Biển chỉ dẫn theo quy định: - Kích thước: 0.8m x 1.2m, cao từ đỉnh biển tới mặt đất 2.5m. - Nền màu xanh lam, chữ trắng, cột inox hoặc cột sơn trắng viền đỏ. - Biển chỉ dẫn được đặt tại vỉa hè rộng hoặc các con lươn. -