Trang chủ Đăng nhập 0 Đăng tin Miễn phí
545.666 tin đăng mua bán và 183.675 thành viên
QC Đối tác Vé máy bay nội địa mới cập nhật
 • Vé Máy Bay Bay Việt 24H
  Cần bán/Dịch vụ
  GIÁ VÉ MÁY BAY THÁNG 8-9-10-11-12

Hồ Chí Minh → Pleiku 
Pleiku → Hồ Chí Minh
199k tháng 8
99k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Đồng Hới
Đồng Hới → Hồ Chí Minh
660k tháng 8
399k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Hải Phòng
Hải Phòng → Hồ Chí Minh
599k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Qui Nhơn
Qui Nhơn → Hồ Chí Minh
199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Phú Quốc
199k tháng 8, 11, 12
99k tháng 9, 10

Phú Quốc → Hồ Chí Minh
199k tháng 8
99k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Tuy Hòa
Tuy Hòa → Hồ Chí Minh
299k tháng 8
99k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Hà Nội
Hà Nội → Hồ Chí Minh
900k tháng 8
499k tháng 9, 10, 11, 12
===================
Hồ Chí Minh → Đà Nẵng
Đà Nẵng → Hồ Chí Minh
199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Quảng Nam - Chu Lai
Quảng Nam - Chu Lai → Hồ Chí Minh
199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Buôn Ma Thuột
Buôn Ma Thuột → Hồ Chí Minh
199k tháng 8
99k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Đà Lạt
99k tháng 8, 9, 10, 11

Đà Lạt → Hồ Chí Minh
99k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Huế
Huế → Hồ Chí Minh
199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Nha Trang
58k tháng 8, 9, 10, 11, 12

Nha Trang → Hồ Chí Minh
99k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Vinh
Vinh → Hồ Chí Minh
599k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Thanh Hóa
Thanh Hóa → Hồ Chí Minh
599k tháng 8
499k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hà Nội → Pleiku
Pleiku → Hà Nội
399k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hà Nội → Đà Lạt
Đà Lạt → Hà Nội
599k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hà Nội → Nha Trang
Nha Trang → Hà Nội
599k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hà Nội → Cần Thơ
Cần Thơ → Hà Nội
699k tháng 8, 9, 10, 11, 12
=================== GIÁ VÉ MÁY BAY THÁNG 8-9-10-11-12

Hồ Chí Minh → Pleiku 
Pleiku → Hồ Chí Minh
199k tháng 8
99k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Đồng Hới
Đồng Hới → Hồ Chí Minh
660k tháng 8
399k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Hải Phòng
Hải Phòng → Hồ Chí Minh
599k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Qui Nhơn
Qui Nhơn → Hồ Chí Minh
199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Phú Quốc
199k tháng 8, 11, 12
99k tháng 9, 10

Phú Quốc → Hồ Chí Minh
199k tháng 8
99k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Tuy Hòa
Tuy Hòa → Hồ Chí Minh
299k tháng 8
99k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Hà Nội
Hà Nội → Hồ Chí Minh
900k tháng 8
499k tháng 9, 10, 11, 12
===================
Hồ Chí Minh → Đà Nẵng
Đà Nẵng → Hồ Chí Minh
199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Quảng Nam - Chu Lai
Quảng Nam - Chu Lai → Hồ Chí Minh
199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Buôn Ma Thuột
Buôn Ma Thuột → Hồ Chí Minh
199k tháng 8
99k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Đà Lạt
99k tháng 8, 9, 10, 11

Đà Lạt → Hồ Chí Minh
99k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Huế
Huế → Hồ Chí Minh
199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Nha Trang
58k tháng 8, 9, 10, 11, 12

Nha Trang → Hồ Chí Minh
99k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Vinh
Vinh → Hồ Chí Minh
599k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Thanh Hóa
Thanh Hóa → Hồ Chí Minh
599k tháng 8
499k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hà Nội → Pleiku
Pleiku → Hà Nội
399k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hà Nội → Đà Lạt
Đà Lạt → Hà Nội
599k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hà Nội → Nha Trang
Nha Trang → Hà Nội
599k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hà Nội → Cần Thơ
Cần Thơ → Hà Nội
699k tháng 8, 9, 10, 11, 12
=================== GIÁ VÉ MÁY BAY THÁNG 8-9-10-11-12

Hồ Chí Minh → Pleiku 
Pleiku → Hồ Chí Minh
199k tháng 8
99k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Đồng Hới
Đồng Hới → Hồ Chí Minh
660k tháng 8
399k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Hải Phòng
Hải Phòng → Hồ Chí Minh
599k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Qui Nhơn
Qui Nhơn → Hồ Chí Minh
199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Phú Quốc
199k tháng 8, 11, 12
99k tháng 9, 10

