Bồn Xăng Dầu Deawoo, Xi téc Deawoo, Bồn Nhiên liệu Deawoo, Xe bồn Deawo 3 chân, 4 chân, 5 chân
1 Bồn Xăng Deawoo 3 chân 16 khối
- Loại xe nền : Deawoo KC6C1
- Kích thước bao : 9780 x 2350 x 3160 mm
- Kích thước xitec : 6460 x 2350 x 1350 mm
- Trọng lượng bản thân : 8830 kg
- Tải trọng cho phép chở : 11.840 kg
- Tổng trọng tải : 20.800 kg
- Dung tích xi téc : 16.000 lít , chia 4 ngăn theo tỉ lệ : 5-3-4-4
2 Bồn Xăng Deawoo 17 khối
- Loại xe nền : Deawoo DE12TIS 6x4
- Kích thước bao : 9700 x 2500 x 3440 mm
- Kích thước xitec : 6480 x 2350 x 1470 mm
- Trọng lượng bản thân : 11.290 kg
- Tải trọng cho phép chở : 12.580 kg
- Tổng trọng tải : 24.000 kg
- Dung tích xi téc : 17.000 lít , chia 4 ngăn theo tỉ lệ : 5-3-5-4
3 Bồn Xăng Deawoo 21 khối
- Loại xe nền : Deawoo M9CEF 8x4
- Kích thước bao : 12.150 x 2500 x 3300 mm
- Kích thước xitec : 8430 x 2360 x 1360 mm
- Trọng lượng bản thân : 14.330 kg
- Tải trọng cho phép chở : 15.540 kg
- Tổng trọng tải : 30.000 kg
- Dung tích xi téc : 21.000 lít , chia 4 ngăn theo tỉ lệ : 5.3-9.3-5.8-3.3
4 Bồn Xăng Deawoo 22 khối
- Loại xe nền : Deawoo M9AEF 8x4
- Kích thước bao : 11.250 x 2500 x 3440 mm
- Kích thước xitec : 7680 x 2450 x 1510 mm
- Trọng lượng bản thân : 13.590 kg
- Tải trọng cho phép chở : 16.280 kg
- Tổng trọng tải : 30.000 kg
- Dung tích xi téc :22.000 lít , chia 4 ngăn theo tỉ lệ : 5-6-5-6
5 Bồn Xăng Deawoo 5 chân 25 khối
- Loại xe nền : Deawoo P9CVF 10x4
- Kích thước bao : 11.800 x 2500 x 3480 mm
- Kích thước xitec : 8700 x 2450 x 1510 mm
- Trọng lượng bản thân : 15.170 kg
- Tải trọng cho phép chở : 18.500 kg
- Tổng trọng tải : 33.800 kg
- Dung tích xi téc : 25.000 lít , chia 4 ngăn theo tỉ lệ : 10-8-4-3