Đăng tin Mua Bán, Việc Làm, Quảng Bá hoàn toàn Miễn Phí
783.220 tin đăng mua bán và 268.494 thành viên

VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất

Liên hệ
Mr.Thương
Mr.Thương 94 Phan văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, T.p HCM

Chia sẻ:

  VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất

  Mới 100%
  Liên hệ
  11 tháng trước - 94 Phan văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, T.p HCM - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
  21 Đã xem chi tiết
  53542 (Green), 53543 (Blue), 53544 (Red) - Tube Brush f/flexible handle, Ø12 mm, 200 mm, Medium
  53545 (White), 53546 (Yellow) - Tube Brush f/flexible handle, Ø12 mm, 200 mm, Medium
  53562 (Green), 53563 (Blue), 53564 (Red) - Tube Brush f/flexible handle, Ø60 mm, 200 mm, Medium
  53565 (White), 53566 (Yellow) - Tube Brush f/flexible handle, Ø60 mm, 200 mm, Medium
  53575 (White) - Brush Kit f/Softice Machines
  53584 (Red) - Brush Kit f/Softice Machines
  53603 (Blue), 53604 (Red), 53609 (Black) - Tube Brush, Ø15 mm, 310 mm, Stiff
  53619 (Black) - Drain Cleaning Brush, 275 mm, Stiff
  53625 (White) - Cleaning set w/3 Brushes, Ø2, Ø5, Ø6 mm, Soft
  53635 (White) - Tube Brush, Ø9 mm, 375 mm, Medium
  53652 (Green), 53653 (Blue), 53654 (Red) - Tube Brush f/flexible handle, Ø20 mm, 200 mm, Medium
  53655 (White), 53656 (Yellow) - Tube Brush f/flexible handle, Ø20 mm, 200 mm, Medium
  53682 (Green), 53683 (Blue), 53684 (Red) - Tube Brush f/flexible handle, Ø40 mm, 200 mm, Medium
  53685 (White), 53686 (Yellow) - Tube Brush f/flexible handle, Ø40 mm, 200 mm, Medium


  3 VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất

  70105 (White) - Mixer, Ø31 mm, 1200 mm
  70115 (White) - Paddle Scraper Blade, 220 mm
  70125 (White) - Mixer with Holes, Ø31 mm, 1200 mm
  701299 (Dark Blue) - Mixer with Holes, metal Detectable, Ø31 mm, 1200 mm
  70135 (White) - Paddle Scraper Blade, flexible, 220 mm
  70332 (Green), 70333 (Blue), 70334 (Red) - Pipe Brush with Handle, Ø90 mm, Medium
  70335 (White), 70336 (Yellow) - Pipe Brush with Handle, Ø90 mm, Medium
  70352 (Green), 70353 (Blue), 70354 (Red) - Meat Mincer Brush, Ø135 mm, Medium
  70355 (White), 70356 (Yellow) - Meat Mincer Brush, Ø135 mm, Medium
  70371 (Pink), 70372 (Green), 70373 (Blue) - Tank Brush, 205 mm, Stiff
  70374 (Red), 70375 (White), 70376 (Yellow) Tank Brush, 205 mm, Stiff
  70377 (Orange), 70378 (Purple), 70379 (Black) - Tank Brush, 205 mm, Stiff
  70392 (Green), 70393 (Blue), 70394 (Red) - Tank Brush, 205 mm, Medium
  70395 (White), 70396 (Yellow) - Tank Brush, 205 mm, Medium
  70412 (Green), 70413 (Blue), 70414 (Red) - Deck Scrub, waterfed, 270 mm, Extra Stiff
  70415 (White), 70416 (Yellow), 70417 (Orange) - Deck Scrub, waterfed, 270 mm, Extra Stiff

