khi mua 10 áo thun giá lẽ 85k chỉ còn 35k 1 áo
khi mua 10 áo tay dài bất kì chỉ còn 53k 1 áo