Phú Quốc → Hồ Chí Minh
199k tháng 8
99k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Tuy Hòa
Tuy Hòa → Hồ Chí Minh
299k tháng 8
99k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Hà Nội
Hà Nội → Hồ Chí Minh
900k tháng 8
499k tháng 9, 10, 11, 12
===================
Hồ Chí Minh → Đà Nẵng
Đà Nẵng → Hồ Chí Minh
199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Quảng Nam - Chu Lai
Quảng Nam - Chu Lai → Hồ Chí Minh
199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Buôn Ma Thuột
Buôn Ma Thuột → Hồ Chí Minh
199k tháng 8
99k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Đà Lạt
99k tháng 8, 9, 10, 11

Đà Lạt → Hồ Chí Minh
99k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Huế
Huế → Hồ Chí Minh
199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Nha Trang
58k tháng 8, 9, 10, 11, 12

Nha Trang → Hồ Chí Minh
99k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Vinh
Vinh → Hồ Chí Minh
599k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hồ Chí Minh → Thanh Hóa
Thanh Hóa → Hồ Chí Minh
599k tháng 8
499k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hà Nội → Pleiku
Pleiku → Hà Nội
399k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hà Nội → Đà Lạt
Đà Lạt → Hà Nội
599k tháng 9, 10, 11, 12
===================

Hà Nội → Nha Trang
Nha Trang → Hà Nội
599k tháng 8, 9, 10, 11, 12
===================

Hà Nội → Cần Thơ
Cần Thơ → Hà Nội
699k tháng 8, 9, 10, 11, 12
=================== + 5
  GIÁ VÉ MÁY BAY THÁNG 8-9-10-11-12