  2 VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất

  93012 (Green), 93013 (Blue), 93014 (Red) - Ergo foam sprayer, incl. jet spray, 1/2", 2.5 Litre(s)
  93015 (White), 93016 (Yellow) - Ergo foam sprayer, incl. jet spray, 1/2", 2.5 Litre(s)
  93052 (Green), 93053 (Blue), 93054 (Red) - Foam sprayer incl. jet spray, 1/2", 1.4 Litre(s)
  93055 (White), 93056 (Yellow) - Foam sprayer incl. jet spray, 1/2", 1.4 Litre(s)
  93102 (Green), 93103 (Blue), 93104 (Red) - Spare container, 1.4 Litre(s)
  93105 (White), 93106 (Yellow) - Spare container, 1.4 Litre(s)
  93112 (Green), 93113 (Blue), 93114 (Red) - Spare container, 2.5 Litre(s)
  93115 (White), 93116 (Yellow) - Spare container, 2.5 Litre(s)
  93139 ( Black) - Ergo injector with suction hose, 1/2"
  30024 (Red) - Toaster Brush, 2 pcs., 395 mm, Medium
  30872 (Green), 30873 (Blue), 30874 (Red) - Utility Brush, 265 mm, Medium
  30875 (White), 30876 (Yellow) - Utility Brush, 265 mm, Medium
  30892 (Green), 30893 (Blue), 30894 (Red) - Utility Brush, 290 mm, Medium
  30895 (White), 30896 (Yellow), 30897 (Orange) - Utility Brush, 290 mm, Medium
  31042 (Green), 31043 (Blue), 31044 (Red) - Lobby Broom, 260 mm, Soft/stiff
  31045 (White), 31046 (Yellow) - Lobby Broom, 260 mm, Soft/stiff
  31662 (Green), 31663 (Blue), 31664 (Red) - Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium
  31665 (White), 31666 (Yellow), 31669 (Black) - Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium
  31741 (Pink), 31742 (Green), 31743 (Blue) - Broom, 410 mm, Soft/stiff
  31744 (Red), 31745 (White), 31746 (Yellow) - Broom, 410 mm, Soft/stiff
  31747 (Orange), 31748 (Purple), 31749 (Black) - Broom, 410 mm, Soft/stiff

  1 VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất

  406099 (Dark Blue) - Hand Scraper, metal Detectable, 75 mm
  40612 (Green), 40613 (Blue), 40614 (Red) - Hand Scraper, 102 mm
  40615 (White), 40616 (Yellow) - Hand Scraper, 102 mm
  406199 (Dark Blue) - Hand Scraper, metal Detectable, 102 mm
  41672 (Green), 41673 (Blue), 41674 (Red) - Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Soft/split
  41675 (White), 41676 (Yellow) - Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Soft/split
  41692 (Green), 41693 (Blue), 41694 (Red) - Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff
  41695 (White), 41696 (Yellow) - Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff
  41813 (Blue) - Glazing Brush with long handle, 415 mm, Soft
  41822 (Green), 41823 (Blue), 41824 (Red) - Washing Brush with long handle, 415 mm, Medium
  41825 (White), 41826 (Yellow) - Washing Brush with long handle, 415 mm, Medium
  41845 (White) - Brush with Hand Guard, 500 mm, Medium
  41861 (Pink), 41862 (Green), 41863 (Blue) - Washing Brush with long handle, 415 mm, Stiff
  41864 (Red), 41865 (White, )41866 (Yellow) - Washing Brush with long handle, 415 mm, Stiff
  41867 (Orange), 41868 (Purple) - Washing Brush with long handle, 415 mm, Stiff
  50515 (White) - Toilet Brush w/Holder & Wall Bracket, 720 mm, Medium
  5346 (White) - Flexible extension handle for 53515, Ø5 mm, 785 mm
  53515 (White) - Flexible Handle, stainless steel, Ø5 mm, 755 mm
  53525 (White) - Flexible handle, Nylon, Ø6 mm, 1505 mm
  290100 (Black) - Aluminium telescopic handle click, 990 - 1830 mm, Ø26 mm
  290300 (Black) - Aluminium telescopic handle click, 930 - 1600 mm, Ø29 mm
  290400 (Black) - Aluminium telescopic handle click, 630 - 1120 mm, Ø26 mm
  290600 (Black) - Aluminium telescopic handle thread, 1005 - 1800 mm, Ø26 mm
  290800 (Black) - Aluminium Handle Click, 1505 mm, Ø22 mm
  295218 (Grey) - Ergonomic Aluminium Handle, Ø29 mm, 1375 mm
  295610 (Grey) - Short Telescopic Handle, 575 - 1390 mm, Ø29 mm
  295918 (Grey) - Aluminium handle, Ø22 mm, 1500 mm
  296218 (Grey) - Aluminium Top Regulated Handle with click fit, 1150 - 1730 mm, Ø29 mm
  297618 (Grey) - Aluminium telescopic handle w/click fit, 1490 - 4000 mm, Ø29 mm
  2994 - Adapter, from thread to click, Ø22 mm, 155 mm


  VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất

  292515552 (Black) - Wooden Handle, Ø25 mm, 1560 mm
  293752 (Black) - Aluminium Handle, Ø31 mm, 1505 mm
  297152 (Black) - Aluminium handle, waterfed, 1080 - 1600 mm, Ø32 mm
  297152C (Black) - Aluminium telescopic waterfed handle with click fit, 1060 - 1600 mm, Ø32 mm
  297152Q (Black) - Aluminium telescopic waterfed handle w/Q coupling, 1060 - 1600 mm, Ø32 mm
  297352 (Black) - Aluminium telescopic waterfed handle, 1615 - 2840 mm, Ø31 mm
  297352C (Black) - Aluminium telescopic waterfed handle w/click fit, 1600 - 2840 mm, Ø31 mm
  297352Q (Black) - Aluminium telescopic waterfed handle w/Q coupling, 1600 - 2840 mm, Ø31 mm
  297552 (Black) - Aluminium telescopic handle, 1575 - 2800 mm, Ø32 mm
  299152 (Black) - Aluminium Handle, waterfed, Ø31 mm, 1565 mm
  299152Q (Black) - Garage Broom, 440 mm, Stiff
  299252 (Black) - Garage Broom, 665 mm, Stiff
  299252Q (Black) - Interior Brush, 330 mm, Stiff
  299552Q (Black) - Aluminium Handle, waterfed, Ø31 mm, 1545 mm
  299752 (Black) - Aluminium Handle, waterfed, Ø31 mm, 1025 mm
  299752Q (Black) - Aluminium Handle, waterfed, Q-coupling, Ø31 mm, 1010 mm
  311552 (Black) - Aluminium Handle, waterfed, Q-coupling + on/off, Ø31 mm, 1575 mm
  311752 (Black) - Aluminium Handle, waterfed, Ø31 mm, 1935 mm
  0700 - Tap coupling, male with reducer, 1/2"
  0701 - Hose Coupling, 1/2"
  0703 - Automatic Watertight Coupling, 1/2"
  0705 - Male Coupling, 1/2"
  0712 - Quick Fit Hose Coupling with 1/2" thread for 9324x, 1/2"
  0715 - Quick Fit Hose Coupling with 1/2" thread for 9324x, 3/4"
  0716 - Hose coupling, 3/4"
  10161 (Pink), 10162 (Green), 10163 (Blue) - Hook x 4 for 1017 and 1018, 140 mm
  10164 (Red), 10165 (White), 10166 (Yellow) - Hook x 4 for 1017 and 1018, 140 mm
  10167 (Orange), 10168 (Purple), 10169 (Black) - Hook x 4 for 1017 and 1018, 140 mm
  10171 (Pink), 10172 (Green), 10173 (Blue) - Wall Bracket 1-3 Products, 160 mm
  10174 (Red), 10175 (White), 10176 (Yellow) - Wall Bracket 1-3 Products, 160 mm
  10177 (Orange), 10178 (Purple), 10179 (Black) - Wall Bracket 1-3 Products, 160 mm
  10181 (Pink), 10182 (Green), 10183 (Blue) - Wall Bracket 4-6 Products, 395 mm
  10184 (Red), 10185 (White), 10186 (Yellow) - Wall Bracket 4-6 Products, 395 mm
  10187 (Orange), 10188 (Purple), 10189 (Black) - Wall Bracket 4-6 Products, 395 mm
  10191 (Pink), 10192 (Green), 10193 (Blue) - Rubber Clip x 4 for 1017 and 1018, 120 mm

  VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất

  VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất

  VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất

  VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất

  VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất

  Chia sẻ:
 • Liên hệ với chủ tin này tại:
  94 Phan văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, T.p HCM - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán "VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất giá Liên hệ " với Mr.Thương tại 94 Phan văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, T.p HCM, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về Mr.Thương (0906 640 828). Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.
Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.
Tìm hiểu về Mr.Thương Tại đây
Cùng người bán

