459.324 tin đăng 435.473 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Sách & Đồ văn phòng

Lý lịch cán bộ , công chức - Mẫu 1a-BNV/2007
5.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán bộ bìa màu kẹp hồ sơ
15.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Mẫu 01a lý lịch cán bộ công chức, viên chức theo tt07
10.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán mẫu sổ tổng hợp thu tiền Đảng phí của các đơn vị cấp dưới
10.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bìa kẹp nghị quyết quyết định về nhân sự mẫu theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ
3.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Túi, vỏ, bì, bìa đựng hồ sơ viên chức mẫu mới nhất
5.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bìa hồ sơ cán bộ công chức
3.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Long Biên - Hà Nội
Bán sơ yếu lý lịch cán bộ công chức viên chức mẫu 2a-BNV/ TT07
10.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bộ hồ sơ cán bộ công chức
25.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Quyển sổ nghị quyết
80.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bộ hồ sơ cán bộ viên chức, công chức có các loại mẫu
25.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Sổ quỹ tiền mặt loại 1 - Bìa hồng
10.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2A/TCTW-96
5.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán sổ sách về đảng các loại ....
10.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bán túi đựng hồ sơ viên chức màu trắng - Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019
5.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Cuốn sổ theo dõi khen thưởng mẫu mới nhất
80.000VND
Nguyễn Hoàng Ngọc - IN THIẾT KẾ HOÀNG NGỌC Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội