Viện Cây Trồng Trung Ương
Viện Cây Trồng Trung Ương
Viện Cây Trồng Trung Ương
0865804321
Khu 31 ha - Phố Nguyễn Mậu Tài - Thị Trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội.

Viện Cây Trồng Trung Ương

VIỆN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG có trụ sở chính tại : Khu 31ha, Phố Nguyễn Mậu Tài, Đường Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội .
Cây giống nông nghiệp, cây ăn quả, cây hoa, cây lâm nghiệp, cây dược liệu