  Hồ Chí Minh → Pleiku
  Pleiku → Hồ Chí Minh
  199k tháng 8
  99k tháng 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hồ Chí Minh → Đồng Hới
  Đồng Hới → Hồ Chí Minh
  660k tháng 8
  399k tháng 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hồ Chí Minh → Hải Phòng
  Hải Phòng → Hồ Chí Minh
  599k tháng 8, 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hồ Chí Minh → Qui Nhơn
  Qui Nhơn → Hồ Chí Minh
  199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hồ Chí Minh → Phú Quốc
  199k tháng 8, 11, 12
  99k tháng 9, 10
  Phú Quốc → Hồ Chí Minh
  199k tháng 8
  99k tháng 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hồ Chí Minh → Tuy Hòa
  Tuy Hòa → Hồ Chí Minh
  299k tháng 8
  99k tháng 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hồ Chí Minh → Hà Nội
  Hà Nội → Hồ Chí Minh
  900k tháng 8
  499k tháng 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hồ Chí Minh → Đà Nẵng
  Đà Nẵng → Hồ Chí Minh
  199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hồ Chí Minh → Quảng Nam - Chu Lai
  Quảng Nam - Chu Lai → Hồ Chí Minh
  199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hồ Chí Minh → Buôn Ma Thuột
  Buôn Ma Thuột → Hồ Chí Minh
  199k tháng 8
  99k tháng 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hồ Chí Minh → Đà Lạt
  99k tháng 8, 9, 10, 11
  Đà Lạt → Hồ Chí Minh
  99k tháng 8, 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hồ Chí Minh → Huế
  Huế → Hồ Chí Minh
  199k tháng 8, 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hồ Chí Minh → Nha Trang
  58k tháng 8, 9, 10, 11, 12
  Nha Trang → Hồ Chí Minh
  99k tháng 8, 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hồ Chí Minh → Vinh
  Vinh → Hồ Chí Minh
  599k tháng 8, 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hồ Chí Minh → Thanh Hóa
  Thanh Hóa → Hồ Chí Minh
  599k tháng 8
  499k tháng 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hà Nội → Pleiku
  Pleiku → Hà Nội
  399k tháng 8, 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hà Nội → Đà Lạt
  Đà Lạt → Hà Nội
  599k tháng 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hà Nội → Nha Trang
  Nha Trang → Hà Nội
  599k tháng 8, 9, 10, 11, 12
  ===================
  Hà Nội → Cần Thơ
  Cần Thơ → Hà Nội
  699k tháng 8, 9, 10, 11, 12
  ===================
  LƯU Ý:
  - Giá vé CHƯA bao gồm thuế, phí.
  - Không áp dụng dịp Lễ Tết.
  - Đặt vé sát thời gian bay giá thường cao
  - Các ngày cuối tuần vé cao hơn ngày thường.
  - Đối với hạng vé Promo (Khuyến mại) Hãng không cho giữ vé nên quý khách cần thanh toán trước, Đại Lý mới đạt vé được.
  - Giá vé tăng dần phụ thuộc vào số lượng bán ra.
  Địa Chỉ : 26/12 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 • Skyland Vé Giá Rẻ
  Cần bán/Dịch vụ
  1 tháng trước - Quận Hà Đông - Hà Nội
  Vé máy bay giá rẻ đi Đà Nẵng
  Vé máy bay giá rẻ đi Đà Nẵng
 • Ms.Nghi - Đại Lý Vé Máy Bay Giá Rẻ
  Cần bán/Dịch vụ
  Mùa thu vàng - mở bán từ 15/08
  MÙA THU VÀNG - MỞ BÁN TỪ 15/08
  ☀☀ Hè sang thu tới ☁☁ mà chưa được đi chơi thì phải làm sao???
  Với ưu đãi hấp dẫn nhất từ nay đến cuối năm mang tên "Mùa Thu Vàng" từ Vietnam Airlines, tuổi trẻ sẽ không còn buồn tẻ! Xem ngay chi tiết chương trình và đặt vé vi vu nào!
  ✈ Hành trình nội địa một chiều chỉ từ 299.000 VNĐ.
  ✈ Hành trình đi quốc tế khứ hồi chỉ từ 669.000 VNĐ.
 • Ms.Nghi - Đại Lý Vé Máy Bay Giá Rẻ
  Cần bán/Dịch vụ
  Bạn đang cần giá vé ưu đãi tuyến Đà Nẵng - Hà Nội hàng tuần? Bạn đang cần giá vé ưu đãi tuyến Đà Nẵng - Hà Nội hàng tuần? Bạn đang cần giá vé ưu đãi tuyến Đà Nẵng - Hà Nội hàng tuần? + 2
  Giá vé ưu đãi tuyến Đà Nẵng - Hà Nội chỉ 499000đ/chiều
  Thời gian khởi hành: từ 16/8 - 29/8/2017
  Mọi chi tiết xin liên hệ Ms Nghi
 • Ms.Nghi - Đại Lý Vé Máy Bay Giá Rẻ
  Cần bán/Dịch vụ
  Giá vé ưu đãi tuyến Pleiku - Hồ Chí Minh hàng tuần Giá vé ưu đãi tuyến Pleiku - Hồ Chí Minh hàng tuần Giá vé ưu đãi tuyến Pleiku - Hồ Chí Minh hàng tuần + 2
  Giá vé ưu đãi tuyến Pleiku - Hồ Chí Minh chỉ 399000đ/chiều
  Thời gian khởi hành: từ 19/4 - 31/8/2017
  Mọi chi tiết xin liên hệ Ms Nghi
 • Nguyễn Văn Lợi - Hai phong tour
  Cần bán/Dịch vụ
  Vé Tàu Hà Nội - Lào Cai
  Vé Tàu Hà Nội - Lào Cai
  490.000VND
  590.000VND
  Vé Tàu Hà Nội - Lào Cai Vé Tàu Hà Nội - Lào Cai Vé Tàu Hà Nội - Lào Cai + 1
  Tàu hỏa đi Sapa đã khẳng định được đẳng cấp so với phương tiện đường bộ như ô tô khách với cabin giường nằm đẹp hơn, sang trọng hơn, cao cấp hơn, thoải mái hơn, tàu hỏa đi êm hơn và đặc biệt là an toàn hơn ô tô khách rất nhiều.


  Hiện này, một ngày đi Sapa có 3 chuyến tàu hỏa, 2 chuyến vào buổi tối, 1 chuyến vào ban ngày. Tàu nhanh nhất là tàu SP1, tàu LC3 ban ngày không có giường nằm chỉ có vé ngồi. Thời gian chạy ban đêm của tàu hỏa khá hợp lý so với xe ô tô khách do khách ngủ đêm trên tàu, sáng đến Lào Cai ăn sáng xong, lên xe ô tô đi Sapa rất thoải mái về thời gian.

  Trên tuyến tàu Hà nội - Sapa - Hà nội có rất nhiều toa tàu cao cấp, sang trọng chất lượng từ 3 sao đến 5 sao của các hãng du lịch đầu tư. Các toa tàu này được đóng riêng, nội thất ốp gỗ đẹp, sang trọng, tinh tế. Hệ thống vệ sinh rất sạch sẽ. Phòng ngủ trên tàu được cách âm rất tốt nên không bị ồn, ngủ tốt, có nước uống, khăn lạnh, hoa quả, nhân viên phục vụ rất tốt. Ngoài ra toa được trang bị hệ thống giảm sóc cực tốt nên tàu chạy êm hơn nhiều.  Image result for tàu hỏa victoria express đi sapa

  Tàu đi Sapa cực kỳ sang trọng, liên hệ 0913.053.336 để tìm hiểu chi tiết


  Dưới đây là các hãng tàu du lịch đi Sapa để quý khách tham khảo và lựa chọn loại vé phù hợp