Tin đăng cùng chuyên mục Đồ dùng gia đình

7 giờ trước - Ninh Kiều - Cần Thơ
1.873 Đã xem chi tiết
Chuyên cung cấp các thiết bị vệ sinh, hộp đựng giấy các loại cần thơ, miền tây Chuyên cung cấp các thiết bị vệ sinh, hộp đựng giấy các loại cần thơ, miền tây Chuyên cung cấp các thiết bị vệ sinh, hộp đựng giấy các loại cần thơ, miền tây + 6
Công Ty TNHH Khải Dương Anh chuyên cung cấp các thiết bị vệ sinh: máy sấy tay, bình nước rửa tay,... Xem thêm
Quạt KHiND hàng nhập 100% Malaysia
Quạt KHiND hàng nhập 100% Malaysia
Mới 100%
945.000VND
1.250.000VND
10 giờ trước - Quận 8 - Hồ Chí Minh
196 Đã xem chi tiết
Quạt KHiND hàng nhập 100% Malaysia Quạt KHiND hàng nhập 100% Malaysia Quạt KHiND hàng nhập 100% Malaysia + 2
Quạt KHIND REMOTE điều khiển từ xa Hẹn giờ lên đến 6 tiếng Nút điều chỉnh bằng điện tử ,chỉnh 3... Xem thêm
1.560 Đã xem chi tiết
Chậu rửa chén inox 304
Inox SUS 304 bền bỉ, an toàn vệ sinh Kích thước: D815 x R445 x S230 mm Thiết kế dập liền khối... Xem thêm
19 giờ trước - Quận Ba Đình - Hà Nội
557 Đã xem chi tiết
Sập gỗ đẹp đẳng cấp kính phố Sập gỗ đẹp đẳng cấp kính phố Sập gỗ đẹp đẳng cấp kính phố + 4
chào các bạn, mình là cao long, mình đang bán tại hà nội tấm chiếu ngựa gỗ cẩm lai châu phi, dài... Xem thêm
Thùng nhựa bánh xe đựng hàng Size to
Thùng nhựa bánh xe đựng hàng Size to
Mới 100%
200.000VND
250.000VND
73 Đã xem chi tiết
Thùng nhựa bánh xe đựng hàng Size to
Thùng nhựa có bánh xe đẩy Size to: 60 x 30 x 35cm Chứa nhiều đồ dùng gọn gàng, tiện lợi ất Xem thêm
1 ngày trước - Châu Thành - Sóc Trăng
6 Đã xem chi tiết
Đầu quạt 12-24v brushless NIDEC Đầu quạt 12-24v brushless NIDEC Đầu quạt 12-24v brushless NIDEC + 2
** chi tiết sản  phẩm - đầu  quạt 12v - 24v DC  brushless ( không  chổi  than ) Sử dụng động  cơ... Xem thêm
1 ngày trước - Liên Chiểu - Đà Nẵng
25 Đã xem chi tiết
Sim Tam Hoa-Nhất Lộc Phát (168.999)
***Cần chuyển nhượng Sim tam hoa-NHẤT LỘC PHÁT & vĨNH vĨNH CỬU (0905.168.999) ***Ai yêu thích số... Xem thêm
2 ngày trước - Quận 2 - Hồ Chí Minh
9.157 Đã xem chi tiết
noi that nha hang hóc môn, ban phong an củ chi, ghe phong an nhà bè, ban an xuat khau sài gòn, ban ghe phong an bình tân, bo ban ghe phong an tân bình, ban an nha hang quan 2, ghe nha hang quan 7, ban ghe nha hang quan 9, noi that xuat khau quan 1, ban ghe an gia re sai gon, ban an gia re quan phu nhuan, bàn ăn giá rẻ quan 6, bàn ghế ăn giá rẻ quan cu chi, bàn ghế nhà hàng giá rẻ quan nha be, bàn ghế hàn quốc binh duong, ban ghe han quoc can tho, ban ghe chau au binh tuan, bàn ghế châu âu vung tau, bộ bàn ăn, bo ban an, bo ban ghe an, bộ bàn ghế ăn, bộ bàn ăn xuất khẩu, bàn ăn gia đình sài gòn bàn ghế xuất khẩu quận 1, bộ bàn ghế phòng ăn quận 2, bàn ghế phòng ăn quận 3, bàn ghế nhà hang quận 4, bàn nhà hang quận 5, ghế nhà hang quận 6, bàn ăn nhà hang quận 7, bàn ghế phòng khách quận 8, bàn ăn xuất khẩu quận 9, ghế phòng ăn quận 10, bàn phòng ăn quận 11, nội thất nhà hàng quận 12, nội thất phòng ăn gò vấp, nội thất nhà bếp bình thạnh, ban ghe xuat khau thủ đức, noi that nha bep phú nhuận, noi that phong an bình chánh Bàn ghế ăn gia đình giá rẻ Bình thạnh, bàn ghế gia đình quận bình thạnh,
Hiện bên mình có số lượng lớn bàn ghế xuất khẩu cần thanh lý. Nếu ai cần liên hệ giúp mình nhé! Hàng... Xem thêm

Mr.Thương, VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất Mới 100%

94 Phan văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, T.p HCM - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh - VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất