42.2 X 2.6 X 6 + 1
ỐNG MẠ KẼM 42.2 X 2.6 X 6 xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
21 Đã xem chi tiết
ỐNG MẠ KẼM 33.4 X 2.6 X 6 ỐNG MẠ KẼM 33.4 X 2.6 X 6 ỐNG MẠ KẼM 33.4 X 2.6 X 6 + 6
ỐNG MẠ KẼM 33.4 X 2.6 X 6 xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
14 Đã xem chi tiết
ỐNG ĐÚC	219 X 6.35 X 6M ỐNG ĐÚC	219 X 6.35 X 6M ỐNG ĐÚC	219 X 6.35 X 6M + 14
ỐNG ĐÚC 203 x 12 X 6-12M xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
ỐNG ĐÚC	325 X 8 X 6M
ỐNG ĐÚC 325 X 8 X 6M
Mới 100%
1.000VND
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
22 Đã xem chi tiết
ỐNG ĐÚC	325 X 8 X 6M ỐNG ĐÚC	325 X 8 X 6M ỐNG ĐÚC	325 X 8 X 6M + 15
ỐNG ĐÚC 325 X 8 X 6M xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
ỐNG ĐÚC	273 X 7 X 6M
ỐNG ĐÚC 273 X 7 X 6M
Mới 100%
1.000VND
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
26 Đã xem chi tiết
ỐNG ĐÚC	273 X 7 X 6M ỐNG ĐÚC	273 X 7 X 6M ỐNG ĐÚC	273 X 7 X 6M + 13
ỐNG ĐÚC 273 X 7 X 6M xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
ỐNG ĐÚC	219 x 10 x 6M
ỐNG ĐÚC 219 x 10 x 6M
Mới 100%
1.000VND
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
20 Đã xem chi tiết
ỐNG ĐÚC	219 x 10 x 6M ỐNG ĐÚC	219 x 10 x 6M ỐNG ĐÚC	219 x 10 x 6M + 11
ỐNG ĐÚC 219 x 10 x 6M xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
32 Đã xem chi tiết
ỐNG ĐÚC	168 x 7.11 x 6M ỐNG ĐÚC	168 x 7.11 x 6M ỐNG ĐÚC	168 x 7.11 x 6M + 5
ỐNG ĐÚC 203 x 12 X 6-12M xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
79 Đã xem chi tiết
ỐNG ĐÚC	141.3 x 6.55 x 6M ỐNG ĐÚC	141.3 x 6.55 x 6M ỐNG ĐÚC	141.3 x 6.55 x 6M + 10
ỐNG ĐÚC 141.3 x 6.55 x 6M xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
11 Đã xem chi tiết
ỐNG ĐÚC	114.3 x 6.02 x 6M ỐNG ĐÚC	114.3 x 6.02 x 6M ỐNG ĐÚC	114.3 x 6.02 x 6M + 9
ỐNG ĐÚC 114.3 x 6.02 x 6M xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
ỐNG ĐÚC	89 x 4.5 x 6M
ỐNG ĐÚC 89 x 4.5 x 6M
Mới 100%
1.000VND
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
14 Đã xem chi tiết
ỐNG ĐÚC	89 x 4.5 x 6M ỐNG ĐÚC	89 x 4.5 x 6M ỐNG ĐÚC	89 x 4.5 x 6M + 6
ỐNG ĐÚC 89 x 4.5 x 6M xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
ỐNG ĐÚC	76 x 7 x 6M
ỐNG ĐÚC 76 x 7 x 6M
Mới 100%
1.000VND
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
16 Đã xem chi tiết
ỐNG ĐÚC	76 x 7 x 6M ỐNG ĐÚC	76 x 7 x 6M ỐNG ĐÚC	76 x 7 x 6M + 2
ỐNG ĐÚC 76 x 7 x 6M xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
ỐNG ĐÚC	76 x 4.5 x 6M
ỐNG ĐÚC 76 x 4.5 x 6M
Mới 100%
1.000VND
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
16 Đã xem chi tiết
ỐNG ĐÚC	76 x 4.5 x 6M ỐNG ĐÚC	76 x 4.5 x 6M ỐNG ĐÚC	76 x 4.5 x 6M + 4
ỐNG ĐÚC 76 x 4.5 x 6M xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm
ỐNG ĐÚC	73 x 10 x 6M
ỐNG ĐÚC 73 x 10 x 6M
Mới 100%
1.000VND
1 năm trước - An Dương - Hải Phòng
15 Đã xem chi tiết
ỐNG ĐÚC	73 x 10 x 6M ỐNG ĐÚC	73 x 10 x 6M ỐNG ĐÚC	73 x 10 x 6M + 9
ỐNG ĐÚC 203 x 12 X 6-12M xuất xứ : TRUNG QUỐC. tiêu chuẩn : API5L GR B ỐNG ĐẸP GIÁ RẺ NHẤT THỊ... Xem thêm

Trang 1/9 Tiếp theo