  LỊCH TÀU HÀ NỘI - SAPA (Đón quý khách tại ga Trần Quý Cáp, Hà nội)
  TÀU HÀ NỘI - LÀO CAI (SAPA) Chi tiết Giờ đi - Giờ đến Giá gốc
  Giá KM
  Đặt vé
  TÀU TSC Tàu 3 sao đi Sapa Chi tiết SP1: 21h30 - 5h35 580.000
  430.000
  Đặt ngay
  TÀU KING EXPRESS Tàu 3 sao đi Sapa Chi tiết SP3: 22h00 - 6h20 580.000
  450.000
  Đặt ngay
  TÀU PUMPKIN Tàu 3 sao đi Sapa Chi tiết SP1: 21h30 - 5h35 580.000
  460.000
  Đặt ngay
  TÀU SAPALY EXPRESS Tàu 4 sao đi Sapa Chi tiết SP3: 22h00 - 6h20 750.000
  640.000
  Đặt ngay
  TÀU CHAPA EXPRESS Tàu 4 sao đi Sapa Chi tiết SP3: 22h00 - 6h20 750.000
  610.000
  Đặt ngay
  TÀU ORIENTAL IMPRESS Tàu 3 sao đi Sapa Chi tiết SP3: 22h00 - 6h20 580.000
  490.000
  Đặt ngay
  TÀU VN TRAIN EXPRESS Tàu 3 sao đi Sapa Chi tiết SP3: 22h00 - 6h20 580.000
  430.000
  Đặt ngay
  TÀU FANXIPAN EXPRESS Tàu 4 sao đi Sapa Chi tiết SP1: 21h30 - 5h35 650.000
  570.000
  Đặt ngay
  TÀU ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM TÀU 2 sao đi sapa Chi tiết SP1: 21h30 - 5h35 384.000
  384.000
  Đặt ngay
  SP3: 22h00 - 6h20
  TÀU HARA EXPRESS Tàu 3 sao đi Sapa Chi tiết SP1: 21h30 - 5h35 580.000
  430.000
  Đặt ngay
  TÀU HOA PHƯỢNG EXPRESS Tàu 3 sao đi Sapa Chi tiết SP3: 22h00 - 6h20 580.000
  480.000
  Đặt ngay
  TÀU LIVITRANS EXPRESS Tàu 3 sao đi Sapa Chi tiết SP1: 21h30 - 5h35 580.000
  470.000
  Đặt ngay
  TÀU RATRACO EXPRESS Tàu 3 sao đi Sapa Chi tiết SP1: 21h30 - 5h35 580.000
  440.000
  Đặt ngay
  TÀU TULICO EXPRESS Tàu 3 sao đi Sapa Chi tiết SP1: 21h30 - 5h35 580.000
  430.000
  Đặt ngay
  TÀU VICTORIA EXPRESS Tàu 3 sao đi Sapa Chi tiết SP3: 22h00 - 6h20 1.880.000
  1.630.000
  Đặt ngay

  LUU Ý:

  Dưới đây là một số lưu ý để quý khách lưu tâm

  1. Ga Hà nội đi Sapa:

  Ga Hà nội có 2 cửa ga, cửa thứ nhất nằm trên phố Lê Duẩn, địa chỉ số 120 đường Lê Duẩn, cửa thứ hai nằm trên phố Trần Quý Cáp, địa chỉ: số 1 Trần Quý Cáp. Trên danh nghĩa ga Trần Quý Cáp là điểm đón khách lên tàu đi Sapa, nếu đã có vé tàu, khách có thể vào cửa ga nào cũng được nếu địa điểm tiện đường với khách hơn. Một số hãng tàu du lịch có văn phòng đón khách ở bên phía ga Trần Quý Cáp và yêu cầu khách phải đến làm thủ tục tại văn phòng nên lúc này khách cần qua ga Trần Quý Cáp

  2. Tàu hỏa chỉ đến ga Lào Cai:

  Tàu hỏa đi Sapa từ Hà nội chỉ đến ga Lào Cai, từ ga Lào Cai đi Sapa khách phải đón xe ô tô với quãng đường 35km khoảng 1 tiếng chạy xe. Có 2 cách đón xe đi Sapa từ ga Lào Cai, cách thứ nhất: tới ga khách ra khỏi cửa ga, ăn sáng tại các quán ăn ở trước cửa ga, đón xe khách đi Sapa ở ngay cửa ga Lào Cai, cách thứ 2: đặt xe đón qua công ty phân phối vé tàu Sapa.

  3. Tàu du lịch Sapa đẹp hơn, sang trọng hơn nhưng giá cao hơn:

  Khác với các tuyến tàu khác, trên tuyến tàu Hà nội Sapa có rất nhiều hãng du lịch đóng toa tàu rất đẹp, sang trọng với nhiều tiện ích nhưng giá cao hơn rất nhiều so với tàu của Đường Sắt Việt Nam.

  Liên hệ
  CÔNG TY TNHH TM VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ HẢI PHONG (SEAWIND INTERNATIONAL TRAVEL)
  Địa Chỉ: 32 Bát Sư - Hoàn Kiếm - Hà Nội
 • Nguyễn Văn Lợi - Hai phong tour
  Cần bán/Dịch vụ
  Vé xe Hà Nội - Sapa
  Vé xe Hà Nội - Sapa
  190.000VND
  290.000VND
  Vé xe Hà Nội - Sapa Vé xe Hà Nội - Sapa Vé xe Hà Nội - Sapa + 1
  1. Lịch trình

  Hà Nội – Sapa:

  ♦ Chuyến 7h30 sáng

  07h00: Đón khách miễn phí tại phố cổ hoặc nhà hát lớn → 07h30: Xe khởi hành đi lên Sapa → 09h00: Xe sẽ dừng nghỉ khoảng 30 phút tại Km57 → 12h00: Xe bus sẽ tiếp tục dừng nghỉ khoảng 15 phút tại Km237 trước khi chuyển sang đường đèo (30km) → 13h00: Xe bus tới thị trấn Sapa và kết thúc chuyến đi

  ♦ Chuyến 22h00 đêm

  21h30: Đón khách miễn phí tại phố cổ hoặc nhà hát lớn → 22h00: Xe khởi hành đi lên Sapa → 23h30: Xe sẽ dừng nghỉ khoảng 30 phút tại Km57 → 22h30: Xe bus sẽ tiếp tục dừng nghỉ tại Km237 trước khi chuyển sang đường đèo (30km) → 03h30: Xe bus tới thị trấn Sapa và kết thúc chuyến đi

  * Nếu quý khách ở trong khu vực phố cổ, chúng tôi sẽ có xe trung chuyển đón ra xe Bus miễn phí.

  * Quý khách có thể ở lại trên xe hoặc nghỉ tại phòng chờ cho đến 06h sáng để làm thủ tục với khách sạn.


  2. Tiện Nghi
  Xe bus này là dòng xe Luxury 32 giường mềm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Huyndai từ Hàn Quốc hạng thương gia. Chiếc xe này được mệnh danh là “Ngôi nhà di động của bạn”.
  - Hướng dẫn viên trên xe.
  - Điều hòa.
  - Wifi.
  - Khăn lạnh, nước suối.
  - Chăn, gối ngủ du lịch.
  - Bánh mỳ và đồ ăn nhẹ trên xe.
  - Nhà vệ sinh.

  3. Chú ý

  - Giá vé có thể được điều chỉnh vào các dịp lễ và không quá 30%.
  - Trẻ em dưới 5 tuổi sẽ được miễn phí ( ngồi chung với bố/mẹ)
  - Trẻ em từ 5 tuổi trở lên được tính như một người lớn.

  Liên hệ:

  CÔNG TY TNHH TM VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ HẢI PHONG (SEAWIND INTERNATIONAL TRAVEL)
  ĐỊA CHỈ: 32 BÁT SỨ - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI
 • Cần bán/Dịch vụ
  Vé máy bay
  Vé máy bay
  4.660.000VND
  3 tháng trước - Quận 9 - Hồ Chí Minh
  Vé máy bay Vé máy bay
  Bán vé máy bay Jetstar và Vietjet
  * Giá hấp dẫn: Ưu đãi THẤP HƠN 10% so với TỔNG giá của hãng
  * ÁP DỤNG cho các chuyến bay SÁNG SỚM-8H30 SÁNG
  * Thông tin liên hệ đặt vé: hoặc truy cập website:
  VI VU VÉ RẺ-ƯU ĐÃI NGẬP TRÀN- THA HỒ TẬN HƯỞNG!
  CÙNG BAY NÀO!!!!
  Quay lại
 • Cần bán/Dịch vụ
  Phòng Vé Máy Bay Quận Gò Vấp
  Bạn đang cần tìm đại lý vé máy bay tại khu vực Gò Vấp?
  Tổng Đại lý vé máy bay Hàng Không 247 chuyên cung dịch vụ vé máy bay tại khu vực quận Gò Vấp xin kính chào quý khách!
  Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mua vé được dễ dàng, Tổng Đại lý vé máy bay Hàng không 247 - phòng vé máy bay đường quận Gò Vấp đã ra đời với mục đích cung cấp vé máy bay của các hãng vé uy tín như: Vietnam Airlines, Jetstar, Vietjet,..
  Trụ sở: 98 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP HCM.
 • Trần Thị Nhung
  Cần bán/Dịch vụ
  4 tháng trước - Sơn Trà - Đà Nẵng
  Vé máy bay khuyến mãi
  Giá vé máy bay tháng 8 đang khuyến mãi thật hot
  Đà Nẵng - Hồ Chí Minh: 199.000
  Hồ Chí Minh - Đà Nẵng: 199.000

  Giá chưa bao gồm thuế phí
  Bay hãng Vietjet, hành lý 7kg

  Liên hệ: Phòng vé máy bay REDPLUM
  630-632 Ngô Quyền - Đà Nẵng
 • Cần bán/Dịch vụ
  Phòng vé máy bay quận Tân Phú
  Nhiều chương trình khuyến mãi cam kết mang tới Quý khách những hành trình bay với Giá vé SIÊU RẺ, SIÊU TIẾT KIỆM, THUẬN TIỆN, DỄ DÀNG, MỌI LÚC, MỌI NƠI
  Quý khách sẽ được Tư vấn về đường bay, Hãng hàng không với mức giá ưu Việt, phù hợp cho chuyến đi của mình

  - Tư vấn & BÁN ĐÚNG GIÁ của hãng hàng không
  - Đặt chỗ & giữ chỗ MIỄN PHÍ cho khách hàng
  - Làm việc 24/7, XUẤT VÉ NGOÀI GIỜ, KHÔNG NGHỈ CHỦ NHẬT, NGÀY LỄ - TẾT
  - Không thu phí dịch vụ, giao vé QUẬN TÂN PHÚ miễn phí
  Chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ phòng vé
  **************************************
 • Cần bán/Dịch vụ
  5 tháng trước - Huyện Gia Lâm - Hà Nội
  Vé máy bay hà nội đi đà nẵng 2 chiều 2 người
  Vé máy bay khứ hồi (02 người)
  -Chiều đi (lúc 22h, ngày 20/5) Hà Nội đến Đà Nẵng
  -Chiều về (lúc10h25, ngày23/5) Đà Nẵng đến HN
  Tổng 4 vé: 3tr482k
  Ve có hạn đến ngày 20/5
  Thanh toán qua thẻ ATM hoặc thanh toán trực tiếp (Trâu quỳ,gia lâm,HN)
 • Cần bán/Dịch vụ
  Tổng đại lý vé máy bay
  Tổng đại lý vé máy bay
  90.000VND
  99.000VND
  GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ PHÍ GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ PHÍ GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ PHÍ
  BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU ĐI DU LỊCH? BẠN ĐANG PHÂN VÂN VỀ GIÁ CẢ? BẠN KHÔNG BIẾT CHỌN MUA VÉ Ở ĐÂU ĐÁNG TIN CẬY? HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI - TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY HANGKHONG247.VN, CHÚNG TÔI SẼ GIẢI ĐÁP TẤT CẢ NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA BẠN. SỰ TIN CẬY, NHIỆT TÌNH, LUÔN ĐẶT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG LÊN HÀNG ĐẦU LÀ TIÊU CHÍ MÀ CHÚNG TÔI HƯỚNG ĐẾN. NHANH TAY ĐẶT VÉ ĐỂ CÙNG VUI CHƠI THẢ GA MÙA LỄ NÀO!!!
 • Cần bán/Dịch vụ
  Tự hào là đại lý bán giá máy bay rẻ nhất
  Tổng Đại Lý Vé Máy Bay HÀNG KHÔNG 247 tự hào là đơn vị bán vé giá rẻ trên thị trường vé máy bay. Luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, sự tin tưởng và uy tín luôn là tiêu chí mà chúng tôi hướng đến. Hiện nay có rất nhiều đại lý bán vé máy bay, nhưng các bạn thân mến, đừng mua vé như mua một cái bánh, hãy lựa chọn cân nhắc kỹ lưỡng về mọi mặt. Hãy thử nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi, bạn sẽ vô cùng hài lòng về cách tư vấn, giá vé, cũng như những ưu tiên mà chúng tôi mang lại. Nhanh tay lên nào các bạn!

  * Trụ sở: 98 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP HCM.
 • Cần bán/Dịch vụ
  GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ PHÍ GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ PHÍ GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ PHÍ
  BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU ĐI DU LỊCH? BẠN ĐANG PHÂN VÂN VỀ GIÁ CẢ? BẠN KHÔNG BIẾT CHỌN MUA VÉ Ở ĐÂU ĐÁNG TIN CẬY? HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI - TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY HÀNG KHÔNG 247, CHÚNG TÔI SẼ GIẢI ĐÁP TẤT CẢ NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA BẠN. SỰ TIN CẬY, NHIỆT TÌNH, LUÔN ĐẶT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG LÊN HÀNG ĐẦU LÀ TIÊU CHÍ MÀ CHÚNG TÔI HƯỚNG ĐẾN. NHANH TAY ĐẶT VÉ ĐỂ CÙNG VUI CHƠI THẢ GA MÙA LỄ NÀO!!!
 • Cần bán/Dịch vụ
  7 tháng trước - Quận 9 - Hồ Chí Minh
  Vé máy bay siêu rẻ chỉ từ 99k
  Vé máy bay siêu rẻ chỉ từ 99k
 • Trần Thị Nhung
  Cần bán/Dịch vụ
  8 tháng trước - Sơn Trà - Đà Nẵng
  Vé máy bay giá rẻ tại Đà Nẵng
  CẬP NHẬP VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI THÁNG 2 - 3 - 4 - 5 NĂM 2017
  + Hà Nội - Đà Nẵng ====> 【149.000đ/ 1 chiều】
  + Hà Nội – Hồ Chí Minh ====> 【399.000đ/ 1 chiều】
  + Hà Nội - Đà Lạt ====> 【390.000đ/ 1 chiều】
  + Hà Nội – Nha Trang ====> 【599.000đ/ 1 chiều】
  + Hà Nội – Buôn Mê Thuột ====> 【399.000đ/ 1 chiều】
  + Hà Nội – Phú Quốc ====> 【390.000đ/ 1 chiều】
  + Hà Nội – Cần Thơ ====> 【590.000đ/ 1 chiều】
  + Hà Nội – Quy Nhơn ====> 【249.000đ/ 1 chiều】
  + Hà Nội – Peliku ====> 【299.000đ/ 1 chiều】
  + Hà Nội – Chu Lai ====> 【199.000đ/ 1 chiều】
  + Hà Nội – Tuy Hòa ====> 【289.000đ/ 1 chiều】
  ------------------------------------------------
  + Đà Nẵng – Hồ Chí Minh ====> 【149.000đ/ 1 chiều】
  + Đà Nẵng – Hà Nội ====> 【149.000đ,199.000đ/ 1 chiều】
  + Đà Nẵng – Cần Thơ ====> 【199.000đ/ 299.000/1 chiều】
  + Đà Nẵng – Hải Phòng ====> 【199.000đ/ 1 chiều】
  ------------------------------------------------
  + Hồ Chí Minh – Đà Nẵng ====> 【149.000đ/ 1 chiều】
  + Hồ Chí Minh – Nha Trang ====> 【99.000đ/ 1 chiều】
  + Hồ Chí Minh – Đà Lạt ====> 【99.000đ/ 1 chiều】
  + Hồ Chí Minh – Phú Quốc ====> 【199.000đ/ 1 chiều】
  + Hồ Chí Minh – Buôn Mê Thuột ====> 【199.000đ/ 1 chiều】
  + Hồ Chí Minh – Gia Lai ====> 【99.000đ/ 1 chiều】
  + Hồ Chí Minh – Huế ====> 【199.000đ/ 1 chiều】
  + Hồ Chí Minh – Chu Lai ====> 【299.000đ/ 1 chiều】
  + Hồ Chí Minh – Tuy Hòa ====> 【199.000đ/ 1 chiều】
  + Hồ Chí Minh – Hải Phòng ====> 【449.000đ/ 1 chiều】
  + Hồ Chí Minh – Vinh ====> 【449.000đ/ 1 chiều】
  + Hồ Chí Minh – Thanh Hóa ====> 【449.000đ/ 1 chiều】
  + Hồ Chí Minh – Hà Nội ====> 【449.000đ/ 1 chiều】
  + Hồ Chí Minh – Đồng Hới ====> 【449.000đ/ 1 chiều】
  ✨ ✨ ✨Và còn rất nhiều chặng bay “ GIÁ RẺ “ khác ✨ ✨ ✨ ✨
  ✅Lưu ý:
  - Giá trên trên #chưa bao gồm phí thuế
  - Tùy từng thời điểm sẽ có vé rẻ, quý khách nhanh tay đặt chỗ và thanh toán sớm sẽ có nhiều vé rẻ nhé !
  ✈ Phòng Vé Máy Bay Redplum ☀
 • Công Ty Du Lịch Thiên Phú - Công Ty Du Lịch Thiên Phú
  Cần bán/Dịch vụ
  9 tháng trước - Thái Bình - Thái Bình
  Vé máy bay giá rẻ - Nhanh chóng, an toàn, uy tín - Vé máy bay giá rẻ nội địa Phòng Vé Thiên Phú
Săn Vé Máy Bay Giá Rẻ Thật Dễ Dàng, Giao Vé Miễn Phí Tại Nhà. Check Vé Online.
Đặt vé máy bay VietJet, Jetstar, VietNam Airlines giá rẻ - Mua vé máy bay giá rẻ trực tuyến hàng đầu Việt Nam Vé máy bay giá rẻ - Nhanh chóng, an toàn, uy tín - Vé máy bay giá rẻ nội địa Phòng Vé Thiên Phú
Săn Vé Máy Bay Giá Rẻ Thật Dễ Dàng, Giao Vé Miễn Phí Tại Nhà. Check Vé Online.
Đặt vé máy bay VietJet, Jetstar, VietNam Airlines giá rẻ - Mua vé máy bay giá rẻ trực tuyến hàng đầu Việt Nam Vé máy bay giá rẻ - Nhanh chóng, an toàn, uy tín - Vé máy bay giá rẻ nội địa Phòng Vé Thiên Phú
Săn Vé Máy Bay Giá Rẻ Thật Dễ Dàng, Giao Vé Miễn Phí Tại Nhà. Check Vé Online.
Đặt vé máy bay VietJet, Jetstar, VietNam Airlines giá rẻ - Mua vé máy bay giá rẻ trực tuyến hàng đầu Việt Nam + 2
  Vé máy bay giá rẻ - Nhanh chóng, an toàn, uy tín - Vé máy bay giá rẻ nội địa
  Săn Vé Máy Bay Giá Rẻ Thật Dễ Dàng, Giao Vé Miễn Phí Tại Nhà. Check Vé Online.
  Đặt vé máy bay VietJet, Jetstar, VietNam Airlines giá rẻ - Mua vé máy bay giá rẻ trực tuyến hàng đầu Việt Nam
 • Skyland Vé Giá Rẻ
  Cần bán/Dịch vụ
  10 tháng trước - Quận Hà Đông - Hà Nội
  Vé máy bay gía rẻ tháng 1, 2 năm 2017
  KHUYẾN MÃI LỚN CUỐI NĂM VÀ THÁNG 1, 2 NĂM 2017
  GIÁ VÉ ĐÃ BAO GỒM 7 KG XÁCH TAY
  + Hà Nội - Đà Nẵng ==> 149K
  + Hà Nội - Đà Lạt ==> 599K
  + Hà Nội – Hồ Chí Minh ==> 449K
  + Hà Nội – Nha Trang ==> 449k,599K
  + Hà Nội – Buôn Mê Thuột ==> 399K, 599k
  + Hà Nội – Phú Quốc ==> 900K
  + Hà Nội – Chu Lai ==> 199K
  ------------------------------------------------
  + Đà Nẵng – Hồ Chí Minh ==>199k
  + Đà Nẵng – Hà Nội ==> 199K
  + Đà Nẵng – Cần Thơ ==> 299K
  + Đà Nẵng – Hải Phòng ==> 199K
  ------------------------------------------------
  + Hồ Chí Minh – Đà Nẵng ==> 199K
  + Hồ Chí Minh – Đà Lạt ==> 99K 199K
  + Hồ Chí Minh – Buôn Mê Thuột ==> 99K
  + Hồ Chí Minh – Vinh ==> 449K
  + Hồ Chí Minh – Hà Nội ==> 449K
  ???? Và còn rất nhiều chặng bay “ GIÁ RẺ “ khác ????
  Lưu ý:
  + GIÁ VÉ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VÀ LỆ PHÍ
  + KHÔNG ÁP DỤNG DỊP TẾT LỄ VÀ CUỐI TUẦN HẠN CHẾ
  ==========???????? ???????? ==========
  Xin lưu ý là : Vé không hoàn hủy, ko thay đổi nên quyết nhanh để tư do bay nhảy nhé
  ✅Liên hệ để được tư vấn tận tình hơn
  PHÒNG VÉ SKYLAND Hà Đông
  Số 501 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.
 • Skyland Vé Giá Rẻ
  Cần bán/Dịch vụ
  10 tháng trước - Quận Hà Đông - Hà Nội
  Vé máy bay giá rẻ HÀ Đông, Hà Nội
  Phòng vé máy bay SKYLAND, 501 Quang Trung, Hà Đông với nhiều năm kinh nghiệm.
  Mong được đồng hành cùng Quý khách trên những chuyến bay.
  Quý khách vui lòng liên hệ:
  Để lựa chọn giá vé máy bay rẻ nhất.
  Cảm ơn Quý khách !

Vé máy bay nội địa, Vé máy bay nội địa giá rẻ, Chợ tốt Vé máy bay nội địa mới cũ, Vé máy bay nội địa giá bao nhiêu, Tìm so sánh giá Vé máy bay nội địa Nhanh, Vé máy bay nội địa ở đâu
Vé máy bay nội địa, Cộng đồng Mua Bán Nhanh Vé máy bay nội địa, Vé máy bay nội địa giá rẻ, Chợ tốt Vé máy bay nội địa mới cũ, Vé máy bay nội địa giá bao nhiêu, Tìm so sánh giá Vé máy bay nội địa Nhanh, Vé máy bay nội địa ở đâu, Mua Bán Nhanh Vé máy bay nội địa Dễ Dàng